Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο26 Ιανουαρίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Γεωργία: η Επιτροπή εγκαινιάζει αγροτικό παρατηρητήριο

rural-observatory

Η Επιτροπή εγκαινίασε σήμερα ένα νέο αγροτικό παρατηρητήριο, το οποίο με ένα μόνο κλικ παρέχει στους χρήστες πληθώρα πληροφοριών για μια δεδομένη «αγροτική» περιοχή, καθώς και για περιοχές που χαρακτηρίζονται ως «αστικές» ή «ενδιάμεσες» στις χώρες της ΕΕ. Για παράδειγμα: πυκνότητα πληθυσμού, μέση απόσταση από εγκαταστάσεις περίθαλψης ή ταχύτητα ευρυζωνικής σύνδεσης σε οποιαδήποτε αγροτική περιοχή, δήμο ή περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το παρατηρητήριο καθιστά δυνατή τη σύγκριση διαφορετικών περιοχών ώστε να αντικατοπτρίζονται οι πολλαπλές διαστάσεις και η ποικιλομορφία των αγροτικών περιοχών. Θα αξιοποιηθεί για τη διαμόρφωση των πολιτικών για τις αγροτικές περιοχές, την αξιολόγηση του αντικτύπου των πρωτοβουλιών της ΕΕ σε διάφορους τομείς πολιτικής και την παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά τους δείκτες που σχετίζονται με το αγροτικό σχέδιο δράσης της ΕΕ και το αγροτικό σύμφωνο. Επίσης, θα παρέχει τακτικά επικαιροποιημένα δεδομένα, μεταξύ άλλων για την περαιτέρω διαμόρφωση των πολιτικών. Αυτή η ζωντανή πλατφόρμα, την οποία διαχειρίζεται το Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC), θα επικαιροποιείται τακτικά με νέους δείκτες και απεικόνιση των δεδομένων. Στον ιστότοπο του οράματος για τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ θα προστεθούν επίσης νέα συνεργατικά εργαλεία για την καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες της κοινότητας του αγροτικού συμφώνου και όλων όσων επιθυμούν να αναλάβουν δράση για τις αγροτικές περιοχές.

Οι αγροτικές περιοχές της Ευρώπης παρέχουν τρόφιμα, στέγαση, θέσεις εργασίας και βασικές υπηρεσίες. Για να μπορέσουν οι αγροτικές περιοχές να συνεχίσουν να διαδραματίζουν αυτόν τον ρόλο, το 2021 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ένα μακρόπνοο όραμα για τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ με ορίζοντα το 2040. Προσδιορίζει τομείς δράσης για ισχυρότερες, συνδεδεμένες, ανθεκτικές και ευημερούσες αγροτικές περιοχές και κοινότητες. Περισσότερα από 60 δισ. ευρώ διατίθενται για την αγροτική ανάπτυξη στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) για την περίοδο 2023-27.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.

 

(Για περισσότερες πληροφορίες: MiriamGarciaFerrer – Τηλ.: +32 2 299 90 75· ThérèseLerebours – Τηλ.: +32 2 296 33 03)

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
26 Ιανουαρίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα