Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο23 Φεβρουαρίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης: Η αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμάτων από τα κράτη μέλη συνεχίζεται, αλλά απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες

education
© iStock/Bet_Noire, 2020.

Σήμερα, η Επιτροπή παρουσιάζει μια έκθεση για την αξιολόγηση της προόδου που έχουν σημειώσει τα κράτη μέλη όσον αφορά την αυτόματη και αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτισης και των αποτελεσμάτων περιόδων μάθησης στο εξωτερικό.
 

Η εν λόγω έκθεση έρχεται σε συνέχεια της σύστασης του Συμβουλίου για την αυτόματη αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των περιόδων μάθησης στο εξωτερικό, η οποία εκδόθηκε τον Νοέμβριο του 2018. Από την ανάλυση της Επιτροπής προκύπτει ότι απαιτούνται αυξημένες προσπάθειες για την πλήρη εφαρμογή της σύστασης του Συμβουλίου έως το 2025.
 

Τα μέτρα που έχουν ήδη εφαρμόσει τα κράτη μέλη και αυτά που πρέπει να ληφθούν για να διασφαλιστούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις και η διαφάνεια στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών συστημάτων τους παρουσιάζονται με χρωματικό κώδικα. Η πλήρης εφαρμογή από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ είναι απαραίτητο στοιχείο για την πραγμάτωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης και θα διευκολύνει την κινητικότητα των σπουδαστών και των μαθητευομένων σε ολόκληρη την ΕΕ. Για παράδειγμα, ένας σπουδαστής ή μια σπουδάστρια που έχουν πτυχίο το οποίο τους δίνει το δικαίωμα να αποκτήσουν μεταπτυχιακό τίτλο σε ένα κράτος μέλος θα πρέπει να μπορούν να υποβάλουν αίτηση για μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε όλα τα άλλα κράτη μέλη.
 

Η έκθεση δεν εξετάζει μόνο τα ισχύοντα νομοθετικά μέτρα, αλλά επαληθεύει και την αποτελεσματική εφαρμογή τους, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία όσον αφορά την αμοιβαία αναγνώριση, όπου εφαρμόζεται. Η πλήρης έκθεση είναι διαθέσιμη εδώ.
 

(Για περισσότερες πληροφορίες: Sonya Gospodinova — Τηλ.: + 32 2 296 69 53· Flore Boutier — Τηλ.: + 32 2 296 60 43)

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
23 Φεβρουαρίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα