Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο17 Φεβρουαρίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Η Επιτροπή αρχίζει να συλλέγει στοιχεία για τους αριθμούς χρηστών των πλατφορμών και ξεκινά διαβούλευση σχετικά με τις διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου

Δημόσιες διαβουλεύσεις

Σήμερα λήγει η προθεσμία που ορίζεται στην πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες όσον αφορά την υποχρέωση όλων των διαδικτυακών πλατφορμών και των διαδικτυακών μηχανών αναζήτησης (εκτός από τις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις) να δημοσιεύσουν για πρώτη φορά τους αριθμούς χρηστών τους στην ΕΕ. Στο εξής, θα πρέπει να δημοσιεύουν τους αριθμούς χρηστών τους τουλάχιστον μία φορά κάθε έξι μήνες. Η Επιτροπή δημοσίευσε πρόσφατα μη δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ για να βοηθήσει τις εταιρείες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες να συμμορφωθούν με την απαίτηση αυτή.

Σκοπός της απαίτησης αυτής είναι να καθοριστεί κατά πόσον οι διαδικτυακές πλατφόρμες και οι διαδικτυακές μηχανές αναζήτησης μπορεί να είναι πολύ μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες ή πολύ μεγάλες διαδικτυακές μηχανές αναζήτησης βάσει της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Ως τέτοιες ορίζονται οι διαδικτυακές πλατφόρμες και μηχανές αναζήτησης που καλύπτουν πάνω από το 10% του πληθυσμού της ΕΕ ή 45 εκατομμύρια χρήστες. Οι εν λόγω πολύ μεγάλες πλατφόρμες και μηχανές αναζήτησης θα υπόκεινται σε πρόσθετες υποχρεώσεις, όπως η διενέργεια εκτίμησης κινδύνου και η λήψη μέτρων μετριασμού του κινδύνου, οι οποίες επισημαίνονται εδώ

Η Επιτροπή ξεκινά επίσης δημόσια διαβούλευση σχετικά με τις διαδικασίες επιβολής της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Η διαβούλευση θα διαρκέσει έναν μήνα, έως τις 16 Μαρτίου 2023, και θα συμβάλει στη διαμόρφωση εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής για την επιβολή της νομοθεσίας.

Η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 16 Νοεμβρίου 2022, δημιουργεί ένα πρωτοφανές επίπεδο δημόσιας εποπτείας των διαδικτυακών πλατφορμών σε ολόκληρη την Ένωση, τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο. Εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να θεσπίζει κανόνες εφαρμογής σχετικά με την επιβολή της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Το σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού στόχο έχει να εφαρμόζονται αποτελεσματικές διαδικασίες στο πλαίσιο της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες, αλλά και να παράσχει ασφάλεια δικαίου όσον αφορά τα διαδικαστικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εταιρειών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της πράξης. Μεταξύ αυτών των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων περιλαμβάνονται το δικαίωμα ακρόασης των μερών και πρόσβασης στον φάκελο, αλλά και οι δραστηριότητες παρακολούθησης της Επιτροπής, η οποία μπορεί να διατάσσει τις πολύ μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες και μηχανές αναζήτησης να παρέχουν πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων και τους αλγορίθμους τους, καθώς και να παρέχουν σχετικές εξηγήσεις.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες είναι διαθέσιμες σε αυτό το δελτίο Τύπου, στις σχετικές ερωταπαντήσεις και στη σχετική ενημερωτική σελίδα.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Johannes Bahrke — Τηλ.: + 32 2 295 86 15· Charles Manoury — Τηλ.: + 32 2 291 33 91)

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
17 Φεβρουαρίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα