Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο18 Ιανουαρίου 2024Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Επιτροπή αποστέλλει αιτήματα παροχής πληροφοριών σε 17 πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες και μηχανές αναζήτησης στο πλαίσιο του κανονισμού για τις ψηφιακές υπηρεσίες

The Berlaymont Building and European Flags

Σήμερα, η Επιτροπή απέστειλε επίσημα αιτήματα παροχής πληροφοριών στο πλαίσιο του κανονισμού για τις ψηφιακές υπηρεσίες  σε 17 από τις πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες και μηχανές αναζήτησης (ΠΜΕΠ και ΠΜΕΜΑ), οι οποίες χαρακτηρίστηκαν στις 25 Απριλίου 2023, ήτοι στις AliExpress, Amazon Store, AppStore, Bing, Booking.com, Facebook, Google Search, Google Play, Google Maps, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, YouTube και Zalando. Οι εν λόγω ΠΜΕΠ και ΠΜΕΜΑ καλούνται να παράσχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ληφθέντα μέτρα συμμόρφωσής τους προς την υποχρέωση παροχής σε επιλέξιμους ερευνητές, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, πρόσβασης στα δεδομένα που είναι προσβάσιμα στο κοινό μέσω της επιγραμμικής διεπαφής τους.

Η πρόσβαση των ερευνητών σε δεδομένα είναι καίριας σημασίας για τη διασφάλιση της λογοδοσίας και του δημόσιου ελέγχου των πολιτικών των πλατφορμών. Η πρόσβαση των ερευνητών σε δημοσίως διαθέσιμα δεδομένα συμβάλλει καθοριστικά στην επίτευξη των στόχων του κανονισμού για τις ψηφιακές υπηρεσίες, ο οποίος αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει των επικείμενων εθνικών και ευρωπαϊκών εκλογών, και για τη συνεχή παρακολούθηση της παρουσίας παράνομου περιεχομένου και παράνομων αγαθών στις διαδικτυακές πλατφόρμες.

Οι 17 ΠΜΕΠ και ΠΜΕΜΑ οφείλουν να παράσχουν τις ζητούμενες πληροφορίες στην Επιτροπή έως τις 9 Φεβρουαρίου 2024. Η Επιτροπή θα αποφασίσει τα επόμενα βήματα βασιζόμενη στην αξιολόγηση των απαντήσεων.

Μετά τον χαρακτηρισμό τους ως πολύ μεγάλων επιγραμμικών πλατφορμών ή μηχανών αναζήτησης, οι 17 ΠΜΕΠ και ΠΜΕΜΑ υποχρεούνται να συμμορφωθούν με όλες τις διατάξεις του κανονισμού για τις ψηφιακές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της παροχής πρόσβασης σε δεδομένα.

Στις 18 Δεκεμβρίου 2023, η Επιτροπή κίνησε επίσημη διαδικασία επί παραβάσει κατά της πολύ μεγάλης επιγραμμικής πλατφόρμας «X» για διάφορους λόγους, μεταξύ των οποίων εικαζόμενες παραβάσεις των υποχρεώσεων εξασφάλισης πρόσβασης των ερευνητών σε δεδομένα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις έρευνες της Επιτροπής σχετικά με τη συμμόρφωση με τον κανονισμό για τις ψηφιακές υπηρεσίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

 Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
18 Ιανουαρίου 2024
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα