Skip to main content
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο15 Μάρτιος 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Η ΕΕ και η Ταϊλάνδη επανεκκινούν τις εμπορικές διαπραγματεύσεις

dombrovskis

Σήμερα η ΕΕ και η Ταϊλάνδη ανακοίνωσαν την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για μια φιλόδοξη, σύγχρονη και ισορροπημένη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ), με επίκεντρο τη βιωσιμότητα. Η ανακοίνωση αυτή επιβεβαιώνει την καίρια σημασία της περιοχής του Ινδοειρηνικού για το εμπορικό θεματολόγιο της ΕΕ, ανοίγοντας τον δρόμο για βαθύτερους εμπορικούς δεσμούς με τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στη Νοτιοανατολική Ασία και ενισχύοντας περαιτέρω τη στρατηγική συνεργασία της ΕΕ με αυτή την ακμάζουσα περιοχή.

Στόχος της ΣΕΣ θα είναι η τόνωση του εμπορίου και των επενδύσεων μέσω της αντιμετώπισης ευρέος φάσματος ζητημάτων, όπως: πρόσβαση στην αγορά για αγαθά, υπηρεσίες, επενδύσεις και δημόσιες συμβάσεις· γρήγορες και αποτελεσματικές υγειονομικές και φυτοϋγειονομικές διαδικασίες· προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των γεωγραφικών ενδείξεων, και άρση των εμποδίων στο ψηφιακό εμπόριο και το εμπόριο ενέργειας και πρώτων υλών, με αποτέλεσμα τη στήριξη της ψηφιακής και της πράσινης μετάβασης. Στο επίκεντρο αυτής της συμφωνίας θα βρίσκεται επίσης η βιωσιμότητα, με ισχυρούς και εφαρμόσιμους κανόνες για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη (ΕΒΑ). Οι κανόνες αυτοί θα συνάδουν με την ανακοίνωση της Επιτροπής για την επανεξέταση του ΕΒΑ, του Ιουνίου 2022, στηρίζοντας υψηλά επίπεδα προστασίας του περιβάλλοντος και των δικαιωμάτων των εργαζομένων, καθώς και την επίτευξη φιλόδοξων κλιματικών στόχων.

Βασικά εμπορικά γεγονότα

Η ΕΕ και η Ταϊλάνδη έχουν ήδη καλά εδραιωμένες εμπορικές σχέσεις, με σαφείς προοπτικές για περαιτέρω εμβάθυνση:

  • Η αξία των εμπορευματικών συναλλαγών υπερέβη τα 42 δισ. ευρώ το 2022, ενώ η αξία των συναλλαγών στον τομέα των υπηρεσιών υπερέβη τα 8 δισ. ευρώ το 2020.
  • Η ΕΕ είναι ο 4ος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ταϊλάνδης.
  • Η Ταϊλάνδη, η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στην περιοχή του ASEAN, είναι ο 4ος σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ στην περιοχή (και 25ος παγκοσμίως). 
  • Η ΕΕ είναι ο 3ος μεγαλύτερος επενδυτής στην Ταϊλάνδη, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 10 % των συνολικών άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) στη χώρα, και ο 2ος μεγαλύτερος προορισμός των ΑΞΕ της Ταϊλάνδης, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 14 % των συνολικών ΑΞΕ της Ταϊλάνδης.

Παρά την υψηλή κατάταξη της ΕΕ στις συνολικές συναλλαγές και τις ΑΞΕ της Ταϊλάνδης, η ΕΕ υποεκπροσωπείται όσον αφορά τους βασικούς επενδυτές σε καινοτόμους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των καθαρών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των ηλεκτρικών οχημάτων και των κρίσιμων αγαθών, όπως τα μικροτσίπ. Οι υποδομές και η μετάβαση σε μια οικονομία προσανατολισμένη στην τεχνολογία και την καινοτομία αποτελούν βασικές προτεραιότητες της στρατηγικής για την οικονομική ανάπτυξη της Ταϊλάνδης και προσφέρουν περαιτέρω δυνατότητες για τους επενδυτές και τις επιχειρήσεις της ΕΕ.

Επόμενα βήματα

Η ΕΕ και η Ταϊλάνδη δεσμεύονται να προχωρήσουν γρήγορα στις συνομιλίες για τη ΣΕΣ και στοχεύουν να διεξαγάγουν έναν πρώτο ουσιαστικό γύρο διαπραγματεύσεων κατά τους προσεχείς μήνες. Οι προτάσεις κειμένου της ΕΕ θα δημοσιευθούν μετά τον πρώτο γύρο διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με την υποδειγματική πολιτική μας για τη διαφάνεια. Η ΕΕ θα αναθέσει επίσης τη διενέργεια εκτίμησης των επιπτώσεων στη βιωσιμότητα προς υποστήριξη των διαπραγματεύσεων, με σκοπό την ανάλυση των πιθανών οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων της συμφωνίας, καθώς και των επιπτώσεων όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, και για την παροχή συστάσεων σχετικά με τον τρόπο μεγιστοποίησης των αναμενόμενων θετικών αποτελεσμάτων, με παράλληλη ελαχιστοποίηση των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων.

Ιστορικό

Η ΕΕ και η Ταϊλάνδη ξεκίνησαν για πρώτη φορά διαπραγματεύσεις για τη σύναψη ΣΕΣ το 2013. Αυτές ανεστάλησαν το 2014, μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα στη χώρα. Το 2017 και το 2019, υπό το φως της προόδου της Ταϊλάνδης όσον αφορά τη διαδικασία εκδημοκρατισμού, το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα στα οποία προτεινόταν μια προσέγγιση σταδιακής αποκατάστασης των σχέσεων, η οποία κορυφώθηκε με την υπογραφή της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας τον Δεκέμβριο του 2022.

Όσον αφορά το εμπόριο, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του 2017 και του 2019 κάλεσαν την Επιτροπή να διερευνήσει τη δυνατότητα επανέναρξης των συνομιλιών για ΣΕΣ με την Ταϊλάνδη και τόνισαν τη σημασία της λήψης μέτρων προς αυτή την κατεύθυνση. Η στρατηγική της ΕΕ του 2021 για τον Ινδοειρηνικό επιβεβαίωσε περαιτέρω το μακροχρόνιο ενδιαφέρον της ΕΕ για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για ΣΕΣ με την Ταϊλάνδη. Η ΕΕ έχει ήδη συνάψει καινοτόμες ΣΕΣ με δύο χώρες του ASEAN — τη Σινγκαπούρη και το Βιετνάμ.

Για περισσότερες πληροφορίες

Εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Ταϊλάνδης

Δηλώσεις

Χαιρετίζω θερμά την επανέναρξη των διαπραγματεύσεών μας για μια εμπορική συμφωνία με την Ταϊλάνδη — τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στην περιοχή του ASEAN. Μια σύγχρονη και δυναμική ΣΕΣ θα αποφέρει οφέλη και για τις δύο πλευρές και θα ενισχύσει τους εμπορικούς δεσμούς της ΕΕ με την περιοχή του Ινδοειρηνικού. Θα ενισχύσει την κλίμακα και τη βιωσιμότητα του εμπορίου μας, θα προωθήσει την καινοτομία και θα ενισχύσει τις αλυσίδες εφοδιασμού μας. Το ανοικτό εμπόριο αποτελεί έναν από τους πυλώνες του βιομηχανικού σχεδίου μας για την Πράσινη Συμφωνία, το οποίο αποσκοπεί στην αύξηση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της ΕΕ. Η επιδίωξη σημαντικών νέων συμφωνιών, όπως η παρούσα, θα είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία της και στόχος μας είναι να προχωρήσουμε γρήγορα στις διαπραγματεύσεις.

κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, εκτελεστικός αντιπρόεδρος αρμόδιος για το εμπόριο - 15/03/2023

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
15 Μάρτιος 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα