Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο18 Ιουνίου 2024Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Επιτροπή διαθέτει 96,2 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» για τη συγχρηματοδότηση προγραμμάτων διδακτορικής κατάρτισης και μεταδιδακτορικών υποτροφιών

horizon

Αθήνα, 18/06/2024

Σήμερα, η Επιτροπή ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του 2023 στο πλαίσιο των δράσεων Marie Skłodowska-Curie (MSCA) για τη συγχρηματοδότηση περιφερειακών, εθνικών και διεθνών προγραμμάτων (COFUND). Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», του προγράμματος της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία, θα διατεθούν 96,2 εκατ. ευρώ για τη συγχρηματοδότηση 12 προγραμμάτων διδακτορικής κατάρτισης και 15 προγραμμάτων μεταδιδακτορικών υποτροφιών, στα οποία θα απασχοληθούν περίπου 800 άριστοι ερευνητές και ερευνήτριες. Τα προγράμματα που έχουν επιλεγεί καλύπτουν διάφορους επιστημονικούς κλάδους, από τη βελτίωση και την προσαρμογή του τομέα της τεχνολογίας των αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ έως τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και την προώθηση μιας δεοντολογικής, ανθρωποκεντρικής και βιώσιμης χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης. 

Η Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας κ. Ιλιάνα Ιβάνοβα δήλωσε σχετικά: «Η Ευρώπη πρέπει να καλλιεργήσει κορυφαία ταλέντα, προκειμένου να διατηρήσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα στην έρευνα και την καινοτομία. Μέσω του προγράμματος COFUND των δράσεων Marie Skłodowska-Curie, οι ερευνητές και οι ερευνήτριες έχουν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας ευκαιρίες κατάρτισης, εποπτείας και επαγγελματικής εξέλιξης. Επιπλέον, έχουν την ευκαιρία να εργαστούν σε αναγνωρισμένους ακαδημαϊκούς και μη ακαδημαϊκούς οργανισμούς σ’ όλη την Ευρώπη και σ’ όλον τον κόσμο.» 

Από το 2014, οι δράσεις MSCA έχουν στηρίξει 300 έργα στο πλαίσιο του COFUND, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρηματοδοτούνται δυνάμει της τελευταίας πρόσκλησης. Το πρόγραμμα COFUND βοηθά τους οργανισμούς να δημιουργήσουν ή να ενισχύσουν τα δικά τους προγράμματα κατάρτισης και υποτροφιών, για να ενισχύσουν την ελκυστικότητά τους και τις ικανότητές τους στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας. Αυτό με τη σειρά του θα συμβάλει στην προώθηση των ανταλλαγών στον τομέα της καινοτομίας και στην προσέλκυση ταλέντων απ’ όλον τον κόσμο. Η Επιτροπή συγχρηματοδοτεί σημαντικό μέρος του κόστους αυτών των προγραμμάτων, ενώ τα ιδρύματα καλούνται να συμπληρώσουν το υπόλοιπο από δικές τους πηγές χρηματοδότησης. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ. Η πρόσκληση στο πλαίσιο του προγράμματος για το 2024είναι ανοικτή και η προθεσμία υποβολής προτάσεων λήγει στις 26 Σεπτεμβρίου. 

(Για περισσότερες πληροφορίες: Johanna Bernsel — Τηλ.: + 32 2 298 66 99· Flore Boutier — Τηλ.: + 32 229 66043) 

Press Release in English 

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
18 Ιουνίου 2024
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα