Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο31 Μαΐου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Επιτροπή διοργανώνει υπουργική συνάντηση για τη χημική, βιολογική, ραδιολογική και πυρηνική ετοιμότητα

logo

Οι υπουργοί που είναι αρμόδιοι για την πολιτική άμυνα και την πολιτική προστασία στα κράτη μέλη της ΕΕ και στα συμμετέχοντα κράτη του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ θα συναντηθούν σήμερα στις Βρυξέλλες για μια άτυπη συνεδρίαση συντονισμού σε υπουργικό επίπεδο σχετικά με την χημική, βιολογική, ραδιολογική και πυρηνική (ΧΒΡΠ) ετοιμότητα. Η συνεδρίαση συνδιοργανώνεται από τον Επίτροπο Διαχείρισης Κρίσεων κ. Γιάνες Λέναρτσιτς και τον Σουηδό Υπουργό Πολιτικής Άμυνας Καρλ-Όσκαρ Μπόλιν, εξ ονόματος της σουηδικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Τον Φεβρουάριο του 2022, ο Μηχανισμός ενεργοποιήθηκε για να στηρίξει την Ουκρανία απέναντι στη ρωσική εισβολή. Έκτοτε, ο Μηχανισμός χρησιμοποιήθηκε σε πρωτοφανή κλίμακα για τη αποστολή κρίσιμων εφοδίων από τα κράτη μέλη της ΕΕ, τα συμμετέχοντα κράτη και, για πρώτη φορά, ιδιωτικούς φορείς. Τα απεσταλέντα εφόδια υπερβαίνουν σε βάρος τους 90.000 τόνους και σε συνολική αξία τα 650 εκατ. ευρώ. Για την ΧΒΡΠ ετοιμότητα της Ουκρανίας, η στήριξη αυτή περιλάμβανε χημικούς ανιχνευτές, δισκία ιωδιούχου καλίου, θεραπευτικά μέσα, δοσίμετρα, ραδιομετρητές, φασματόμετρα, προστατευτικές στολές και διάφορους τύπους. Επιπλέον, κινητοποιήθηκαν ΧΒΡΠ αντίμετρα και εξοπλισμός αξίας πάνω από 53 εκατ. ευρώ από τα αποθέματα rescEU: δισκία ιωδιούχου καλίου, προστατευτικές στολές, αντίδοτα, φαρμακοθεραπευτικά μέσα, αντιδραστήρια, μέσα απολύμανσης, αναπνευστήρες, συσκευές ανίχνευσης, ιατρικός εξοπλισμός κ.ά. 

Η σημερινή υπουργική σύνοδος έχει ως στόχο να διευκολύνει τη διεξαγωγή στρατηγικής συζήτησης υψηλού επιπέδου σχετικά με τους τρόπους περαιτέρω ενίσχυσης της ΧΒΡΠ ετοιμότητας σε επίπεδο ΕΕ, προς στήριξη τόσο της Ουκρανίας όσο και άλλων χωρών που θα ενδέχεται να επηρεαστούν.

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
31 Μαΐου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα