Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο29 Ιανουαρίου 2021Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας: Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία σχετικά με τη στρατηγική για την περίοδο 2021-2027

logo_of_the_european_commission_el.svg_0.png
© EU
H Επιτροπή εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών της ΕΕ σχετικά με την επικαιροποίηση της νομικής βάσης του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ), καθώς και του νέου στρατηγικού θεματολογίου καινοτομίας για την περίοδο 2021-2027. Οι τριμερείς διαπραγματεύσεις έχουν πλέον ολοκληρωθεί, εν αναμονή της τελικής έγκρισης των νομικών κειμένων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Η Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, δήλωσε: «Χαιρετίζω την πολιτική συμφωνία για το μέλλον του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του νέου προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» 2021-2027. Από τη σύστασή του το 2008, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) έχει αποδείξει την αξία του όσον αφορά την ενίσχυση των οικοσυστημάτων καινοτομίας σε ολόκληρη την ΕΕ. Με αυτό το βελτιωμένο νομικό πλαίσιο και το νέο στρατηγικό θεματολόγιό του, σε συνδυασμό με αυξημένο προϋπολογισμό που θα ανταποκρίνεται στις φιλοδοξίες του, το ΕΙΤ θα είναι σε θέση να υλοποιήσει τις κύριες προτεραιότητες της ΕΕ στον τομέα της εκπαίδευσης, της καινοτομίας και της έρευνας και, ως εκ τούτου, να συμβάλει στην ανάκαμψη της οικονομίας και της κοινωνίας της Ευρώπης. Χαιρετίζω ιδιαίτερα το γεγονός ότι έγιναν βελτιώσεις στο ΕΙΤ ώστε να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη γεωγραφική εμβέλειά του Ινστιτούτου για την αντιμετώπιση του χάσματος καινοτομίας και το γεγονός ότι θα εγκαινιάσει δύο νέες κοινότητες γνώσης και καινοτομίας τα επόμενα χρόνια, μία που θα δραστηριοποιείται στους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς και βιομηχανίες και μία στους τομείς των υδάτων, της θάλασσας και της ναυτιλίας και στα οικοσυστήματα». Και οι δύο τομείς δραστηριότητας είναι σημαντικοί για την Επιτροπή, δεδομένης της συμβολής τους στην αντιμετώπιση υφιστάμενων και μελλοντικών κοινωνικών προκλήσεων.»

Οι προτάσεις που εγκρίθηκαν χθες θα ευθυγραμμίσουν το ΕΙΤ με το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία (2021-2027), ώστε να υλοποιηθεί η δέσμευση της Επιτροπής για την περαιτέρω ενίσχυση του δυναμικού της Ευρώπης για καινοτομία. Με προϋπολογισμό σχεδόν 3 δισ. ευρώ, που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά σχεδόν 600 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με την τρέχουσα περίοδο χρηματοδότησης, το ΕΙΤ θα δώσει ώθηση στην ανάκαμψη της οικονομίας, καθώς και στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, προκειμένου να οικοδομηθεί μια πιο βιώσιμη και ανθεκτική κοινωνία. Το ΕΙΤ θα τονώσει την καινοτομία με τη συμμετοχή 750 ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις δραστηριότητές του, τη στήριξη 30 000 φοιτητών, την εισαγωγή 4 000 καινοτομιών στην αγορά και την προώθηση 700 νεοφυών επιχειρήσεων.

Το ΕΙΤ λειτουργεί μέσω των κοινοτήτων γνώσης και καινοτομίας που φέρνουν σε επαφή εταιρείες, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το ΕΙΤ θα είναι πλέον σε θέση να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην περιφερειακή του διάσταση: το ενισχυμένο περιφερειακό σχέδιο καινοτομίας θα στοχεύει σε χώρες που υστερούν όσον αφορά τις επιδόσεις στον τομέα της καινοτομίας. Επίσης, μια νέα πιλοτική πρωτοβουλία θα αυξήσει την ικανότητα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τέλος, το ΕΙΤ θα εντείνει τη συνεργασία του με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας, η οποία θα συμβάλει στην ενίσχυση της συνολικής ικανότητας καινοτομίας της Ευρώπης.

Ιστορικό

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας ιδρύθηκε το 2008 με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 294/2008, ο οποίος τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1292/2013, και έχει την έδρα του στη Βουδαπέστη. Αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των μεγάλων κοινωνικών προκλήσεων βελτιώνοντας την ικανότητα και τις επιδόσεις της ΕΕ στον τομέα της καινοτομίας μέσω της ολοκλήρωσης του τριγώνου της γνώσης το οποίο σχηματίζουν η εκπαίδευση, η έρευνα και η καινοτομία.

Το ΕΙΤ είναι μία από τις τρεις συνιστώσες του πυλώνα «Καινοτόμος Ευρώπη» του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». Το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» καθορίζει τη χρηματοδότηση του ΕΙΤ στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού 2021-2027, καθώς και το σκεπτικό, την προστιθέμενη αξία, τους τομείς παρέμβασης και τις γενικές γραμμές των δραστηριοτήτων του. Η νομική βάση του ΕΙΤ παραμένει ο κανονισμός για το ΕΙΤ, ο οποίος καθορίζει την αποστολή του, τα κύρια καθήκοντά του και το πλαίσιο λειτουργίας του. Το στρατηγικό θεματολόγιο καινοτομίας 2021-2027, με τη σειρά του, περιγράφει τη στρατηγική και τις προτεραιότητες του ΕΙΤ για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού, τους στόχους του, τις βασικές δράσεις, τις δραστηριότητες, τον τρόπο λειτουργίας και τον αναμενόμενο αντίκτυπο.

Περισσότερες πληροφορίες

Ιστοσελίδα του ΕΙΤ για την καινοτομία στην εκπαίδευση

Ιστότοπος του EIT

Ιστοσελίδα του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη»

Σχέδιο ανάκαμψης

Μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 και NextGenerationEU

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
29 Ιανουαρίου 2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα