Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο10 Νοεμβρίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Επιτροπή εγκρίνει προτάσεις που αφορούν μέτρα για τις θεωρήσεις με σκοπό την προώθηση της συνεργασίας για την επανεισδοχή

The Berlaymont Building and European Flags

Στις 9 Νοεμβρίου, η Επιτροπή ενέκρινε προτάσεις που αφορούν μέτρα για τις θεωρήσεις, ώστε να ενισχυθεί η συνεργασία για την επανεισδοχή και την επιστροφή με τη Σενεγάλη και την Γκάμπια. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να συμμετέχει ενεργά σε συζητήσεις με τους εν λόγω εταίρους για τη βελτίωση της συνεργασίας όσον αφορά την επανεισδοχή. Στο πλαίσιο του αναθεωρημένου κώδικα θεωρήσεων, η Επιτροπή αξιολογεί ετησίως τη συνεργασία με τρίτες χώρες στον τομέα της επανεισδοχής, υποβάλλει εκθέσεις στο Συμβούλιο και συμμετέχει ενεργά σε διάλογο με τους εταίρους για τη βελτίωση της συνεργασίας για την επανεισδοχή. Οι προτάσεις της Επιτροπής προς το Συμβούλιο σχετικά με τα μέτρα για τις θεωρήσεις λαμβάνουν υπόψη τις συνολικές σχέσεις της Ένωσης με τις ενδιαφερόμενες χώρες. Η Επιτροπή, στο πλαίσιο του μηχανισμού του κώδικα θεωρήσεων (άρθρο 25α), είχε ήδη υποβάλει προτάσεις τον Ιούλιο του 2021 για την προώθηση της συνεργασίας με το Μπανγκλαντές και το Ιράκ όσον αφορά την επανεισδοχή. Όσον αφορά το Μπανγκλαντές, έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος στη συνεργασία για την επανεισδοχή και, στο πλαίσιο αυτό, εάν συνεχιστεί η εν λόγω πρόοδος, η Επιτροπή θα εξετάσει το ενδεχόμενο να αποσύρει την πρότασή της, την οποία υπέβαλε στο πλαίσιο του μηχανισμού του κώδικα θεωρήσεων (άρθρο 25α). Όσον αφορά το Ιράκ, συνεχίζονται οι συζητήσεις ώστε να βελτιωθεί η συνεργασία για την επανεισδοχή. Το Συμβούλιο δεν έχει εκδώσει ακόμη απόφαση σχετικά με την πρόταση του 2021.

 

(Για περισσότερες πληροφορίες: Anitta Hipper — Τηλ.: + 32 2 29 85691· Fiorella Belciu — Τηλ.: + 32 2 29 93734)

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
10 Νοεμβρίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα