Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο28 Ιουνίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Ευρωπόλ: η Επιτροπή επικροτεί την έναρξη ισχύος της νέας εντολής

Logo Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί την έναρξη ισχύος της νέας και ισχυρότερης εντολής του Οργανισμού της ΕΕ για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ). Στο πλαίσιο αυτής της ενισχυμένης εντολής, η Ευρωπόλ θα είναι σε θέση να εντείνει την επιχειρησιακή και αναλυτική στήριξη που παρέχει στα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση αναδυόμενων απειλών κατά της ασφάλειας και την καταπολέμηση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και της τρομοκρατίας. Η νέα εντολή επιτρέπει επίσης στον Οργανισμό να συνεργάζεται απευθείας με ιδιωτικούς φορείς, σε πλήρη συμμόρφωση με αυστηρές απαιτήσεις προστασίας των δεδομένων. 

Ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, Αντιπρόεδρος Αρμόδιος για την Ένωση Ασφάλειας, δήλωσε: «Η Ευρωπόλ αποτελεί ζωντανό παράδειγμα ενός τομέα στον οποίο η ΕΕ είναι ισχυρότερη όταν συνδυάζει τους πόρους και τις δυνάμεις της. Χάρη στην ισχυρότερη εντολή της, η Ευρωπόλ θα εξοπλιστεί με ενισχυμένα εργαλεία και διασφαλίσεις για τη στήριξη των αστυνομικών δυνάμεων στη διερεύνηση εγκλημάτων και στην ανάπτυξη πρωτοποριακών μεθόδων για την αντιμετώπιση του κυβερνοεγκλήματος. Η έναρξη ισχύος της νέας εντολής της Ευρωπόλ σήμερα αποτελεί ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα προς την υλοποίηση της Ένωσης Ασφάλειας

Η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων κ. Ίλβα Γιόχανσον δήλωσε: «Δεδομένου ότι η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας εξαρτάται από την αστυνομική συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ευρωπόλ είναι ουσιαστικής σημασίας για τη στήριξη των αρχών επιβολής του νόμου στις έρευνές τους. Χάρη στην ισχυρότερη εντολή της, η Ευρωπόλ θα είναι σε θέση να ενισχύσει την εμπειρογνωσία της και τις επιχειρησιακές της ικανότητες ώστε να καταστεί ο κόμβος πληροφοριών της ΕΕ για τις εγκληματικές δραστηριότητες και ακρογωνιαίος λίθος της αρχιτεκτονικής της εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ».

Η νέα εντολή θα επιτρέψει επίσης στην Ευρωπόλ να αναπτύξει νέες τεχνολογίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες επιβολής του νόμου. Οι αλλαγές αυτές συνοδεύονται από ενισχυμένο πλαίσιο προστασίας των δεδομένων, καθώς και από ισχυρότερη κοινοβουλευτική εποπτεία και λογοδοσία.

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
28 Ιουνίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα