Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο18 Δεκεμβρίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Η Επιτροπή δρομολογεί πιλοτικές δοκιμές του συστήματος πληροφοριών για την αποψίλωση των δασών

deforestation

Αθήνα, 18/12/2023

 Η Επιτροπή ξεκινά σήμερα πιλοτικές δοκιμές του συστήματος πληροφοριών για την αποψίλωση των δασών, βασικού βήματος για να εφαρμοστεί στην πράξη ο κανονισμός για τα προϊόντα μηδενικής αποψίλωσης (EUDR). Το σύστημα θα βοηθήσει τους φορείς εκμετάλλευσης, τους εμπόρους, τις αρμόδιες αρχές και τα τελωνεία να υποβάλλουν και να επεξεργάζονται δηλώσεις δέουσας επιμέλειας. Μόλις τεθεί πλήρως σε ισχύ ο κανονισμός για τα προϊόντα μηδενικής αποψίλωσης, οι δηλώσεις αυτές θα χρησιμεύουν ως απόδειξη ότι τα προϊόντα είναι μηδενικής αποψίλωσης και, ως εκ τούτου, μπορούν να διατίθενται στην αγορά της ΕΕ ή να εξάγονται από αυτήν.

Στις πιλοτικές δοκιμές, οι οποίες θα διαρκέσουν έως το τέλος του Ιανουαρίου, θα συμμετάσχουν 100 ενδιαφερόμενα μέρη από όλους τους συναφείς τομείς τους οποίους αφορά ο κανονισμός για τα προϊόντα μηδενικής αποψίλωσης. Στη συνέχεια, το καλοκαίρι του 2024, η Επιτροπή θα παράσχει ένα περιβάλλον κατάρτισης και συνεδρίες κατάρτισης εκπαιδευτών σε όλες τις ενδιαφερόμενες εταιρείες, σε συντονισμό με τις αρχές των κρατών μελών. Η Επιτροπή θα διαθέσει επίσης εγχειρίδια χρήστη και άλλο σχετικό υλικό αυτοεπιμόρφωσης, όπως επεξηγηματικά βίντεο. 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη σχετική είδηση.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Adalbert Jahnz – Τηλ.: +32 2 295 31 56· Daniela Stoycheva – Τηλ.: +32 2 295 36 64)

 Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
18 Δεκεμβρίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα