Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο20 Δεκεμβρίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Η Επιτροπή δρομολογεί τρεις νέες πρωτοβουλίες για τη στήριξη ερευνητών και φορέων καινοτομίας της Ουκρανίας

The European and Ukrainian flags

Αθήνα, 20/12/2023

Σήμερα η Επιτροπή δρομολόγησε τρεις νέες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και Ουκρανίας στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας:
 

 • Νέο γραφείο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» στο Κίεβο·
 • Νέα δράση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (ΕΣΚ) για τη στήριξη της ουκρανικής κοινότητας υπερπροηγμένης τεχνολογίας·
 • Νέος κοινοτικός κόμβος του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ).

Η επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, κ. Ιλιάνα Ιβάνοβα, δρομολόγησε τις πρωτοβουλίες σε εξ αποστάσεως εκδήλωση μαζί με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης της Ουκρανίας, κ. Μιχαήλο Φεντόροφ, και τον υπουργό Παιδείας και Επιστημών, κ. Οξέν Λισόβι.
 

Γραφείο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη»

Το νέο γραφείο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» θα συμβάλει στην ενημέρωση σχετικά με τις ευκαιρίες συμμετοχής της Ουκρανίας σε συνεργατικά έργα έρευνας και καινοτομίας (Ε&Κ) στο πλαίσιο του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ «Ορίζων Ευρώπη». Αυτό θα επιτευχθεί με την προώθηση του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» στην Ουκρανία και τη στήριξη της ένταξης της Ουκρανίας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας, με παράλληλη στήριξη στα εθνικά σημεία επαφής της Ουκρανίας για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη». Το Εθνικό Ίδρυμα Έρευνας της Ουκρανίας φιλοξενεί το γραφείο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη».
 

Νέα δράση του ΕΣΚ για τη στήριξη της ουκρανικής κοινότητας υπερπροηγμένης τεχνολογίας

Η δράση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (EIC4Ukraine) στηρίζει την ουκρανική κοινότητα υπερπροηγμένης τεχνολογίας με 20 εκατ. ευρώ για ουκρανικές νεοφυείς επιχειρήσεις, ώστε να τις βοηθήσει να αναπτυχθούν και να ενσωματωθούν στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα καινοτομίας. Η πρωτοβουλία, η οποία υλοποιείται από ευρωπαϊκό δίκτυο ενώσεων νεοφυών επιχειρήσεων, θα στηρίξει τουλάχιστον 200 ουκρανικές νεοφυείς επιχειρήσεις υπερπροηγμένης τεχνολογίας με έως και 60 000 ευρώ η καθεμία για την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων καινοτομίας τους και των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων.
 

Κοινοτικός κόμβος του ΕΙΤ

Ο κοινοτικός κόμβος του ΕΙΤ στο Κίεβο θα λειτουργεί ως υπηρεσία μίας στάσης για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις ευκαιρίες που παρέχει ολόκληρη η κοινότητα του ΕΙΤ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πέραν αυτής. Θα παρέχει στους ουκρανικούς φορείς καινοτομίας που παραμένουν στη χώρα καταγωγής τους πρόσβαση σε εταίρους, αγορές, κλίνες δοκιμών, προγράμματα κατάρτισης και επενδύσεις. Ο κόμβος φιλοξενείται στο ουκρανικό ταμείο νεοφυών επιχειρήσεων.
 

Ιστορικό

Υπό το πρίσμα του συνεχιζόμενου ρωσικού επιθετικού πολέμου κατά της Ουκρανίας και της δέσμευσης της ΕΕ να προσφέρει απτά μέσα στήριξης στην ουκρανική κοινότητα έρευνας και καινοτομίας, η Ουκρανία συμμετέχει στα προγράμματα «Ορίζων Ευρώπη» και Ευρατόμ χωρίς να υποχρεούται να συνεισφέρει οικονομικά.

Η στήριξη αυτή συμπληρώνεται με διάφορα μέτρα. Εκτός από τις νέες πρωτοβουλίες που ανακοινώθηκαν σήμερα, περιλαμβάνονται οι πρωτοβουλίες ERA4Ukraine, Horizon4Ukraine, πρόγραμμα υποτροφιών EURIZON για την Ουκρανία και ERC4Ukraine, καθώς και η πρωτοβουλία MSCA4Ukraine, ένα ειδικό πρόγραμμα υποτροφιών ύψους 25 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο των δράσεων Marie Skłodowska Curie (MSCA) για εκτοπισμένους ερευνητές από την Ουκρανία.

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) αποτελεί μοναδικό όργανο της ΕΕ το οποίο αποσκοπεί στην προώθηση της καινοτομίας, φέρνοντας σε επαφή οργανισμούς από όλους τους τομείς των επιχειρήσεων, της εκπαίδευσης και της έρευνας. Το ΕΙΤ έχει στηρίξει ουκρανικούς φορείς καινοτομίας με διάφορα μέτρα όπως, μεταξύ άλλων, τη Red Kalyna, μια ειδική ομάδα στο πλαίσιο του προγράμματος Jumpstarter του EIT «Rebuild Ukraine», με στόχο την αναγνώριση γυναικών επιχειρηματιών στην Ουκρανία, και την πρωτοβουλία του ΕΙΤ για την τριτοβάθμια εκπαίδευση για την αύξηση της ικανότητας καινοτομίας των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 

Περισσότερες πληροφορίες

Ενημερωτικό δελτίο — γραφείο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» στο Κίεβο

Ενημερωτικό δελτίο — στήριξη ερευνητών και φορέων καινοτομίας της Ουκρανίας

Διεθνής συνεργασία με την Ουκρανία στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT)
 

Δηλώσεις

Το γραφείο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» στο Κίεβο θα αποτελέσει την καρδιά της συνεργασίας μας. Θα στηρίξει ερευνητές και φορείς καινοτομίας της Ουκρανίας, θα τους ενημερώσει σχετικά με τις ευκαιρίες ενωσιακής χρηματοδότησης και θα τους συνδέσει με τους συναδέλφους τους από την ΕΕ. Επιπλέον, οικοδομούμε επίσης μια γέφυρα μεταξύ τοπικών και ευρωπαϊκών φορέων καινοτομίας με τον νέο κοινοτικό κόμβο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας, και επενδύουμε έως και 20 εκατ. ευρώ σε ουκρανικές νεοφυείς επιχειρήσεις υπερπροηγμένης τεχνολογίας μέσω του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας. Πρόκειται για μνημειώδες επίτευγμα για το ευρωπαϊκό οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας, καθώς και απόδειξη της διαρκούς συμβολής του ουκρανικού λαού στην έρευνα και την καινοτομία.

κ. Ιλιάνα Ιβάνοβα, επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας - 20/12/2023

 

pdf σε εκτυπώσιμη μορφή

Τρεις νέες πρωτοβουλίες για τη στήριξη Ουκρανών ερευνητών

ελληνικά (53.774 kB - PDF)

Τηλεφόρτωση (53.774 kB - PDF)
 

Λεπτομέρειες επικοινωνίας για τα ΜΜΕ

 • Johannes BAHRKE Τηλέφωνο +32 2 295 86 15
  Ηλεκτρονική διεύθυνση johannes [dot] bahrkeatec [dot] europa [dot] eu (johannes[dot]bahrke[at]ec[dot]europa[dot]eu)
 • Johanna BERNSEL Τηλέφωνο +32 2 298 66 99
  Ηλεκτρονική διεύθυνση Johanna [dot] BERNSELatec [dot] europa [dot] eu (Johanna[dot]BERNSEL[at]ec[dot]europa[dot]eu)
 • Roberta VERBANAC Τηλέφωνο +32 2 298 24 98
  Ηλεκτρονική διεύθυνση roberta [dot] verbanacatec [dot] europa [dot] eu (roberta[dot]verbanac[at]ec[dot]europa[dot]eu)
 • Flore BOUTIER Τηλέφωνο +32 2 296 60 43
  Ηλεκτρονική διεύθυνση flore [dot] boutier1atec [dot] europa [dot] eu (flore[dot]boutier1[at]ec[dot]europa[dot]eu)

   

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
20 Δεκεμβρίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα