Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο27 Ιανουαρίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Επιτροπή εγκρίνει επισήμως τις νέες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για το κλίμα, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενέργεια

logo

Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες είχαν ήδη εγκριθεί από την Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2021, θα αρχίσουν να ισχύουν από σήμερα, 27 Ιανουαρίου 2022.

Οι νέοι κανόνες ευθυγραμμίζονται με τους σημαντικούς στόχους και επιδιώξεις της ΕΕ που ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, καθώς και με τις πρόσφατες κανονιστικές αλλαγές στους τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της δέσμης μέτρων Fit for 55. Λαμβάνουν επίσης υπόψη την αυξημένη σημασία της προστασίας του κλίματος. Οι νέοι κανόνες δημιουργούν ένα κατάλληλο για τον επιδιωκόμενο σκοπό και ευέλικτο πλαίσιο, που θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να παράσχουν την αναγκαία στήριξη για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας με στοχευμένο και οικονομικά αποδοτικό τρόπο.

Στο πλαίσιο αυτό, οι εν λόγω κανόνες θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να επιτύχουν τους φιλόδοξους στόχους τους για την ενέργεια και το κλίμα με το ελάχιστο δυνατό κόστος για τους φορολογούμενους και χωρίς αδικαιολόγητες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά. Ερωταπαντήσεις σχετικά με τις CEEAG είναι διαθέσιμες εδώ.

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
27 Ιανουαρίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα