Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο12 Δεκεμβρίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Η ΕΕ συνεργάζεται με Αφρικανούς εταίρους για τη μετανάστευση: Δρομολόγηση πρωτοβουλιών της «Ομάδας Ευρώπη»

The Berlaymont Building and European Flags

Η ΕΕ και Αφρικανοί εταίροι δρομολόγησαν σήμερα δύο πρωτοβουλίες της «Ομάδας Ευρώπη» που εστιάζουν στιςμεταναστευτικές οδούς του Ατλαντικού / της Δυτικής Μεσογείου και της Κεντρικής Μεσογείου, προκειμένου τα κράτη μέλη και η ΕΕ να καταβάλουν κοινές προσπάθειες για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών προκλήσεων που καλούνται να επιλύσουν η ΕΕ και οι εταίροι της στη Βόρεια Αφρική εξαιτίας της έξαρσης των αντικανονικών ροών και της κατάχρησης της κατάστασης από τα δίκτυα παράνομης διακίνησης.  Οι πρωτοβουλίες θα συμβάλουν στην υλοποίηση της εξωτερικής διάστασης του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο και στον συνδυασμό των δραστηριοτήτων των κρατών μελών — με συνεργασία και συντονισμό σε επίπεδο ΕΕ, και στη βάση μιας προσέγγισης που λαμβάνει υπόψη ολόκληρη τη μεταναστευτική οδό.   

Μιαπροσέγγιση που λαμβάνει υπόψη ολόκληρη τη μεταναστευτική οδό για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης   

Οι δύο πρωτοβουλίες φέρνουν σε επαφή αφρικανικές και ευρωπαϊκές χώρες καταγωγής, διέλευσης και προορισμού. Θα δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες συντονισμού με τις χώρες εταίρους, τους διεθνείς εταίρους, και τους αρμόδιους οργανισμούς του ΟΗΕ. Η πρωτοβουλία της «Ομάδας Ευρώπη» για τη μεταναστευτική οδό της Κεντρικής Μεσογείου θα στηρίξει την ανάπτυξη επιχειρησιακών δράσεων για τη διαχείριση της μετανάστευσης στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την Κεντρική Μεσόγειο.  

Οι πρωτοβουλίες αυτές προβλέπουν την εντατικοποίηση της συνεργασίας στους πέντε τομείς προτεραιότητας του κοινού σχεδίου δράσης της Βαλέτας, το οποίο αποσκοπεί στη στήριξη Αφρικανών και Ευρωπαίων εταίρων μέσω της ενίσχυσης της διακυβέρνησης στον τομέα της μετανάστευσης:

  • Πρόληψη της αντικανονικής μετανάστευσης, καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης και της εμπορίας ανθρώπων: Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους σημειώθηκε σημαντική πρόοδος στην αντιμετώπιση των αντικανονικών αφίξεων και των δικτύων εμπορίας και παράνομης διακίνησης ανθρώπων. Ωστόσο, οι αντικανονικές ροές εξακολουθούν να θέτουν τους μετανάστες και τις μετανάστριες σε κίνδυνο και να φέρνουν την ΕΕ αντιμέτωπη με σοβαρές μεταναστευτικές προκλήσεις. Η ΕΕ θα αναπτύξει και θα εφαρμόσει ένα νέο περιφερειακό πρόγραμμα για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης μεταναστών και μεταναστριών και της εμπορίας ανθρώπων στη Βόρεια Αφρική. Τον Ιούλιο η Επιτροπή δρομολόγησε τις πρώτες επιχειρησιακές εταιρικές σχέσεις για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης με το Μαρόκο και τον Νίγηρα, σε συνέχεια του ανανεωμένου σχεδίου δράσης της ΕΕ κατά της παράνομης διακίνησης μεταναστών 2021-2025. Οι εντολές για τη διαπραγμάτευση συμφωνιών του Frontex περί καθεστώτος με τη Σενεγάλη και τη Μαυριτανία είναι οι πρώτες με χώρες εταίρους στην Αφρική και αποσκοπούν στη στήριξη της διαχείρισης των συνόρων, στην καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης μεταναστών και μεταναστριών και στη μείωση της αντικανονικής μετανάστευσης στην οδό του Ατλαντικού. Έχει ήδη συναφθεί συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του Frontex και της αποστολής της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας «EUCAP Sahel Niger».   
  • Νόμιμη μετανάστευση και κινητικότητα: Οι πρωτοβουλίες της «Ομάδας Ευρώπη» θα στηρίξουν τις χώρες εταίρους στη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη και την προώθηση της νόμιμης μετανάστευσης και των διαδρομών κινητικότητας. Επίσης, μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων προσέλκυσης ταλέντων. Δύο έως τρία εκατομμύρια υπήκοοι τρίτων χωρών έρχονται ήδη νόμιμα στην ΕΕ κάθε χρόνο. Η δέσμη μέτρων για τις δεξιότητες και τα ταλέντα που εγκρίθηκε τον Απρίλιο του 2022 αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των αναγκών της αγοράς εργασίας που συνδέονται με τις τρέχουσες δημογραφικές τάσεις και τις ελλείψεις δεξιοτήτων στην ΕΕ. Η δέσμη περιλαμβάνει νομικές, επιχειρησιακές και πολιτικές πρωτοβουλίες, όπως οι εταιρικές σχέσεις προσέλκυσης ταλέντων. Οι εταιρικές σχέσεις προσέλκυσης ταλέντων είναι προγράμματα κινητικότητας για εργασία ή κατάρτιση σε όλα τα επίπεδα δεξιοτήτων, που βασίζονται στη διεύρυνση της συνεργασίας όσον αφορά τη διαχείριση της μετανάστευσης. Εργαζόμαστε για την ταχύτερη εφαρμογή αυτών των εξατομικευμένων εταιρικών σχέσεων, αρχής γενομένης από το Μαρόκο, την Τυνησία και την Αίγυπτο. Η μείωση της αντικανονικής μετανάστευσης θα προετοιμάσει το έδαφος για περισσότερες νόμιμες οδούς.  
  • Προστασία: Οι πρωτοβουλίες της «Ομάδας Ευρώπη» θα στηρίξουν τις χώρες εταίρους στη διασφάλιση της προστασίας, της ανθεκτικότητας και της αυτάρκειας, συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας για τη διάσωση ανθρώπινων ζωών, όσον αφορά τις μετανάστριες και τους μετανάστες, τις αιτούσες και τους αιτούντες άσυλο, τις προσφύγισσες και τους πρόσφυγες. Η ΕΕ είναι ενεργό μέλος των περιφερειακών πλατφορμών στήριξης που δρομολογήθηκαν στο Παγκόσμιο Φόρουμ για τους Πρόσφυγες του 2019, παρέχοντας πολιτική και χρηματοδοτική στήριξη, μέσω ανθρωπιστικής βοήθειας και αναπτυξιακής συνεργασίας. Η επανεγκατάσταση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο. Το 66 % του καταπιστευματικού ταμείου της ΕΕ έχει δεσμευτεί για την προστασία των μεταναστών και των μεταναστριών και την πρόσβασή τους στις βασικές υπηρεσίες. Η ΕΕ δρομολόγησε πρόσφατα δύο σημαντικές δράσεις προστασίας για τις μετανάστριες και τους μετανάστες στην Αίγυπτο και τη Λιβύη. Η ΕΕ συμβάλλει σημαντικά στις παγκόσμιες προσπάθειες επανεγκατάστασης και είναι αποφασισμένη να διατηρήσει αυτή τη δέσμευση. Η διαδικασία ανάληψης δεσμεύσεων για την περίοδο 2021-2022 απέφερε συνολικά σχεδόν 65 000 δεσμεύσεις, συνδυάζοντας, για πρώτη φορά, την επανεγκατάσταση και την εισδοχή για ανθρωπιστικούς λόγους. Η ΕΕ θα δώσει προτεραιότητα στην εφαρμογή του προγράμματος περιφερειακής ανάπτυξης και προστασίας στη Βόρεια Αφρική και τον Νίγηρα προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα προστασίας των εθνικών θεσμικών οργάνων όσον αφορά την καταγραφή, την απόδοση του καθεστώτος πρόσφυγα και τους μηχανισμούς παραπομπής, την υποδοχή, τη βιωσιμότητα των λύσεων, καθώς και τους κανόνες, τις στρατηγικές και τις επιχειρησιακές διαδικασίες. 
  • Επιστροφή, επανεισδοχή και βιώσιμη επανένταξη: Η αποτελεσματική επιστροφή και επανεισδοχή συνιστούν ουσιαστικές πτυχές των σχέσεων για τη διαχείριση της μετανάστευσης. Η ΕΕ έχει δρομολογήσει σημαντικά έργα για την προώθηση των οικειοθελών επιστροφών και της επανένταξης στη Βόρεια Αφρική και την υποσαχάρια Αφρική. Επιπλέον, η κοινή πρωτοβουλία ΕΕ-ΔΟΜ για την προστασία και την επανένταξη των μεταναστών συνέχισε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εγκλωβισμένων και ευάλωτων μεταναστών και μεταναστριών στις αφρικανικές χώρες. Ο Frontex θα στηρίζει επιχειρήσεις επιστροφής, καθώς και δράσεις που αποσκοπούν στη στήριξη της επανένταξης μέσω αναπτυξιακού προγραμματισμού, με παράλληλη στήριξη της εθνικής ανάληψης ευθύνης και των εθνικών ικανοτήτων στις χώρες εταίρους καταγωγής, σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς.  
  • Μετανάστευση και ανάπτυξη: Η αναπτυξιακή συνεργασία της ΕΕ έχει τόσο μεσοπρόθεσμο όσο και μακροπρόθεσμο αντίκτυπο στην αντιμετώπιση των διαρθρωτικών βαθύτερων αιτίων της αντικανονικής μετανάστευσης και της αναγκαστικής εκτόπισης. Οι δράσεις σε τομείς όπως η χρηστή διακυβέρνηση, η πρόληψη των συγκρούσεων και ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, καθώς και η κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και οι ευκαιρίες βιοπορισμού, μπορούν να έχουν άμεσο αντίκτυπο στη μετανάστευση. Μέσω της Global Gateway, η ΕΕ συμβάλλει στη μείωση του παγκόσμιου επενδυτικού χάσματος, στηρίζοντας την παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη και συνοδεύοντας τη διττή πράσινη και ψηφιακή μετάβαση στις χώρες εταίρους.  

Επόμενα βήματα 

Στην πρωτοβουλία της μεταναστευτικής οδού της Κεντρικής Μεσογείουσυμμετέχουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, καθώς και η Αυστρία, το Βέλγιο, η Γερμανία, η Τσεχία, η Δανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Μάλτα, οι Κάτω Χώρες, η Ισπανία και η Ελβετία, ενώ από την αφρικανική πλευρά συμμετέχουν η Μπουρκίνα Φάσο, το Τσαντ, η Αίγυπτος, η Λιβύη, ο Νίγηρας, η Αιθιοπία, η Ερυθραία, η Σομαλία, το Σουδάν, η Τυνησία, η Ακτή Ελεφαντοστού, η Γουινέα και η Νιγηρία. Μέχρι στιγμής, η ΕΕ, τα κράτη μέλη της και η Ελβετία συμφώνησαν να κινητοποιήσουν 1,13 δισ. ευρώ προκειμένου να εργαστούν στο πλαίσιο των πέντε πυλώνων της πρωτοβουλίας με τους Αφρικανούς της εταίρους.   

Η πρωτοβουλία της μεταναστευτικής οδού Ατλαντικού / Δυτικής Μεσογείου  θα προωθηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, από κοινού με το Βέλγιο, την Τσεχία, τη Δανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, τις Κάτω Χώρες, την Ισπανία και την Ελβετία, οι οποίες έχουν κινητοποιήσει μέχρι στιγμής 908 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της συνεργασίας με την Αλγερία, τη Μαυριτανία, το Μαρόκο, τη Σενεγάλη, την Γκάμπια, την Μπουρκίνα Φάσο, την Γκάνα, τη Γουινέα, την Ακτή Ελεφαντοστού, το Μάλι, τον Νίγηρα και τη Νιγηρία.     

Οι πρώτες συνεδριάσεις για την προώθηση του συντονισμού των δράσεων στο πλαίσιο των δύο πρωτοβουλιών της «Ομάδας Ευρώπη» θα πραγματοποιηθούν στο περιθώριο της υπουργικής διάσκεψης για τη διαδικασία του Ραμπάτ, στις 14 Δεκεμβρίου, στο Cádiz της Ισπανίας. Θα συμμετέχουν ανώτεροι υπάλληλοι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις σχετικές αφρικανικές χώρες.   

Ιστορικό 

Στο πλαίσιο του έκτακτου Συμβουλίου ΔΕΥ της 25 Νοεμβρίου, η Επιτροπή δεσμεύτηκε να στηρίξει τα κράτη μέλη με επιχειρησιακές λύσεις προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι άμεσες και τρέχουσες προκλήσεις σε όλες τις μεταναστευτικές οδούς. Ταυτόχρονα, το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο παραμένει ο μόνος τρόπος να τεθεί σε εφαρμογή ένα σταθερό και βιώσιμο πλαίσιο για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών προκλήσεων.  Μέχρι στιγμής, η Επιτροπή έχει προτείνει δύο σχέδια δράσης, ένα για την Κεντρική Μεσόγειο και ένα, το πιο πρόσφατο, για τα Δυτικά Βαλκάνια. Η δρομολόγηση της πρωτοβουλίας της «Ομάδας Ευρώπη» αποτελεί ένα πρώτο παραδοτέο του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την Κεντρική Μεσόγειο, το οποίο προτάθηκε από την Επιτροπή στις 21 Νοεμβρίου.      

Η δρομολόγηση αυτών των πρωτοβουλιών έρχεται ως συνέχεια της συνόδου κορυφής ΕΕ-ΑΕ του Φεβρουαρίου του 2022, στην οποία η μετανάστευση και η κινητικότητα αναδείχθηκαν ως κοινή πολιτική προτεραιότητα και των δύο ηπείρων, στο κοινό όραμα ΕΕ-ΑΕ για το 2030.  

Για περισσότερες πληροφορίες

Η Ευρώπη στον κόσμο — Προγραμματισμός

Η διαδικασία του Ραμπάτ

Η διαδικασία του Χαρτούμ

Νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο 

Δέσμη μέτρων για τις δεξιότητες και τα ταλέντα 

Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την Κεντρική Μεσόγειο 

Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης μεταναστών 

 

Για χιλιετίες, η Μεσόγειος υπήρξε πηγή ευημερίας και λεωφόρος συνεργασίας μεταξύ Αφρικής και Ευρώπης. Είναι αμοιβαία μας ευθύνη να μην επιτρέψουμε να μετατραπεί σε νεκροταφείο ανθρώπων και ελπίδων. Κατά πρώτο και κύριο λόγο, σκοπός μας είναι να σωθούν ζωές. Οι πρόσφατες εξελίξεις στη Μεσόγειο καταδεικνύουν πόσο σημαντικό είναι η ΕΕ, τα κράτη μέλη μας και οι αφρικανικές χώρες να συνεργαστούν αποτελεσματικότερα στον τομέα της μετανάστευσης. Αυτό ακριβώς κάνουμε με τις πρωτοβουλίες της «Ομάδας Ευρώπη».

Αντιπρόεδρος κ. Μαργαρίτης Σχοινάς - 12/12/2022

 

Η απότομη αύξηση των αντικανονικών ροών και η κατάχρησή τους από διακινητές και εγκληματικές συμμορίες στις μεταναστευτικές οδούς της Μεσογείου απαιτούν ισχυρή κοινή δράση από την ΕΕ, τα κράτη μέλη της και τις χώρες εταίρους μας, καθώς και από τους αρμόδιους οργανισμούς του ΟΗΕ. Σήμερα, η ΕΕ και οι Αφρικανοί εταίροι ένωσαν τις προσπάθειές τους για την επίλυση των κοινών μεταναστευτικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν η ΕΕ και οι εταίροι της στη Βόρεια Αφρική, για την ενίσχυση του ελέγχου των συνόρων μας, την καταστολή των δικτύων παράνομης διακίνησης και την αύξηση των επιστροφών στις χώρες καταγωγής. Η εταιρική μας σχέση με τη Βόρεια Αφρική και τα κράτη μέλη έχει ως στόχο την αντιμετώπιση της αντικανονικής μετανάστευσης και την επίτευξη αποτελεσμάτων από κοινού, στην πράξη, χωρίς καθυστερήσεις.

κ. Όλιβερ Βάρχεϊ, επίτροπος Γειτονίας και Διεύρυνσης - 12/12/2022

 

Η διαχείριση της μετανάστευσης μπορεί να γίνει μόνο από κοινού, μεταξύ της ΕΕ και των εταίρων μας. Στόχος μας είναι η αντιμετώπιση της αντικανονικής μετανάστευσης μέσω της καταπολέμησης της παράνομης διακίνησης κατά μήκος των μεταναστευτικών οδών και της αποτελεσματικής επιστροφής, επανεισδοχής και επανένταξης, ώστε να προετοιμαστεί το έδαφος για ασφαλείς νόμιμες οδούς προς την ΕΕ. Αυτή είναι η βασική ιδέα που βρίσκεται στο πυρήνα του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο το οποίο παρουσίασε η Επιτροπή το 2020 — αυτές δε οι πρωτοβουλίες της «Ομάδας Ευρώπη» συμβάλλουν σημαντικά στην εξωτερική του διάσταση, ώστε να οικοδομηθούν εξατομικευμένες εταιρικές σχέσεις για τη μετανάστευση.

Η κ. Ίλβα Γιούανσον, επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, δήλωσε: - 12/12/2022

 

Αυτές οι πρωτοβουλίες της «Ομάδας Ευρώπη» αξιοποιούν τους πόρους μας για την επίτευξη ενός κοινού στόχου, με πραγματικό πνεύμα εταιρικής σχέσης: να διασφαλιστεί, μέσω μιας προσέγγισης που θα βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα και θα λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου, ότι η μετανάστευση μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής και εντός της Αφρικής είναι ασφαλής, τακτική και ομαλή.

κ. Γιούτα Ουρπιλάινεν, επίτροπος Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων - 12/12/2022

 

Αποτελεσματική διαχείριση της μετανάστευσης μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη δημιουργία ισχυρών εταιρικών σχέσεων μεταξύ των χωρών καταγωγής, διέλευσης και προορισμού. Αυτό κάνουν οι δύο πρωτοβουλίες της «Ομάδας Ευρώπη», οι οποίες προσφέρουν μια στρατηγική πλατφόρμα για τον καλύτερο συντονισμό της συνεργασίας μας με τους Αφρικανούς εταίρους.

Ύπατος εκπρόσωπος / αντιπρόεδρος, κ. Τζουζέπ Μπορέλ - 12/12/2022

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
12 Δεκεμβρίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα