Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο20 Δεκεμβρίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η ΕΕ παρατείνει την αναστολή δασμών για προϊόντα καταγωγής ΗΠΑ που σχετίζονται με τη διαφορά για τον χάλυβα και το αλουμίνιο

usa

Αθήνα, 20/12/2023

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε χθες την απόφασή της να παρατείνει έως τις 31 Μαρτίου 2025 την αναστολή των εξισορροπητικών δασμών για τα προϊόντα καταγωγής ΗΠΑ στο πλαίσιο της διαφοράς για τον χάλυβα και το αλουμίνιο. Οι εξισορροπητικοί δασμοί της ΕΕ επί των εξαγωγών των ΗΠΑ, οι οποίοι εφαρμόστηκαν αρχικά κατά τη διάρκεια της προεδρίας Τραμπ, ήρθαν ως απάντηση στους δασμούς του «άρθρου 232» των ΗΠΑ για τον χάλυβα και το αλουμίνιο.

Η παράταση αυτή είναι αποτέλεσμα συμφωνίας που επιτεύχθηκε με τις ΗΠΑ. Η ΕΕ παρατείνει την αναστολή των εξισορροπητικών δασμών ως αντάλλαγμα για το γεγονός ότι οι ΗΠΑ επέκτειναν την αναστολή των δασμών τους για τους ιστορικούς όγκους εμπορικών συναλλαγών που αντικατοπτρίζονται στο σύστημα δασμολογικών ποσοστώσεων (ΔΠ), το οποίο θεσπίστηκε τον Ιανουάριο του 2022. Επιπλέον, οι ΗΠΑ συμφώνησαν να προβλέψουν περαιτέρω εξαιρέσεις από τους δασμούς για τους εξαγωγείς της ΕΕ.

Η παράταση, η οποία δημοσιεύεται σήμερα στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, θα έχει ως αποτέλεσμα οι εξαγωγείς χάλυβα και αλουμινίου της ΕΕ να εξοικονομούν περίπου 1,5 δισ. Ευρώ σε δασμούς ετησίως. Οι ΗΠΑ πρέπει να ολοκληρώσουν τις δικές τους διαδικασίες για την επέκταση του συστήματος δασμολογικών ποσοστώσεων για τις εξαγωγές χάλυβα και αλουμινίου της ΕΕ από την 1η Ιανουαρίου 2024. Αυτή η παρατεταμένη αναστολή των δασμών παρέχει βεβαιότητα στις επιχειρήσεις και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, διευκολύνοντας την ομαλή ροή του εμπορίου.

Η ΕΕ θα συνεχίσει να συνεργάζεται εποικοδομητικά με τις ΗΠΑ για τη διατήρηση των νόμιμων δικαιωμάτων της και τη μόνιμη κατάργηση των δασμών που επέβαλαν οι ΗΠΑ στις εξαγωγές της ΕΕ δυνάμει του άρθρου 232. Συνεχίζονται επίσης οι εργασίες μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας και την απαλλαγή των τομέων του χάλυβα και του αλουμινίου από τις ανθρακούχες εκπομπές στο πλαίσιο των συζητήσεων για έναν παγκόσμιο διακανονισμό για βιώσιμο χάλυβα και αλουμίνιο (GSA). Η αμοιβαία παράταση των δασμολογικών αναστολών παρέχει τον αναγκαίο χρόνο και χώρο πολιτικής για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τα εναπομένοντα ζητήματα του GSA.

Ιστορικό

Το 2018 οι ΗΠΑ θέσπισαν δασμούς ύψους 6,4 δισ. ευρώ για τις ευρωπαϊκές εξαγωγές χάλυβα και αλουμινίου. Ως απάντηση, η ΕΕ θέσπισε εξισορροπητικούς δασμούς ύψους 2,8 δισ. ευρώ για τις εξαγωγές των ΗΠΑ προς την ΕΕ. Το 2022 η ΕΕ ανέστειλε πλήρως τα μέτρα αυτά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, ώστε να δοθεί χρόνος για συνεργασία για μια πιο μακροπρόθεσμη λύση. Οι ΗΠΑ αντικατέστησαν τους δασμούς του άρθρου 232 με ένα σύστημα δασμολογικών ποσοστώσεων που βασίζεται σε ιστορικούς όγκους εμπορικών συναλλαγών, με αποτέλεσμα ο χάλυβας και το αλουμίνιο της ΕΕ να εξακολουθούν να υπόκεινται σε δασμούς.

Το 2022 η ΕΕ εξήγαγε 3,8 εκατ. μετρικούς τόνους (MMT) χάλυβα στις ΗΠΑ. 1,7 MMT εξαγωγών της ΕΕ επωφελήθηκαν από την αδασμολόγητη μεταχείριση στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων του άρθρου 232 των ΗΠΑ. Επιπλέον, σύμφωνα με στοιχεία που κοινοποίησε η κυβέρνηση των ΗΠΑ, οι ΗΠΑ χορήγησαν σε εξαγωγείς της ΕΕ περαιτέρω εξαιρέσεις για 1,5 MMT.

Όσον αφορά το αλουμίνιο, το 2022 η ΕΕ εξήγαγε 289 χιλιάδες μετρικούς τόνους (ΤMT) αλουμινίου στις ΗΠΑ. Ωστόσο, μόνο 146 ΤMT εξαγωγών της ΕΕ επωφελήθηκαν από την αδασμολόγητη μεταχείριση στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων του άρθρου 232 των ΗΠΑ. Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία που κοινοποίησε η κυβέρνηση των ΗΠΑ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η κυβέρνηση των ΗΠΑ χορήγησε σε εξαγωγείς της ΕΕ εξαιρέσεις για 70 TMT.

Για περισσότερες πληροφορίες

Εκτελεστικός κανονισμός

Εμπορικές σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ

Κοινή δήλωση της συνόδου κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ του Οκτωβρίου 2023

Η ΕΕ και οι ΗΠΑ συμφωνούν να αρχίσουν συζητήσεις σχετικά με τον παγκόσμιο διακανονισμό για τον χάλυβα

Δηλώσεις

Αυτή η σημαντική επέκταση είναι αποτέλεσμα της εντατικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ και εξυπηρετεί δύο βασικούς στόχους της ΕΕ: πρώτον, παρέχουμε στους εισαγωγείς και εξαγωγείς μας σταθερότητα αγοράς και επιχειρηματική εμπιστοσύνη ώστε να συνεχίσουν ομαλά τις εμπορικές συναλλαγές. Δεύτερον, μας παρέχει τον αναγκαίο χώρο για να συνεχίσουμε έως την πλήρη και μόνιμη κατάργηση των δασμών του άρθρου 232 στις εξαγωγές της ΕΕ, καθώς και να εργαστούμε για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας και την απαλλαγή των βιομηχανιών χάλυβα και αλουμινίου από τις ανθρακούχες εκπομπές. Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι το διατλαντικό εμπόριο χάλυβα και αλουμινίου δεν διαταράσσεται και ότι οι εξαγωγείς μας τυγχάνουν δίκαιης μεταχείρισης.

κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, εκτελεστικός αντιπρόεδρος αρμόδιος για το εμπόριο - 19/12/2023

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
20 Δεκεμβρίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα