Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο29 Νοεμβρίου 2021Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Η Επιτροπή εγκαινιάζει τους «πίνακες ανθεκτικότητας», ένα νέο ψηφιακό εργαλείο μέσω του οποίου οι χώρες της ΕΕ θα παρακολουθούν την ανθεκτικότητά τους

logo_of_the_european_commission_el.svg_0.png
© EU
Σήμερα, η Επιτροπή εγκαινιάζει έναν διαδραστικό ιστότοπο για πλοήγηση στους πίνακες ανθεκτικότητας, οι οποίοι είναι σύνολα δεικτών και πληροφοριών σχετικά με την ανθεκτικότητα των κρατών μελών και τρίτων χωρών.

Η Επιτροπή είχε προαναγγείλει τους πίνακες ανθεκτικότητας στην Έκθεση στρατηγικών προβλέψεων 2020, η οποία εστίαζε στην ανθεκτικότητα ως νέο γνώμονα χάραξης πολιτικής της ΕΕ. Οι πίνακες, οι οποίοι εκπονήθηκαν σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και ενδιαφερόμενους φορείς, βοηθούν τις χώρες, και την ΕΕ στο σύνολό της, να εντοπίσουν τις ικανότητες και τα τρωτά σημεία τους, καθώς πραγματοποιούν κοινωνικοοικονομικές μεταβάσεις και παράλληλα αντιμετωπίζουν προκλήσεις και ενδεχόμενους κλυδωνισμούς.

Ο κ. Μάρος Σέφτσοβιτς, Αντιπρόεδρος για τις Διοργανικές Σχέσεις και τη Διερεύνηση Προοπτικών, δήλωσε σχετικά: «Στους πίνακες ανθεκτικότητας, οι στρατηγικές προβλέψεις συναντούν τις πολιτικές. Θα ήθελα να παροτρύνω τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να αξιοποιήσουν τους πίνακες αυτούς όσο καλύτερα μπορούν. Παρέχουν πολύτιμες, ολιστικές και στραμμένες στο μέλλον πληροφορίες σχετικά με τις ικανότητες και τα τρωτά σημεία, βοηθώντας μας να διαμορφώσουμε τις αποφάσεις μας κατά τρόπο που να ενισχύει την ανθεκτικότητα της ΕΕ και των κρατών μελών. Είναι σημαντικό ότι οι πίνακες θα συμβάλουν και στη μέτρηση της οικονομικής και κοινωνικής μας ευημερίας, πέραν της συμβατικής προσέγγισης του ΑΕΠ».

Οι πίνακες εστιάζουν στο μέλλον, καθώς η επιλογή των δεικτών λαμβάνει υπόψη μεγατάσεις που ενδέχεται να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο μέλλον της ΕΕ. Επίσης είναι ολιστικοί, διότι καλύπτουν τέσσερις αλληλένδετες πτυχές: την κοινωνικοοικονομική, την πράσινη, την ψηφιακή και την γεωπολιτική διάσταση. Η Ετήσια Επισκόπηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022, η οποία δημοσιεύτηκε την περασμένη εβδομάδα στο πλαίσιο της φθινοπωρινής δέσμης, αναφέρει τη δυνατότητα χρήσης των πινάκων ανθεκτικότητας στις μελλοντικές ανά χώρα εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Διαβάστε το σχετικό δελτίο Τύπου του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Επιτροπής εδώ.

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
29 Νοεμβρίου 2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα