Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο14 Ιουλίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η ΕΕ καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να καταθέσουν τις απόψεις τους επί των δεσμεύσεων της Amazon για τα δεδομένα που προέρχονται από πωλητές στην πλατφόρμα αγορών της

Logo Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να καταθέσουν τις απόψεις τους επί των δεσμεύσεων που έχει προσφερθεί να αναλάβει η Amazon για να αντιμετωπίσει προβλήματα ανταγωνισμού που συνδέονται με τη χρήση μη δημόσιων δεδομένων προερχόμενων από τους πωλητές στην πλατφόρμα αγορών της, καθώς και με πιθανή μεροληψία στην πρόσβαση των πωλητών στα προγράμματα Buy Box και Prime.
 

Στις 17 Ιουλίου 2019 η Επιτροπή κίνησε επίσημη διαδικασία έρευνας για να αξιολογήσει κατά πόσον η χρήση από την Amazon μη δημόσιων δεδομένων από τους ανεξάρτητους εμπόρους λιανικής που πωλούν προϊόντα στην πλατφόρμα αγορών της παραβιάζει τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ. Παράλληλα, η Επιτροπή κίνησε δεύτερη έρευνα σχετικά με: i) το Buy Box της Amazon και ii) το πρόγραμμα Prime της Amazon.

Η Επιτροπή διαπίστωσε προκαταρκτικά ότι οι κανόνες και τα κριτήρια για τα προγράμματα Buy Box και Prime ευνοούν αδικαιολόγητα τη δραστηριότητα λιανικής της Amazon, καθώς και τους πωλητές που χρησιμοποιούν τις δικές της υπηρεσίες εφοδιαστικής και παράδοσης. Η μεροληψία αυτή μπορεί να βλάψει άλλους πωλητές που δραστηριοποιούνται στην πλατφόρμα αγορών, τους ανεξάρτητους μεταφορείς τους, άλλες πλατφόρμες αγορών, καθώς και καταναλωτές που ενδέχεται να μην ενημερώνονται για τις καλύτερες προσφορές. Για να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες της Επιτροπής ως προς τον ανταγωνισμό, η Amazon προσφέρθηκε να αναλάβει σειρά δεσμεύσεων όσον αφορά τα δεδομένα που αντλεί από τους πωλητές στην πλατφόρμα αγορών της  και τα προγράμματα Buy Box Amazon και Prime Amazon. Οι δεσμεύσεις τις οποίες προσφέρθηκε να αναλάβει η Amazon καλύπτουν όλες τις σημερινές και τις μελλοντικές διαδικτυακές πλατφόρμες αγορών της Amazon στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο με προοπτική να ισχύσουν για πέντε έτη. Η εφαρμογή τους θα παρακολουθείται από εντολοδόχο παρακολούθησης, ο οποίος θα υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στην Επιτροπή. Η Επιτροπή καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να καταθέσουν τις απόψεις τους σχετικά με τις προτεινόμενες δεσμεύσεις της Amazon πριν από τις 9 Σεπτεμβρίου 2022. Μια περίληψη των προτεινόμενων δεσμεύσεων θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Το πλήρες κείμενο των δεσμεύσεων θα δημοσιευτεί στον δικτυακό τόπο της ΓΔ Ανταγωνισμού. Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ.
 

(Περισσότερες πληροφορίες: Arianna Podesta — Τηλ.: +32 229 87024· Μαρία Τσώνη — Τηλ.: +32 229 90526)

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
14 Ιουλίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα