Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο9 Ιουνίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα στο Athens Pride Σάββατο 10 Ιουνίου, Πλατεία Κοτζιά

ευρωπαϊκή επιτροπή γραφείο του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου στην Ελλάδα

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα συμμετέχουν, για ακόμα μια χρονιά, στο Athens Pride με κοινό περίπτερο.

 

Πότε: Σάββατο 10 Ιουνίου, 17:00-21:00

Πού: Πλατεία Κοτζιά, Αθήνα

Ο Eπικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, Κωνσταντίνος Τσουτσοπλίδης δήλωσε σχετικά:

"Είναι καθήκον μας να υποστηρίζουμε και να προστατεύουμε ενεργά τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων. Υποστηρίζοντας νομοθεσία χωρίς αποκλεισμούς, καταπολεμώντας τις προκαταλήψεις και τις διακρίσεις και προωθώντας ένα περιβάλλον αποδοχής, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια Ευρώπη όπου τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ θα διασφαλίζονται και κάθε άτομο θα μπορεί να ζει ελεύθερα και να "αγαπήσει όποιον θέλει να αγαπήσει". Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαδραματίζει καίριο ρόλο στην προστασία των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, υποστηρίζοντας και θεσπίζοντας νομοθεσία που προωθεί τα ίσα δικαιώματά τους και την αποφυγή διακρίσεων σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κήρυξε την ΕΕ, ήδη από τον Μάρτιο του 2021, «Ελεύθερη Ζώνη για ΛΟΑΤΚΙ+». Ενέκρινε δε σημαντικότατα Ψηφίσματα καταδικάζοντας την κατάσταση στην Ουγγαρία αλλά και την Ουγκάντα καθώς και ένα Ψήφισμα συμπαράστασης και υποστήριξης των ΛΟΑΤΚΙ+ εντός της ΕΕ. Το Κοινοβούλιο εργάζεται για την υιοθέτηση ολοκληρωμένων νομοθετημάτων κατά των διακρίσεων, στηρίζοντας πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους και των εγκλημάτων μίσους αλλά και την αναγνώριση των σχέσεων μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου και την ισότητα στο γάμο ".

H Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, Νιόβη Ρίγκου, δήλωσε:

"Όλοι και όλες στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να νιώθουν ασφαλείς και να μπορούν να είναι ο εαυτός τους.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζεται για την καταπολέμηση της ομοφοβίας και των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου και χαρακτηριστικών φύλου και αποσκοπεί στη διασφάλιση της προστασίας των δικαιωμάτων όλων των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ+ στην επικράτειά της. Όπως αναφέρεται στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύονται οι διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού, ενώ η Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπει την ανάληψη δράσης για την καταπολέμηση αυτού του είδους διακρίσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εντείνει τη δράση της για την προώθηση μιας Ένωσης ισότητας για όλους, υιοθετώντας ήδη από το 2020 την πρώτη ενωσιακή στρατηγική για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+, η οποία έχει θέσει τέσσερις βασικούς στόχους προς υλοποίηση έως το 2025:

1. Αντιμετώπιση διακρίσεων κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων

2. Διασφάλιση της ασφάλειας των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων

3. Οικοδόμηση κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς των ΛΟΑΤΚΙ+

4. Ηγετικός ρόλος της ΕΕ στο αίτημα υπέρ της ισότητας των ΛΟΑΤΚΙ+ σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η ισότητα, ο σεβασμός και η έλλειψη διακρίσεων είναι κοινές αξίες, κατοχυρωμένα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αναπόσπαστο κομμάτι του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής μας".

 

Θέλετε να συμμετέχετε μαζί μας στην γιορτή υπερηφάνειας; Μπορείτε να επισκεφτείτε το περίπτερό μας καθ' όλη τη διάρκεια της κεντρικής εκδήλωσης, να μάθετε περισσότερα για το τι κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα, και να προμηθευτείτε πλούσιο υλικό!

 

Περισσότερες πληροφορίες

Ένωση ισότητας: Η Επιτροπή παρουσιάζει την πρώτη της στρατηγική για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ στην ΕΕ

Ένωση ισότητας: Στρατηγική για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ 2020-2025

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών - προς την επίτευξη ισότητας των ΛΟΑΤΚΙ: ελευθερία του καθένα να είναι ο εαυτός του στην ΕΕ.  

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2021 σχετικά με τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ στην ΕΕ (2021/2679(RSP)

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουλίου 2021 σχετικά με παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου και των δικαιωμάτων των πολιτών ΛΟΑΤΚΙ στην Ουγγαρία ως απόρροια των νομοθετικών αλλαγών που εγκρίθηκαν από το Ουγγρικό Κοινοβούλιο (2021/2780(RSP)

 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Απριλίου 2023 σχετικά με την καθολική αποποινικοποίηση της ομοφυλοφιλίας, υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων στην Ουγκάντα (2023/2643(RSP)

 Το Κοινοβούλιο κηρύσσει την ΕΕ «Ελεύθερη Ζώνη για ΛΟΑΔΜΙ»

Δικαιώματα και Διεκδικήσεις της LGBTQU+ κοινότητας - Μια έκδοση του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα

Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό (ελευθερία των ΛΟΑΤΚΙ+ στην ΕΕ)

Η επίσημη σελίδα του Athens Pride

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
9 Ιουνίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα