Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο7 Φεβρουαρίου 2024Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Η Επιτροπή αποστέλλει κοινοποίηση αιτιάσεων στη ΔΕΗ για επιθετική τιμολόγηση στην ελληνική χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

#EUAntitrust

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε τον ελληνικό πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) σχετικά με την προκαταρκτική της άποψη ότι παραβίασε τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες της ΕΕ πωλώντας ηλεκτρική ενέργεια στην ελληνική χονδρική αγορά κάτω του κόστους και αποκλείοντας έτσι τους κύριους ανταγωνιστές της.

Η Επιτροπή διατυπώνει προκαταρκτικές ανησυχίες ότι, μεταξύ του 2013 και του 2019, η ΔΕΗ καταχράστηκε τη δεσπόζουσα θέση της στην ελληνική χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας προμηθεύοντας την παραγόμενη στις θερμοηλεκτρικές (λιγνίτη και φυσικού αερίου) μονάδες της ηλεκτρική ενέργεια σε τιμές κάτω του μεταβλητού τους κόστους (δηλ. του κόστους που αυξάνεται ανάλογα με τον όγκο της ηλεκτρικής ενέργειας, την οποία παράγει η ΔΕΗ).

Εάν επιβεβαιωθεί η προκαταρκτική άποψη της Επιτροπής, η συμπεριφορά αυτή θα συνιστούσε παραβίαση του άρθρου 102 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΣΛΕΕ»), το οποίο απαγορεύει την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης. Η αποστολή της κοινοποίησης αιτιάσεων δεν προδικάζει το αποτέλεσμα της έρευνας.

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, αρμόδια για την Πολιτική Ανταγωνισμού, δήλωσε σχετικά: «Ανησυχούμε ότι η ΔΕΗ ενδέχεται να καταχράστηκε τη δεσπόζουσα θέση της πωλώντας σε τιμές κάτω του κόστους στην αγορά χονδρικής για διάστημα μεγαλύτερο των έξι ετών. Η συμπεριφορά της ΔΕΗ μείωσε την ηλεκτρική ενέργεια που παραγόταν από τους περιβαλλοντικά καθαρότερους ανταγωνιστές της παραγωγούς και παρεμπόδισε τον ανταγωνισμό σε επίπεδο λιανικής. Η μείωση της ανταγωνιστικότητας της αγοράς λιανικής σήμαινε ότι αυτές οι χαμηλότερες τιμές χονδρικής δεν μετακυλίονταν στις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Κατά συνέπεια οι Έλληνες καταναλωτές ενδεχομένως υφίσταντο υψηλές τιμές λιανικής πώλησης και περισσότερη τοπική ρύπανση.»

Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ. 

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
7 Φεβρουαρίου 2024
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα