Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο25 Ιουλίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες: Η Επιτροπή παρατείνει την ισοδυναμία και την επάρκεια των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών των ΗΠΑ

Logo Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε δύο νέες αποφάσεις για τη χορήγηση στις αρμόδιες αρχές των ΗΠΑ ισοδυναμίας και επάρκειας στον τομέα του υποχρεωτικού ελέγχου για έξι ακόμη έτη. Οι αποφάσεις αυτές αντικατοπτρίζουν την καλή συνεργασία στον τομέα του ελέγχου μεταξύ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC) και του Συμβουλίου Λογιστικής Εποπτείας των Εταιρειών Δημοσίου Ενδιαφέροντος (PCAOB) με τις αρχές της ΕΕ. Ταυτόχρονα, οι αποφάσεις αυτές αντικατοπτρίζουν τον στόχο της επίτευξης πλήρους αμοιβαίας εμπιστοσύνης στον τομέα αυτό. Οι αποφάσεις αυτές θα επιτρέψουν στους εποπτικούς φορείς ελέγχου της ΕΕ να συνεχίσουν να συνεργάζονται με τους ομολόγους τους στις ΗΠΑ όσον αφορά την εποπτεία του ελεγκτικού έργου, σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ για τους ελέγχους.

Η εν λόγω οδηγία θεσπίζει τους κανόνες για τους νόμιμους ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία στην ΕΕ και περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με τη διεθνή συνεργασία στον τομέα του ελέγχου, ιδίως όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την εποπτεία του ελεγκτικού έργου. Η καλή συνεργασία μεταξύ των φορέων εποπτείας του ελεγκτικού έργου συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας του ελέγχου, η οποία είναι σημαντική για τη λειτουργία των κεφαλαιαγορών και την προστασία των επενδυτών. Η ενισχυμένη εποπτεία του ελεγκτικού έργου μέσω αυξημένης διμερούς διατλαντικής συνεργασίας, μεταξύ άλλων και για ελεγκτικά γραφεία που δραστηριοποιούνται και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, συμβάλλει στη διαφύλαξη των συμφερόντων της ΕΕ όσον αφορά τις καλά ρυθμιζόμενες και εποπτευόμενες αγορές. Οι αποφάσεις αυτές παρατείνουν την ισχύουσα συμφωνία, η οποία επρόκειτο να λήξει στις 31 Ιουλίου 2022, για άλλα έξι έτη, έως τις 31 Ιουλίου 2028. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο
 

(Για περισσότερες πληροφορίες: Arianna Podestà — Τηλ.: + 32 229 87024· Francesca Dalboni — Τηλ.: + 32 229 88170)

 

Press Release in English

 

 

 

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
25 Ιουλίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα