Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο20 Σεπτεμβρίου 2021Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η ΕΕ ανακοινώνει πρόσθετη στήριξη ύψους 119,5 εκατ. ευρώ για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα το 2021

logo_of_the_european_commission_el.svg_0.png
© EU
Σε συνέχεια της Διεθνούς Εβδομάδας της Δημοκρατίας η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε πέντε δράσεις ύψους 119,5 εκατ. ευρώ ώστε να ενισχύσει την ισχυρή ευρωπαϊκή στήριξη για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα ανά τον κόσμο το 2021.

Η κ. Γιούτα Ουρπιλάινεν, Επίτροπος Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων, δήλωσε: «Η βιώσιμη ανάπτυξη και οι ίσες ευκαιρίες εξαρτώνται από τη δημοκρατία: ισχυροί δημοκρατικοί θεσμοί, κοινωνική ένταξη και συμμετοχικές κοινωνίες. Με αυτά τα 119,5 εκατομμύρια ευρώ, ανανεώνουμε τη δέσμευσή μας υπέρ της παγκόσμιας δημοκρατίας. Είμαι επίσης περήφανη που η ΕΕ θα συνεχίσει να στηρίζει την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και να συμβάλλει στην ενδυνάμωση των τοπικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, των ακτιβιστών της δημοκρατίας και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της νεολαίας και των γυναικών σε όλο τον κόσμο.»

Η ΕΕ είναι πλήρως προσηλωμένη στην προστασία και την ενδυνάμωση των ατόμων, στην οικοδόμηση ανθεκτικών και δημοκρατικών κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς και στην προαγωγή ενός παγκόσμιου συστήματος για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία. Δεν θα μείνει αδρανής απέναντι στη διάβρωση της δημοκρατίας και σε ολοένα υψηλότερα επίπεδα παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανισότητας, μισαλλοδοξίας, προκαταλήψεων και διακρίσεων.

Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν σήμερα θα εξασφαλίσουν τη στήριξη της ΕΕ προς τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τους ακτιβιστές της δημοκρατίας και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε 116 χώρες, με ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες και τους νέους. Θα συμβάλουν επίσης στην προώθηση της πολιτικής συνεργασίας στο ανώτατο επίπεδο για την υπεράσπιση της δημοκρατίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τα κονδύλια θα συμβάλουν στην εφαρμογή του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία 2020-2024, καθώς και των εθνικών σχεδίων στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης ΙΙΙ της ΕΕ για θέματα φύλου. Θα παράσχουν επίσης την αναγκαία ανακούφιση στην Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR).

Συνοπτική παρουσίαση των ενεργειών που εξαγγέλθηκαν σήμερα

Το ποσό των 5 εκατ. ευρώ για τη Συμμαχία Στήριξης της Δημοκρατίας θα προωθήσει τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων και θα ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της στον τομέα της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Η ΕΕ θα στηρίξει με 4,8 εκατ. Ευρώ τον προϋπολογισμό του 2021 της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR), που αποτελεί τον πυλώνα των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρωπίνα δικαιώματα. 

Περίπου 100,8 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για τη στήριξη τοπικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, ακτιβιστών της δημοκρατίας και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε 116 χώρες εταίρους. Τα κονδύλια αυτά θα προέλθουν από τις εθνικές χορηγήσεις στο πλαίσιο του νέου Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας — Η Ευρώπη στον κόσμο (ΜΓΑΔΣ) και η διαχείρισή τους θα ασκείται από τις αντιπροσωπείες της ΕΕ.

Με το ποσό των 4 εκατ. ευρώ από τον μηχανισμό της ΕΕ για την αντιμετώπιση κρίσεων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα εξακολουθήσει να παρέχεται ταχεία και εμπιστευτική στήριξη σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε ορισμένες από τις πιο δύσκολες, επικίνδυνες και απρόβλεπτες πολιτικές καταστάσεις στον κόσμο, στο πλαίσιο των οποίων είναι πιο ευάλωτα και απειλούνται περισσότερο τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες.

Το Παγκόσμιο Δίκτυο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ένα μοναδικό δίκτυο εκατό πανεπιστημίων, θα λάβει 4,9 εκατ. ευρώ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Το παγκόσμιο δίκτυο δημιουργήθηκε από την ΕΕ για την προώθηση της περιφερειακής και παγκόσμιας συνεργασίας στην εκπαίδευση στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω επτά περιφερειακών μεταπτυχιακών προγραμμάτων.

Ιστορικό

Η Εβδομάδα της Δημοκρατίας 2021 συνίστατο σε σειρά εκδηλώσεων την περίοδο εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας της Δημοκρατίας με θέμα «Πιο ισχυροί μαζί: Εταιρικές σχέσεις για τη στήριξη της δημοκρατίας».

Η προστασία και η προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας, θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελούν βασική προτεραιότητα της εξωτερικής δράσης της ΕΕ και προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την οικοδόμηση πιο ανοιχτών και ανθεκτικών κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς.

Ο Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας — Η Ευρώπη στον κόσμο (ΜΓΑΔΣ) διαθέτει χρηματοδοτικό κονδύλιο ύψους 1,562 δισ. ευρώ κατά την περίοδο 2021-2027 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία. Το κονδύλιο αυτό είναι περίπου 17 % υψηλότερο από τον προϋπολογισμό της περιόδου 2014-2020 του προκατόχου του, του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ).

Οι τομείς δράσης είναι οι εξής: i) η προώθηση των θεμελιωδών αξιών της δημοκρατίας· i) το κράτος δικαίου· iii) ο οικουμενικός, αδιαίρετος και αλληλοεξαρτώμενος χαρακτήρας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· Iv) ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας· v) οι αρχές της απαγόρευσης των διακρίσεων, της ισότητας και της αλληλεγγύης, και (vi) ο σεβασμός των αρχών του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Περισσότερες πληροφορίες

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Δημοκρατία

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ανθρώπινα δικαιώματα

Σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία 2020-2024

Σχέδιο δράσης της ΕΕ για θέματα φύλου ΙΙΙ

Διεθνής Ημέρα της Δημοκρατίας: Κοινή δήλωση του ύπατου εκπροσώπου/αντιπροέδρου κ. Τζουζέπ Μπορέλ και της αντιπροέδρου κ. Ντούμπραβκα Σούιτσα

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
20 Σεπτεμβρίου 2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα