Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο7 Μαρτίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης: 16 νέες Ακαδημίες Εκπαιδευτικών Erasmus+ θα προωθήσουν την αριστεία στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών

education
© iStock/Bet_Noire, 2020.

Σήμερα, η Επιτροπή παρουσιάζει 16 νέες Ακαδημίες Εκπαιδευτικών Erasmus+, οι οποίες θα παρέχουν στους εκπαιδευτικούς σε όλα τα στάδια της σταδιοδρομίας τους ευκαιρίες μάθησης, μέσω κινητικότητας, πλατφορμών μάθησης, επαγγελματικών κοινοτήτων κ.ά. Οι εν λόγω Ακαδημίες Εκπαιδευτικών Erasmus+ θα λάβουν περίπου 22,5 εκατ. ευρώ από τον προϋπολογισμό του Erasmus+ σε διάστημα τριών ετών. Οι 16 νέες ακαδημίες, μαζί με τις 11 που χρηματοδοτήθηκαν πέρυσι στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, θα προωθούν την πολυγλωσσία, τη γλωσσική ευαισθητοποίηση και την πολιτιστική πολυμορφία, προάγοντας την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές προτεραιότητες της ΕΕ και συμβάλλοντας στην οικοδόμηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης, του οράματος της ΕΕ για τον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.
 

Ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, Αντιπρόεδρος αρμόδιος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας, δήλωσε σχετικά: «Ο εκπαιδευτικός που συνεχίζει να μαθαίνει θα μεταδώσει τις νέες γνώσεις τους στους μαθητές και τις μαθήτριές του. Με τις νέες ευκαιρίες μάθησης που παρέχουμε σήμερα, εφοδιάζουμε τους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευόμενους με γνώσεις και κάνουμε ένα ακόμη βήμα προς τον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης.»
 

H Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, δήλωσε τα εξής: «Η έλλειψη εκπαιδευτικών αποτελεί πανευρωπαϊκή πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπιστεί σε επίπεδο ΕΕ. Γι’ αυτό, αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένες πρωτοβουλίες για να καταστήσουμε το επάγγελμα πιο ελκυστικό. Οι Ακαδημίες Εκπαιδευτικών Erasmus+ θα στηρίξουν τις προσπάθειές μας να εξασφαλίσουμε σε όλους τους εκπαιδευτικούς, τους εκπαιδευτές και τους διευθυντές σχολείων υψηλής ποιότητας αρχική εκπαίδευση και συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη. Είχαμε θέσει ως στόχο τη δημιουργία 25 τέτοιων ακαδημιών έως το 2025. Σήμερα βρισκόμαστε ήδη στις 27. Η επιτυχία αυτή μιλάει από μόνη της!»
 

Οι Ακαδημίες Εκπαιδευτικών Erasmus+ είναι συμπράξεις μεταξύ παρόχων κατάρτισης εκπαιδευτικών και ιδρυμάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτικών που θα αναπτύξουν μια ευρωπαϊκή και διεθνή προοπτική για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Τα έργα καλύπτουν δεξιότητες που σχετίζονται με τις θετικές επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική, τις τέχνες, τα μαθηματικά, τη δημιουργικότητα, την ένταξη και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Στα έργα που επελέγησαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του 2022 συμμετέχουν 313 οργανισμοί και 136 συνδεδεμένοι εταίροι από 30 χώρες (κράτη μέλη της ΕΕ και χώρες συνδεδεμένες με το Erasmus+). Μεταξύ των συμμετεχόντων οργανισμών υπάρχουν πάροχοι αρχικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών και συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης, σχολές πρακτικής κατάρτισης και άλλοι οργανισμοί με σχετική πείρα.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
7 Μαρτίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα