Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο5 Δεκεμβρίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τη νέα υπηρεσία καλύτερης πρόσβασης και αξιοποίησης των δεδομένων των δορυφόρων του ενωσιακού προγράμματος Copernicus

ενωσιακού προγράμματος Copernicus

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την προμήθεια νέας υπηρεσίας πρόσβασης στα δεδομένα του Copernicus μετά τη υπογραφή σύμβασης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και μιας κοινοπραξίας υπό την ηγεσία της T-Systems International. Η υπηρεσία αυτή θα παρέχει στους χρήστες άμεση πρόσβαση σε εξαιρετικά μεγάλους όγκους (petabytes) ψηφιακών δεδομένων γεωσκόπησης από τη συστοιχία δορυφόρων Sentinel του Copernicus.
 

Η νέα αυτή υπηρεσία πρόσβασης σε δεδομένα θα δώσει τη δυνατότητα στο Copernicus να εξυπηρετεί καλύτερα τους χρήστες του με διάφορες δωρεάν υπηρεσίες δεδομένων σχετικά με νέες και παλαιότερες εικόνες των δορυφόρων Sentinel:

  • θα καταστεί δυνατή η εύκολη ανακάλυψη, απεικόνιση, τηλεφόρτωση και ανάλυση τεράστιων όγκων δεδομένων·
  • οι χρήστες θα επωφελούνται από ένα σύνολο εργαλείων επεξεργασίας δεδομένων που θα διατίθενται για την εξαγωγή των πληροφοριών που χρειάζονται για την άσκηση των δημόσιων, ιδιωτικών ή εμπορικών δραστηριοτήτων τους·  
  • οι χρήστες μπορούν να παρέχουν νέες κατάντη υπηρεσίες χρησιμοποιώντας τους πόρους και τις διεπαφές που διατίθενται από αυτή τη νέα υπηρεσία, εμπλουτίζοντας έτσι τον χώρο δεδομένων του Copernicus με μια ευρύτερη προσφορά υπηρεσιών.


Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν η κοινωνία και η οικονομία μας απαιτούν την εύκολη προσβασιμότητα υψηλότερων όγκων ποιοτικών δεδομένων για άμεση ανάλυση. Το Copernicus έχει καθιερωθεί ως ο μεγαλύτερος πάροχος δεδομένων και πληροφοριών γεωσκόπησης, απαραίτητων για την εφαρμογή τεκμηριωμένων δημόσιων πολιτικών σε πολλούς βασικούς τομείς.
 

Η νέα αυτή σύμβαση υπογράφεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Copernicus που έχουν ανατεθεί από την Επιτροπή στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, βασίζεται δε στην πείρα που έχει αποκτηθεί από την έναρξη λειτουργίας, το 2017, των υπηρεσιών πρόσβασης σε δεδομένα και πληροφορίες (DIAS). Η νικήτρια κοινοπραξία αποτελείται από ένα μείγμα ευρωπαίων παρόχων υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους και γεωσκόπησης, οι οποίοι παρέχουν καινοτόμες λύσεις με ισχυρή συμμετοχή ΜΜΕ.
 

Επόμενα βήματα

Η νέα υπηρεσία θα καταστεί πλήρως λειτουργική τον Ιούλιο του 2023 μετά από μια περίοδο σταδιακής εφαρμογής που αντιστοιχεί στη σταδιακή κατάργηση της τρέχουσας υπηρεσίας διανομής δεδομένων, αφήνοντας χρόνο στους χρήστες να μετακινηθούν και να εξοικειωθούν με τις διεπαφές της νέας υπηρεσίας. Το Copernicus επιδιώκει επίσης πλήρη διαλειτουργικότητα με τις μελλοντικές υποδομές δεδομένων Προορισμός η Γη, καθώς και με τις υποδομές δεδομένων γεωσκόπησης των κρατών μελών.

Τα δεδομένα του Copernicus θα διατίθενται άμεσα μέσω πρότυπων διεπαφών ανεπτυγμένων από επιχειρήσεις του κλάδου.
 

Ιστορικό

Το πρόγραμμα Copernicus είναι η συνιστώσα γεωσκόπησης του διαστημικού προγράμματος της ΕΕ. Η συνιστώσα αυτή υλοποιείται σε σύμπραξη με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος.
 

Το Copernicus παράγει petabytes δεδομένων και πληροφοριών σε ετήσια βάση από τη συστοιχία Sentinel και τις υπηρεσίες περιβαλλοντικής παρακολούθησης. Νέα δεδομένα παρέχουν επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του πλανήτη Γη, ενώ το βάθος των αρχείων δεδομένων του Copernicus παρέχει τη δυνατότητα πολύτιμων αναλύσεων τάσεων σε χρονικό βάθος πολλών ετών. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να διαδίδεται στους χρήστες το πλήρες φάσμα δεδομένων και πληροφοριών του Copernicus. Καθώς τα αρχεία δεδομένων αυξάνονται, καθίσταται πιο βολικό και αποτελεσματικό να μην τηλεφορτώνονται πλέον τα δεδομένα, αλλά να αναλύονται εκεί όπου αποθηκεύονται αρχικά. Οι τεχνολογίες υπολογιστικού νέφους επιτρέπουν αυτή την προσαρμοστικότητα που παρέχει στους χρήστες ευρύ φάσμα επιλογών ώστε να αποκομίσουν τα οφέλη των δεδομένων που παράγονται από το Copernicus: αναζήτηση, απεικόνιση και περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων μέσω πλήρως συντηρούμενου περιβάλλοντος λογισμικού, με παράλληλη δυνατότητα τηλεφόρτωσης των δεδομένων στην υπολογιστική υποδομή του εκάστοτε χρήστη.
 

Η νέα σύμβαση παροχής υπηρεσιών που υπεγράφη από τον ΕΟΔ, στον οποίο έχει ανατεθεί η δραστηριότητα αυτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει διάρκεια έξι ετών με δυνατότητα παράτασης έως τα δέκα έτη. Η συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται σε σχεδόν 150 εκατ. ευρώ. Το αρχικό μέγεθος του αρχείου δεδομένων του Copernicus ανέρχεται σε 34 Petabytes και αναμένεται να έχει προσεγγίσει τα 80 Petabytes περίπου μετά από έξι έτη.  

 

Περισσότερες πληροφορίες

Πρόγραμμα Copernicus

Διαστημικό πρόγραμμα της ΕΕ

Το πρόγραμμα Copernicus πρέπει να επιδιώκει την ψηφιακή αριστεία. Θέλουμε τα δεδομένα του Copernicus να είναι εύκολα προσβάσιμα και χρησιμοποιήσιμα. Ταυτόχρονα, χρειαζόμαστε ένα ισχυρό περιβάλλον ανάλυσης δεδομένων για την προσέλκυση νέων χρηστών, ιδίως από μη διαστημικούς τομείς. Η υπογραφή αυτής της σύμβασης σήμερα αποτελεί ορόσημο για την επίτευξη αυτού του στόχου.

 

κ. Τιερί Μπρετόν, επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς - 02/12/2022

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
5 Δεκεμβρίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα