Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο5 Ιουνίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η ΕΕ παρατείνει τα εμπορικά οφέλη για την Ουκρανία

ukraine flag

Η αναστολή των εισαγωγικών δασμών, των ποσοστώσεων και των μέτρων εμπορικής άμυνας —που είναι γνωστά ως «αυτόνομα εμπορικά μέτρα»— εφαρμόζεται για ένα ακόμη έτος όσον αφορά τις ουκρανικές εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η ισχυρή απόδειξη της αταλάντευτης στήριξης που παρέχει η ΕΕ στην Ουκρανία θα συμβάλει στον μετριασμό των δυσχερειών που αντιμετωπίζουν οι Ουκρανοί παραγωγοί και εξαγωγείς λόγω της απρόκλητης και αδικαιολόγητης στρατιωτικής επίθεσης της Ρωσίας.

Η ΕΕ καταργεί σταδιακά έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2023 τα έκτακτα και προσωρινά προληπτικά μέτρα που εγκρίθηκαν στις 2 Μαΐου 2023 για τις εισαγωγές σιταριού, αραβόσιτου, κραμβόσπορων και ηλιανθόσπορων από την Ουκρανία στο πλαίσιο της έκτακτης διασφάλισης που προβλέπεται στον κανονισμό για τα αυτόνομα εμπορικά μέτρα. Το πεδίο εφαρμογής των μέτρων αυτών μειώνεται περαιτέρω από 17 σε 6 δασμολογικές κλάσεις για τα 4 καλυπτόμενα προϊόντα. Τα εν λόγω προσωρινά και στοχευμένα μέτρα θεσπίστηκαν λόγω των σημείων συμφόρησης στην υλικοτεχνική υποστήριξη όσον αφορά τα συγκεκριμένα προϊόντα στη Βουλγαρία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία, και υπό τον όρο ότι τα κράτη μέλη δεν θα διατηρήσουν περιοριστικά μέτρα. Η σταδιακή κατάργηση θα επιτρέψει να γίνουν σημαντικές βελτιώσεις στις λωρίδες αλληλεγγύης και να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που θέτει η έξοδος ουκρανικών σιτηρών από τη χώρα γι' αυτή την περίοδο συγκομιδής.

Τα μέτρα αυτά εξακολουθούν να είναι αναγκαία για περιορισμένο χρονικό διάστημα, δεδομένων των εξαιρετικών περιστάσεων που προκαλούν τα σοβαρά σημεία συμφόρησης στην υλικοτεχνική υποστήριξη και της περιορισμένης ικανότητας αποθήκευσης σιτηρών στα πέντε κράτη μέλη πριν από την περίοδο συγκομιδής. Όπως συμφωνήθηκε, δημιουργήθηκε κοινή πλατφόρμα συντονισμού, η οποία θα συντονίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής, της Βουλγαρίας, της Ουγγαρίας, της Πολωνίας, της Ρουμανίας και της Σλοβακίας καθώς και της Ουκρανίας προκειμένου να βελτιωθεί η ροή του εμπορίου μεταξύ της Ένωσης και της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της διαμετακόμισης γεωργικών προϊόντων κατά μήκος των διαδρόμων. Ο αντιπρόεδρος κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις ηγείται αυτής της διαδικασίας σε πολιτικό επίπεδο. Η εναρκτήρια συνεδρίαση αυτής της πλατφόρμας συντονισμού πραγματοποιήθηκε σε τεχνικό επίπεδο στις 2 Ιουνίου.

Ως εκ τούτου, η βελτίωση των λωρίδων αλληλεγγύης θα παρακολουθείται από την εν λόγω πλατφόρμα διευκόλυνσης των εξαγωγών.

Σε περίπτωση που η διαμετακόμιση ουκρανικών εμπορευμάτων παρεμποδίζεται από αδικαιολόγητα επαχθείς απαιτήσεις σε ένα ή περισσότερα από τα πέντε κράτη μέλη, η Επιτροπή θα επαναξιολογήσει κατά πόσον εξακολουθούν να ισχύουν οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για την επιβολή των εν λόγω προληπτικών μέτρων.

Αυτά τα έκτακτα και προσωρινά μέτρα σέβονται πλήρως την ισχυρή δέσμευση της ΕΕ να στηρίξει την Ουκρανία και να διατηρήσει την ικανότητά της να εξάγει τα σιτηρά της, που είναι ζωτικής σημασίας για τη σίτιση του κόσμου και τη διατήρηση των τιμών των τροφίμων σε χαμηλά επίπεδα, έναντι των προκλήσεων που θέτει η απρόκλητη ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας και των πολιτών της.

Ιστορικό

Τα αυτόνομα εμπορικά μέτρα για την ελευθέρωση του εμπορίου με την Ουκρανία, τα οποία ισχύουν από τις 4 Ιουνίου 2022, επηρέασαν θετικά το εμπόριο της Ουκρανίας με την ΕΕ. Μαζί με τις λωρίδες αλληλεγγύης, διασφάλισαν τη διατήρηση των εμπορικών ροών από την Ουκρανία προς την ΕΕ το 2022, παρά τις διαταραχές λόγω του πολέμου και παρά την έντονα πτωτική τάση που παρουσίασε το εμπόριο της Ουκρανίας συνολικά.

Τα αυτόνομα εμπορικά μέτρα —μονομερή και προσωρινά από τη φύση τους— διευρύνουν σημαντικά το πεδίο εφαρμογής της δασμολογικής ελευθέρωσης στο πλαίσιο της σφαιρικής και σε βάθος ζώνης ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Ουκρανίας, με την αναστολή, αυτή την ώρα ανάγκης για την Ουκρανία, όλων των εκκρεμών δασμών και ποσοστώσεων, καθώς και των δασμών αντιντάμπινγκ και των μέτρων διασφάλισης στις ουκρανικές εισαγωγές.

Τα έκτακτα και προσωρινά προληπτικά μέτρα για τις εισαγωγές μικρού αριθμού προϊόντων από την Ουκρανία τέθηκαν σε ισχύ στις 2 Μαΐου 2023 και επρόκειτο να διαρκέσουν έως τις 5 Ιουνίου 2023.

Τα μέτρα αφορούν μόνο τέσσερα γεωργικά προϊόντα (σιτάρι, αραβόσιτος, κραμβόσπορος και ηλιανθόσπορος) καταγωγής Ουκρανίας. Τα έκτακτα μέτρα είναι πιο στοχευμένα όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής τους και δεν θα εφαρμόζονται στους σπόρους προς σπορά. Κατά την οικεία περίοδο, τα προϊόντα αυτά μπορούν να εξακολουθήσουν να τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός από τη Βουλγαρία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία. Τα προϊόντα θα μπορούν να συνεχίσουν να κυκλοφορούν ή να διαμετακομίζονται μέσω αυτών των πέντε κρατών μελών στο πλαίσιο καθεστώτος κοινής τελωνειακής διαμετακόμισης ή να κατευθύνονται σε χώρα ή έδαφος εκτός της ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες

Παράταση αυτόνομων εμπορικών μέτρων — Κανονισμός

Παρακολούθηση των εισαγωγών από την Ουκρανία που υπόκεινται σε μέτρα ελευθέρωσης του εμπορίου

Εμπορικές σχέσεις της ΕΕ με την Ουκρανία

Μέτρα αλληλεγγύης της ΕΕ προς την Ουκρανία

Προληπτικά μέτρα για περιορισμένες εισαγωγές από την Ουκρανία (europa.eu)

Προληπτικά μέτρα που εγκρίθηκαν σήμερα

Παράρτημα των προληπτικών μέτρων

Δηλώσεις

Από την έναρξη του ολοκληρωτικού πολέμου της Ρωσίας πριν από έναν χρόνο, η ΕΕ έχει δώσει προτεραιότητα στη διατήρηση της λειτουργίας της ουκρανικής οικονομίας. Η παράταση της ελευθέρωσης του εμπορίου για ένα ακόμη έτος αποδεικνύει την αταλάντευτη στήριξή μας στην Ουκρανία προκειμένου να διατηρήσει την εμπορική της θέση με τον υπόλοιπο κόσμο, εμβαθύνοντας περαιτέρω τις εμπορικές σχέσεις της με την ΕΕ. Επιπλέον, καταργούμε σταδιακά τα προσωρινά προληπτικά μέτρα για τις εισαγωγές σιταριού, αραβόσιτου, κραμβόσπορων και ηλιανθόσπορων από την Ουκρανία και δημιουργήσαμε μια πλατφόρμα συντονισμού για τη σημαντική βελτίωση των λωρίδων αλληλεγγύης της ΕΕ, ώστε να αποφεύγονται τα σημεία συμφόρησης στο πλαίσιο του εμπορίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα διστάσει να αναλάβει δράση σε περίπτωση που εθνικές εμπορικές απαγορεύσεις εμποδίζουν τα ουκρανικά γεωργικά προϊόντα να φθάσουν σε χώρες όπου είναι απαραίτητα.

κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, εκτελεστικός αντιπρόεδρος αρμόδιος για το εμπόριο - 05/06/2023

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
5 Ιουνίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα