Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο13 Οκτωβρίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Η Επιτροπή εγκρίνει την εξαγορά της EGPH από τη MGREF 2 Fund και την EGP

The Berlaymont Building and European Flags

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του κανονισμού συγκεντρώσεων της ΕΕ, την απόκτηση του κοινού ελέγχου της Enel Green Power Hellas SA («EGPH»), με έδρα στην Ελλάδα, από τη Macquarie GIG Renewable Energy Fund 2 SCSp («MGREF 2 Fund»), με έδρα στο Λουξεμβούργο, και την Enel Green Power S.p.A. («EGP»), με έδρα στην Ιταλία.

 

Η συναλλαγή αφορά κυρίως την ανάπτυξη περιουσιακών στοιχείων και την παραγωγή και επακόλουθη πώληση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

 

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η προτεινόμενη συγκέντρωση δεν θα επιφέρει προβλήματα ανταγωνισμού, δεδομένης της περιορισμένης συνδυασμένης θέσης των εταιρειών στην αγορά που θα προκύψει από την προτεινόμενη συναλλαγή. Η συναλλαγή εξετάστηκε στο πλαίσιο της απλουστευμένης διαδικασίας ελέγχου των συγκεντρώσεων.

 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες, στον ιστότοπο της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό, στο δημόσιο μητρώο υποθέσεων της Επιτροπής, με αριθμό υπόθεσης M.11275.

 

(Για περισσότερες πληροφορίες: Arianna Podesta — Τηλ.: + 32 298 70 24· Marta Pérez-Cejuela — Τηλ.: + 32 229 63770)

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
13 Οκτωβρίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα