Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο13 Νοεμβρίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η ΕΕ και οι γειτονικές χώρες δεσμεύονται να ενισχύσουν τον έλεγχο της διαχείρισης της αλιείας στη Μεσόγειο και στον Εύξεινο Πόντο

The Berlaymont Building and European Flags

Στο πλαίσιο της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ), η ΕΕ και οι γειτονικές χώρες συμφώνησαν να θεσπίσουν νέα εργαλεία για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων όλων των στόλων που αλιεύουν στη Μεσόγειο και στον Εύξεινο Πόντο και να μοιράζονται τα διάφορα πολυετή σχέδια διαχείρισης. Ο νέος μηχανισμός θα παρακολουθεί τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης μέσω κατάλληλων και αναλογικών μέτρων. Για να εδραιωθούν οι κοινές προσπάθειες στη Μεσόγειο και να διασφαλιστεί η υλοποίηση των μέτρων στο πεδίο, φέτος θα επιχειρεί μόνιμα ένα σκάφος περιπολίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας.
 

Στην 46η ετήσια συνεδρίαση της ΓΕΑΜ, στις 6-10 Νοεμβρίου στο Σπλιτ, η ΕΕ και οι γειτονικές χώρες συμφώνησαν να ενισχύσουν τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού όσον αφορά τον έλεγχο και τη διαχείριση της αλιείας στη Μεσόγειο και στον Εύξεινο Πόντο. Πρόκειται για ένα βασικό βήμα προκειμένου όλες οι επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην αλιεία να τηρούν τα ίδια πρότυπα, βάσει των αρχών της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής.
 

Χάρη στις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των κρατών μελών και πάνω από 12 άλλων παράκτιων κρατών, η ΓΕΑΜ ενέκρινε ομόφωνα συνολικά 34 κοινά μέτρα. Η ΕΕ θα στηρίξει την υλοποίηση των μέτρων και της νέας στρατηγικής της ΓΕΑΜ για το 2030 με ετήσια επιχορήγηση ύψους 8 εκατ. ευρώ.
 

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας κ. Βιργκίνιους Σινκέβιτσους δήλωσε σχετικά: «Τα συμφωνηθέντα μέτρα αποτελούν μια υπεύθυνη απόφαση, την οποία έλαβαν από κοινού οι χώρες της ΕΕ και τρίτες χώρες για τη βιώσιμη διαχείριση της αλιείας στη Μεσόγειο και τον Εύξεινο Πόντο. Με την ενίσχυση του κοινού ελέγχου και της συμμόρφωσης, εγγυόμαστε τη μακροπρόθεσμη δυνατότητα των αλιέων της περιοχής να συνεχίσουν να αλιεύουν. Ταυτόχρονα, πρόκειται για σημαντικά βήματα για την προστασία των ευπαθών οικοσυστημάτων σε αυτές τις θάλασσες.»
 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου.

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
13 Νοεμβρίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα