Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο25 Ιουλίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Επιτροπή, ανταποκρινόμενη στα αιτήματα σχετικής Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών, λαμβάνει μέτρα για την επιτάχυνση της σταδιακής κατάργησης των δοκιμών σε ζώα

Δημόσιες διαβουλεύσεις

Σήμερα, η Επιτροπή ανταποκρίθηκε στα αιτήματα της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών «Ναι στα καλλυντικά που δεν δοκιμάζονται σε ζώα – Δέσμευση για μια Ευρώπη χωρίς δοκιμές σε ζώα», παρέχοντας μια ολοκληρωμένη επισκόπηση του νομοθετικού πλαισίου και του πλαισίου πολιτικής της ΕΕ σχετικά με τη χρήση ζώων για σκοπούς δοκιμών και προτείνοντας πρόσθετα μέτρα για την περαιτέρω μείωση των δοκιμών σε ζώα.
 

Η Επιτροπή χαιρετίζει την πρωτοβουλία και αναγνωρίζει ότι η καλή μεταχείριση των ζώων συνεχίζει να αποτελεί σοβαρό μέλημα των Ευρωπαίων πολιτών. Τονίζει τον ηγετικό ρόλο της ΕΕ στη σταδιακή κατάργηση των δοκιμών σε ζώα και στη βελτίωση της γενικότερης καλής μεταχείρισης των ζώων. Αυτοί οι στόχοι αντικατοπτρίζονται ιδίως στην πλήρη απαγόρευση των δοκιμών καλλυντικών προϊόντων σε ζώα, η οποία ισχύει στην ΕΕ από το 2013.
 

Επιπλέον, η Επιτροπή θα δημιουργήσει έναν νέο χάρτη πορείας με μια σειρά νομοθετικών και μη νομοθετικών μέτρων για την περαιτέρω μείωση των δοκιμών σε ζώα. Στόχος είναι η μετάβαση σε ένα κανονιστικό σύστημα χωρίς δοκιμές σε ζώα στο πλαίσιο της νομοθεσίας για τις χημικές ουσίες (π.χ. ο κανονισμός REACH, ο κανονισμός για τα βιοκτόνα, ο κανονισμός για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, καθώς και η νομοθεσία για τα φάρμακα για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση) και θα συνεχίσει να υποστηρίζει σθεναρά εναλλακτικές λύσεις αντί των δοκιμών σε ζώα.
 

Όσον αφορά τον εκσυγχρονισμό της επιστήμης, η Επιτροπή θα συνεχίσει να υποστηρίζει σθεναρά την έρευνα για την ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων αντί των δοκιμών σε ζώα και θα διερευνήσει τη δυνατότητα συντονισμού των δραστηριοτήτων των κρατών μελών στον τομέα αυτό.

Σχετικό δελτίο Τύπου, ερωταπαντήσεις καθώς και ένα ενημερωτικό δελτίο είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο.

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
25 Ιουλίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα