Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο8 Μαΐου 2024Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων ολοκληρώνεται έχοντας ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τις πολιτικές της ΕΕ για τις δεξιότητες

The Berlaymont Building and European Flags

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κηρύσσει το τέλος του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων,  στόχος του οποίου ήταν να βοηθήσει τους πολίτες να αποκτήσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για ποιοτικές θέσεις εργασίας και να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις δεξιοτήτων στην ΕΕ. Η προσπάθεια αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων, η ΕΕ συντόνισε 190 πρωτοβουλίες για τις δεξιότητες και διοργάνωσε πάνω από 2.000 εκδηλώσεις και δραστηριότητες σε όλη την Ευρώπη, κινητοποιώντας εκατομμύρια ανθρώπους και θέτοντας τις δεξιότητες στο επίκεντρο των ικανοτήτων σε τοπικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Συνολικά, η ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανάπτυξη δεξιοτήτων αυξήθηκε από το 26% στο 53% σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα έρευνας για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων που συγκεντρώθηκαν από 3.500 άτομα που ερωτήθηκαν σε 12 κράτη μέλη. Επιπλέον, το 64% των ερωτηθέντων που είδαν την εκστρατεία του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων δήλωσαν ότι πλέον προτίθενται να παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα κατάρτισης.

Το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων χρησίμευσε ως πλατφόρμα διαλόγου, συνεργασίας και δράσης μεταξύ των εθνικών αρχών και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, κοινωνικών εταίρων, παρόχων εκπαίδευσης και κατάρτισης, εκπαιδευομένων, δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης και επιχειρήσεων, με στόχο την οικοδόμηση μιας βιώσιμης νοοτροπίας αναβάθμισης των δεξιοτήτων και επανειδίκευσης στην Ευρώπη.

Η σημασία των χρήσιμων σε διάφορους τομείς καίριων δεξιοτήτων καθώς και η ανάγκη να συνεχιστεί η συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη αναδείχθηκαν μέσα από τις εμβληματικές εκδηλώσεις Ανάδειξη των Δεξιοτήτων, «Γνωριμία με τους άριστους», «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων» κ.ά. Στην εκδήλωση Πραγματικές δεξιότητες πραγματικών ανθρώπων παρουσιάστηκαν πάνω από 200 προσωπικές ιστορίες δεξιοτήτων που ανέδειξαν τη μετασχηματιστική δύναμη των δεξιοτήτων και τον θετικό αντίκτυπο της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης στη ζωή των Ευρωπαίων πολιτών. 

Το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων ξεκίνησε τον Μάιο του 2023, ενώ είχε προαναγγελθεί στην ομιλία της Προέδρου κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την κατάσταση της Ένωσης το 2022. Το Έτος Δεξιοτήτων τόνισε πόσο σημαντικό είναι να προωθηθεί η διά βίου μάθηση και να γινουν επενδύσεις σε αυτή. Επίσης έδωσε το έναυσμα για απτές δράσεις για την επίτευξη του ευρωπαϊκού στόχου για ετήσια κατάρτιση τουλάχιστον του 60% των ενηλίκων ως το 2030. 

Αξιοποιώντας τη δυναμική του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων, οι προσπάθειες της ΕΕ για την ενίσχυση των δεξιοτήτων θα συνεχιστούν, όπως περιγράφεται στο σχέδιο δράσης το οποίο η Επιτροπή παρουσίασε τον Μάρτιο του 2024 για την αντιμετώπιση των ελλείψεων εργατικού δυναμικού και δεξιοτήτων.

Εδώ μπορείτε να δείτε μια παρουσίαση των κύριων αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων.

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
8 Μαΐου 2024
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα