Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο17 Ιουνίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η ΕE χαιρετίζει τη συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών στο πλαίσιο του Συμβουλίου EPSCO σχετικά με βασικές πρωτοβουλίες για τις δεξιότητες & δίκαιη πράσινη &ψηφιακή μετάβαση

Participation of Valdis Dombrovskis, Executive Vice-President of the European Commission, and Nicolas Schmit, European Commissioner, at the EPSCO Council via video conference

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την έγκριση από το Συμβούλιο Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών (EPSCO) των σημαντικών πολιτικών συμφωνιών σχετικά με την οδηγία για επαρκείς κατώτατους μισθούς και την οδηγία για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών.

 

 

Οι νέοι κανόνες, οι οποίοι για να ισχύσουν χρειάζονται την επίσημη έγκριση των συννομοθετών, θα προστατεύσουν την αξιοπρέπεια στην εργασία και θα ενισχύσουν την ισότητα των φύλων στην αγορά εργασίας. Οι υπουργοί ενέκριναν επίσης τέσσερις συστάσεις του Συμβουλίου που θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να ξεκινήσουν μια επανάσταση των δεξιοτήτων στην Ευρώπη και θα διασφαλίσουν τη δίκαιη και συμπεριληπτική πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.

 

 

Ειδικότερα, η Επιτροπή επικροτεί τη δέσμευση των κρατών μελών να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για τη στήριξη των πράσινων και ψηφιακών δεξιοτήτων και της διά βίου μάθησης των εργαζομένων σύμφωνα με τη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τη μάθηση για την πράσινη μετάβαση και τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις συστάσεις του Συμβουλίου σχετικά με τους ατομικούς λογαριασμούς μάθησης και τα μικροδιαπιστευτήρια. Με τη σύσταση για τη διασφάλιση δίκαιης και συμπεριληπτικής μετάβασης προς την κλιματική ουδετερότητα, τα κράτη μέλη έχουν επίσης δεσμευτεί να θέσουν τους ανθρώπους στο επίκεντρο της πράσινης μετάβασης, μεταξύ άλλων προωθώντας ποιοτικές θέσεις εργασίας, διευκολύνοντας την κινητικότητα μεταξύ θέσεων εργασίας και στηρίζοντας την οικονομικά προσιτή πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες και σε δίκαια συστήματα φορολογίας, παροχών και κοινωνικής προστασίας.

 

 

Οι υπουργοί παρουσίασαν επίσης τους εθνικούς στόχους τους για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων έως το 2030.

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
17 Ιουνίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα