Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο15 Νοεμβρίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Επιτροπή δημοσιεύει την «οδό μετάβασης» για μια πιο πράσινη και πιο ψηφιακή κοινωνική οικονομία

The Berlaymont Building and European Flags

Σήμερα, η Επιτροπή δημοσίευσε την οδό μετάβασης, την οποία κατάρτισε από κοινού με τα ενδιαφερόμενα μέρη από τον τομέα της κοινωνικής οικονομίας, για να βοηθήσει τους φορείς της κοινωνικής οικονομίας και τις μικρές τοπικές επιχειρήσεις να γίνουν πιο πράσινες και πιο ψηφιακές.

 

Η έκθεση προτείνει μια σειρά 30 δράσεων σε 14 τομείς. Για παράδειγμα, προτείνει δράσεις που θα βοηθήσουν τους φορείς της κοινωνικής οικονομίας να βελτιώσουν την ενεργειακή τους απόδοση ώστε να μειώσουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Παροτρύνει επίσης τις δημόσιες αρχές να στηρίξουν τη δημιουργία τοπικών πράσινων εταιρικών σχέσεων, για παράδειγμα με σκοπό την ενίσχυση των τοπικών αλυσίδων αξίας στην κυκλική διαχείριση αποβλήτων, την παραγωγή καθαρής ενέργειας και τη στήριξη τοπικών βιώσιμων αγορών τροφίμων. Η έκθεση απαριθμεί δράσεις για τη βελτίωση της ψηφιοποίησης, όπως η στήριξη της κατάρτισης ενός κώδικα συμπεριφοράς για τους φορείς της κοινωνικής οικονομίας και τις τοπικές επιχειρήσεις, με σκοπό την καλύτερη διαχείριση των δεδομένων τους με διαφάνεια.
 

Η Επιτροπή προκηρύσσει μια ανοικτή πρόσκληση για ανάληψη δεσμεύσεων, με την οποία καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να παρουσιάσουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις  και να εκδηλώσουν ενδιαφέρον να συνεργαστούν για την υλοποίηση της οδού μετάβασης της κοινωνικής οικονομίας της ΕΕ και των τοπικών επιχειρήσεων.
 

Έπειτα από την οδό μετάβασης για τον τουρισμό που εγκαινιάστηκε τον Φεβρουάριο του 2022, η εν λόγω οδός μετάβασης είναι η δεύτερη που υλοποιείται στο πλαίσιο της επικαιροποίησης της βιομηχανικής στρατηγικής, με την οποία η Επιτροπή κάλεσε τα βιομηχανικά οικοσυστήματα να επιταχύνουν τον πράσινο και τον ψηφιακό μετασχηματισμό και να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.
 

Press Release in English  

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
15 Νοεμβρίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα