Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο16 Μαρτίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

«Fur Free Europe» («Ευρώπη χωρίς γούνες»): Η Επιτροπή αποφασίζει να καταχωρίσει νέα Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών για την απαγόρευση της γούνας στην ΕΕ

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να καταχωρίσει μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών με τίτλο «Ευρώπη χωρίς γούνες». Οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας καλούν την Επιτροπή να θεσπίσει πανευρωπαϊκή απαγόρευση της εκτροφής και της θανάτωσης ζώων με σκοπό την παραγωγή γούνας. Επιπλέον, ζητούν να απαγορευτεί η διάθεση αυτού του είδους γούνας, καθώς και των προϊόντων που την περιέχουν, στην αγορά της ΕΕ.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ) είναι παραδεκτή από νομικής άποψης, δεδομένου ότι πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις. Στο παρόν στάδιο, η Επιτροπή δεν έχει εξετάσει την ουσία των προτάσεων.

Επόμενα βήματα

Μετά τη σημερινή καταχώριση, οι διοργανωτές μπορούν να αρχίσουν να συγκεντρώνουν υπογραφές. Αν μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών συγκεντρώσει ένα εκατομμύριο δηλώσεις υποστήριξης σε διάστημα ενός έτους, σε τουλάχιστον επτά διαφορετικά κράτη μέλη, η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει θέση. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει είτε να δώσει συνέχεια στο αίτημα είτε όχι και θα πρέπει να αιτιολογήσει το σκεπτικό της.

Ιστορικό πλαίσιο

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών θεσπίστηκε με τη Συνθήκη της Λισαβόνας ως ένα μέσο με το οποίο οι πολίτες μπορούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση της ατζέντας της ΕΕ. Άρχισε να εφαρμόζεται επίσημα τον Απρίλιο του 2012. Οι προϋποθέσεις παραδεκτού είναι οι εξής: 1) η προτεινόμενη δράση δεν βρίσκεται καταφανώς εκτός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής δυνάμει των οποίων μπορεί να υποβάλει πρόταση για την έκδοση νομικής πράξης, 2) δεν είναι κατάφωρα καταχρηστική, επιπόλαιη ή κακόβουλη και 3) δεν αντίκειται με προφανή τρόπο στις αξίες της Ένωσης. Από την έναρξη του θεσμού της ΕΠΠ, η Επιτροπή έχει λάβει 112 αιτήσεις για τη δρομολόγηση Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών, εκ των οποίων οι 88 ήταν παραδεκτές και, ως εκ τούτου, πληρούσαν τα κριτήρια καταχώρισης.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών «Fur Free Europe» («Ευρώπη χωρίς γούνες»)

ΕΠΠ που βρίσκονται στο στάδιο της συγκέντρωσης υπογραφών

Φόρουμ για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Εκστρατεία #EUTakeTheInitiative

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
16 Μαρτίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα