Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο7 Ιουλίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Επιτροπή διοργανώνει την πρώτη συνεδρίαση για τη σύσταση διοργανικού φορέα δεοντολογίας

Participation of Věra Jourová, Vice-President of the European Commission, in an meeting of the interinstitutional Ethics Body

Σήμερα, η Αντιπρόεδρος κ. Βιέρα Γιούροβα ξεκίνησε επίσημα τις διαπραγματεύσεις για τη δημιουργία διοργανικού φορέα δεοντολογίας, κατόπιν της δημοσίευσης σχετικής πρότασης της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετέχουν εκπρόσωποι υψηλού επιπέδου από οκτώ θεσμικά όργανα —το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών— με στόχο να συμφωνήσουν επί των λεπτομερειών ενός φιλόδοξου διοργανικού φορέα δεοντολογίας που θα θέτει υψηλά πρότυπα και θα ενισχύσει τη διαφάνεια και την ακεραιότητα των δημόσιων υπαλλήλων που υπηρετούν στα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Η Αντιπρόεδρος για θέματα Αξιών και Διαφάνειας κ. Βιέρα Γιούροβα δήλωσε σχετικά: «Λίγες μόλις εβδομάδες αφότου προτείναμε τον φορέα δεοντολογίας, πραγματοποιούμε μια πρώτη συνεδρίαση για να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες και να εξασφαλίσουμε τη συμμετοχή όλων των θεσμικών οργάνων. Αυτό αποτελεί απόδειξη της φιλοδοξίας της Επιτροπής για ταχεία σύσταση του νέου φορέα. Παροτρύνω όλα τα θεσμικά όργανα να συνεχίσουν να εργάζονται σκληρά για τη σύναψη αυτής της σημαντικής συμφωνίας και να διασφαλίσουν ότι ο φορέας θα μπορέσει να αρχίσει τις εργασίες του το συντομότερο δυνατόν. Πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να είμαστε άξιοι της εμπιστοσύνης των Ευρωπαίων πολιτών και να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι υπόκεινται στους ίδιους σαφείς και υψηλού επιπέδου κανόνες δεοντολογίας.»

 

Μόλις συσταθεί ο νέος φορέας, θα αναπτυχθεί μια πρώτη δέσμη κοινών προτύπων για τη δεοντολογική συμπεριφορά των μελών όλων των θεσμικών οργάνων, καθώς και ένας επίσημος μηχανισμός συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων.

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
7 Ιουλίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα