Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο2 Οκτωβρίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Η Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ απλουστεύεται για ευκολότερη πρόσβαση στις νομικές πράξεις

Η Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ

Σήμερα, η Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γίνεται πιο εύχρηστη, μέσω της επικαιροποίησης της πλατφόρμας EUR-Lex, ώστε το κοινό να έχει ευκολότερη και πιο αποτελεσματική πρόσβαση στα νομικά κείμενα της ΕΕ. Στο εξής, η Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ δεν θα δημοσιεύεται ως μια συλλογή πράξεων με πίνακα περιεχομένων, αλλά κάθε πράξη θα δημοσιεύεται χωριστά ως αυθεντική Επίσημη Εφημερίδα σε μορφή PDF στο EUR-Lex. Δημοσίευση «ανά πράξη» σημαίνει ότι μόλις μια πράξη είναι έτοιμη προς δημοσίευση, θα δημοσιεύεται μόνη της. Η ιδέα να δημοσιεύεται η κάθε Επίσημη Εφημερίδα υπό μορφή μιας συλλογής διαφόρων πράξεων αποτελεί κατάλοιπο της εποχής των έντυπων εκδόσεων και δεν είναι πλέον απαραίτητη.

Η νέα προσέγγιση σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό της παρουσίασης των νομικών πράξεων της ΕΕ και θα ανταποκριθεί στις ανάγκες τόσο των εθνικών όσο και των ευρωπαϊκών φορέων, με απτά οφέλη για τους χρήστες ως προς την ευελιξία, την ταχύτητα της δημοσίευσης και την ευκολία αναζήτησης.

Ο Επίτροπος Προϋπολογισμού και Διοίκησης κ. Γιοχάνες Χαν δήλωσε σχετικά: «Από σήμερα, η Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημοσιεύεται ανά πράξη. Η ταχεία και ευέλικτη δημοσίευση των νομικών πράξεων σε 24 γλώσσες θα καταστήσει ευκολότερη και αποτελεσματικότερη για τους πολίτες και τους επαγγελματίες την πρόσβαση στο δίκαιο της ΕΕ στην ιστοσελίδα EUR-Lex.»

Η Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο δίαυλος μέσω του οποίου δημοσιεύεται η νομοθεσία της ΕΕ και, κατά συνέπεια, παράγει έννομα αποτελέσματα. Η Επίσημη Εφημερίδα τελεί υπό τη διαχείριση της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, στο συμπλήρωμα Tenders European Daily, δημοσιεύονται όλοι οι δημόσιοι διαγωνισμοί, των οποίων η αξία υπερβαίνει ένα ορισμένο χρηματικό όριο, σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ. Δημοσιεύεται καθημερινά στις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Παρακολουθήστε το σχετικό βίντεο.

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
2 Οκτωβρίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα