Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο27 Ιουνίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες: Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία επί της δέσμης μέτρων της ΕΕ για τις τράπεζες

The Berlaymont Building and European Flags

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την πολιτική συμφωνία που επετεύχθη χθες μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου επί της πρότασης που υπέβαλε η Επιτροπή το 2021 για την αναθεώρηση των τραπεζικών κανόνων της ΕΕ (του κανονισμού για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις και της οδηγίας για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις), γνωστής και ως «δέσμη μέτρων για τις τράπεζες».

Η δέσμη εφαρμόζει το σύνολο των τελικών διεθνών προτύπων που συμφωνήθηκαν από την ΕΕ και τους εταίρους της G20 στην Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας («Βασιλεία ΙΙΙ»). Θα καταστήσει τις τράπεζες της ΕΕ ακόμη πιο ανθεκτικές σε ενδεχόμενους οικονομικούς κλυδωνισμούς, συμβάλλοντας παράλληλα στη μετάβαση της Ευρώπης στην κλιματική ουδετερότητα. Ειδικότερα, η δέσμη έχει στόχο να διασφαλίσει ότι οι τράπεζες που χρησιμοποιούν «εσωτερικά υποδείγματα» για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών τους απαιτήσεων αξιολογούν τους κινδύνους κατά τρόπο συνεπή.

Πέραν της εφαρμογής των προτύπων της Βασιλείας ΙΙΙ, η δέσμη περιλαμβάνει διάφορα μέτρα προκειμένου το πλαίσιο προληπτικής εποπτείας της ΕΕ να παραμείνει κατάλληλο για τον επιδιωκόμενο σκοπό ως προς τους κινδύνους βιωσιμότητας και την εποπτεία, και όσον αφορά τα υποκαταστήματα τρίτων χωρών. Παρέχει επίσης ισχυρότερα εργαλεία στις εποπτικές αρχές που εποπτεύουν τις τράπεζες της ΕΕ.

Η κ. Μαρέιντ Μαγκίνες, Eπίτροπος αρμόδια για τις Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες, τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα και την Ένωση Κεφαλαιαγορών, δήλωσε σχετικά: «Τα πρόσφατα γεγονότα στον παγκόσμιο τραπεζικό τομέα επιβεβαιώνουν τη σημασία της ισχυρής εποπτείας και της ορθής προληπτικής ρύθμισης. Με τη συμφωνία αυτή, η ΕΕ είναι η πρώτη δικαιοδοσία παγκοσμίως που εφαρμόζει τα τελικά στοιχεία της συμφωνίας της Βασιλείας ΙΙΙ. Κάνουμε όμως περισσότερα, βελτιώνοντας κι άλλο την εποπτεία των τραπεζών μας και διασφαλίζοντας την προσαρμογή τους στις μελλοντικές προκλήσεις, ιδίως όσον αφορά τους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και σχετικούς με τη διακυβέρνηση κινδύνους. Η δέσμη αυτή προσαρμόζει τον τραπεζικό τομέα της ΕΕ στο μέλλον, ώστε να παραμείνει μια αξιόπιστη και βιώσιμη πηγή χρηματοδότησης για την οικονομία της ΕΕ και προς όφελος των πολιτών της.» 

Οι νέοι κανόνες για την τροποποίηση του κανονισμού για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις αναμένεται να εφαρμοστούν από την 1η Ιανουαρίου 2025, ενώ ορισμένα στοιχεία του κανονισμού θα τεθούν σε εφαρμογή σταδιακά κατά τα επόμενα έτη.

Οι αλλαγές στην εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων θα τεθούν σε ισχύ μέσω της τροποποίησης της οδηγίας για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις και τα κράτη μέλη θα πρέπει να τις μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 30 Ιουνίου 2026.

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
27 Ιουνίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα