Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο27 Οκτωβρίου 2021Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού αγροδιατροφικών προϊόντων

logo_of_the_european_commission_el.svg_0.png
© EU
Σήμερα, η Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση σχετικά με τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και την εφαρμογή της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Η έκθεση καλύπτει τα 16 κράτη μέλη που κοινοποίησαν στην Επιτροπή πλήρη μεταφορά έως τον Ιούλιο του 2021. Η οδηγία, η οποία εκδόθηκε τον Απρίλιο του 2019, αποσκοπεί στην προστασία των γεωργών, των οργανώσεων γεωργών και άλλων προμηθευτών αγροδιατροφικών προϊόντων που είναι σε ασθενέστερη θέση έναντι ισχυρότερων αγοραστών.

Σύμφωνα με την έκθεση, τα 16 κράτη μέλη σε γενικές γραμμές ακολούθησαν την προσέγγιση της οδηγίας. Τα περισσότερα απ’ αυτά εξασφάλισαν επίπεδο προστασίας που υπερβαίνει το ελάχιστο επίπεδο που ορίζει η οδηγία για τους γεωργούς και τις μικρές επιχειρήσεις αγροδιατροφικών προϊόντων. Τα περισσότερα κράτη μέλη διεύρυναν τον κατάλογο αθέμιτων εμπορικών πρακτικών της οδηγίας ή κατέστησαν τις απαγορεύσεις αυστηρότερες. Τα κράτη μέλη γενικά ακολουθούν την τομεακή προσέγγιση της νομοθεσίας και εφαρμόζουν τις απαιτήσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού αγροδιατροφικών προϊόντων.

Εξετάζοντας το είδος των επιχειρήσεων και των σχέσεων που επηρεάζονται από τα νομοθετικά μέτρα, η έκθεση επισημαίνει ότι 14 κράτη μέλη αποφάσισαν την εφαρμογή των κανόνων στις σχέσεις μεταξύ προμηθευτών και αγοραστών αγροδιατροφικών προϊόντων σε όλα τα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού. Όσον αφορά το μέγεθος των επιχειρήσεων, όλα τα κράτη μέλη, εκτός από δύο, αναφέρουν το μέγεθος της επιχείρησης ως κριτήριο για τον περιορισμό του πεδίου εφαρμογής της νομοθεσίας. Τα περισσότερα κράτη μέλη επέλεξαν να εφαρμόσουν τους κανόνες στις συναλλαγές πώλησης στις οποίες ο προμηθευτής, ο αγοραστής ή και οι δύο, είναι εγκατεστημένοι στην ΕΕ, όπως ορίζει η οδηγία.

Όσον αφορά τις απαγορευμένες αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, όλα τα κράτη μέλη χρησιμοποίησαν καταλόγους απαγορευμένων πρακτικών και τα περισσότερα από αυτά ακολούθησαν τη διάκριση σε «μαύρο» και «γκρίζο». Κατά τη διάκριση μεταξύ των δύο, ορισμένα κράτη μέλη μετέφεραν μία ή περισσότερες «γκρίζες πρακτικές» στη «μαύρη λίστα». Σχετικά συχνότερη είναι η προσθήκη επιπλέον πρακτικών στη «μαύρη» και την «γκρίζα» λίστα.

Η έκθεση παρέχει μια επισκόπηση της προόδου που σημειώνουν η μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και η εφαρμογή της οδηγίας της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού αγροδιατροφικών προϊόντων. Η έκθεση καλύπτει το πεδίο εφαρμογής, τις απαγορευμένες αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και τους μηχανισμούς επιβολής που επιλέγουν τα κράτη μέλη. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ 

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
27 Οκτωβρίου 2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα