Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο25 Σεπτεμβρίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα: Τέθηκε σε εφαρμογή η πράξη για τη διακυβέρνηση δεδομένων

data δεδομένα
GettyImages
GettyImages

Η πράξη για τη διακυβέρνηση δεδομένων τέθηκε σε εφαρμογή στις 24 Σεπτεμβρίου 2023. Ο κανονισμός δημιουργεί έναν νέο ευρωπαϊκό τρόπο διακυβέρνησης δεδομένων, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη για την κοινοχρησία δεδομένων.

Στόχος του κανονισμού είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για την κοινοχρησία δεδομένων σε όλους τους τομείς και σε όλα τα κράτη μέλη προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας. Η πράξη για τη διακυβέρνηση δεδομένων θεσπίζει επίσης τους  διαμεσολαβητές δεδομένων, οι οποίοι ενεργούν ως αξιόπιστοι παράγοντες στην οικονομία των δεδομένων. Οι οντότητες που δραστηριοποιούνται στον αλτρουισμό δεδομένων μπορούν να εγγραφούν οικειοθελώς ως οργανώσεις αλτρουισμού δεδομένων. Έτσι, θα εξασφαλιστεί μέγιστη εμπιστοσύνη με ελάχιστο διοικητικό φόρτο. Οι κανόνες που σχετίζονται με τον αλτρουισμό δεδομένων θα βοηθήσουν τα άτομα και τις εταιρείες να δωρίζουν δεδομένα με ασφαλή και αξιόπιστο τρόπο, προκειμένου να συμβάλουν σε ευρύτερους κοινωνικούς στόχους, όπως η αντιμετώπιση πανδημιών. Θα ενισχυθεί επίσης η περαιτέρω χρήση δεδομένων του δημόσιου τομέα τα οποία δεν μπορούν να καταστούν διαθέσιμα ως ανοικτά δεδομένα. Όλα αυτά τα εργαλεία θα αυξήσουν τις ροές δεδομένων, στηρίζοντας έτσι την ανάπτυξη κοινών ευρωπαϊκών χώρων δεδομένων σε τομείς όπως η μεταποίηση, η πολιτιστική κληρονομιά, η γεωργία και η υγεία.

Ο κανονισμός θεσπίζει επίσης το ευρωπαϊκό συμβούλιο καινοτομίας δεδομένων, το οποίο θα εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη κοινών ευρωπαϊκών χώρων δεδομένων και θα προσδιορίσει πρότυπα και απαιτήσεις διαλειτουργικότητας για τη διατομεακή κοινοχρησία δεδομένων.

Η Αντιπρόεδρος για θέματα Αξιών και Διαφάνειας κ. Βιέρα Γιούροβα δήλωσε σχετικά: «Για να γίνουμε μια πραγματικά καινοτόμος ήπειρος, χρειαζόμαστε μια δίκαιη οικονομία βασιζόμενη στα δεδομένα. Η πράξη για τη διακυβέρνηση δεδομένων θα συμβάλει στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης, ώστε όλα τα δεδομένα να ανταλλάσσονται σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές αξίες. Η πράξη αποτελεί ορόσημο για τη δημιουργία μιας ασφαλούς και αξιόπιστης ψηφιακής ενιαίας αγοράς.»

Ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς κ. Τιερί Μπρετόν πρόσθεσε τα εξής: «Η σημερινή ημέρα αποτελεί ορόσημο για την οικοδόμηση μιας ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς δεδομένων. Με την έναρξη εφαρμογής της πράξης για τη διακυβέρνηση δεδομένων, ενισχύουμε την εμπιστοσύνη στην κοινοχρησία δεδομένων και δημιουργούμε με τους δικούς μας όρους μια οικονομία δεδομένων καινοτόμο και ανοικτή.»

Η πράξη για τη διακυβέρνηση δεδομένων προτάθηκε τον Νοέμβριο του 2020. Η πρόταση πράξης για τα δεδομένα, η δεύτερη σημαντική νομοθετική πρωτοβουλία στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα δεδομένα, εγκρίθηκε τον Φεβρουάριο του 2022 και η πολιτική συμφωνία επί της προτεινόμενης πράξης επιτεύχθηκε στις 28 Ιουνίου 2023. Ενώ η πράξη για τη διακυβέρνηση δεδομένων θεσπίζει διαδικασίες και δομές για τη διευκόλυνση της κοινοχρησίας δεδομένων, η πράξη για τα δεδομένα αποσαφηνίζει ποιος μπορεί να δημιουργήσει αξία από τα δεδομένα και υπό ποιες προϋποθέσεις.

 

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
25 Σεπτεμβρίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα