Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο13 Ιανουαρίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: η Επιτροπή αποφασίζει να καταχωρίσει μια νέα πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στα σύνορα της ΕΕ

logo

Αθήνα, 13/01/2023

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε χθες να καταχωρίσει Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ) με τίτλο «Άρθρο 4: να μπει τέλος στα βασανιστήρια και την απάνθρωπη μεταχείριση στα σύνορα της Ευρώπης».

Η πρωτοβουλία αυτή ζητά ένα πλαίσιο το οποίο θα διασφαλίζει τη συμμόρφωση με την απαγόρευση της βίας και της απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης, απαγόρευση που κατοχυρώνεται στο άρθρο 4 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων σε σχέση με τις πολιτικές της ΕΕ για τους ελέγχους στα σύνορα, το άσυλο και τη μετανάστευση.

Η απόφαση καταχώρισης είναι νομικής φύσης και δεν προδικάζει τα τελικά νομικά και πολιτικά συμπεράσματα της Επιτροπής σχετικά με την εν λόγω πρωτοβουλία και τις τυχόν ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί σε περίπτωση που η πρωτοβουλία συγκεντρώσει την αναγκαία στήριξη.

Δεδομένου ότι η εν λόγω Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις, η Επιτροπή κρίνει ότι είναι παραδεκτή από νομική άποψη. Η Επιτροπή δεν έχει εξετάσει την ουσία της πρότασης κατά το παρόν στάδιο.

Η καταχώριση δεν συνεπάγεται ότι η Επιτροπή επιβεβαιώνει με κάποιο τρόπο την πραγματολογική ορθότητα του περιεχομένου της πρωτοβουλίας, η οποία αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της ομάδας των διοργανωτριών και διοργανωτών της πρωτοβουλίας. Το περιεχόμενο της πρωτοβουλίας εκφράζει μόνον τις απόψεις της ομάδας των διοργανωτών και διοργανωτριών και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι αποτυπώνει τις απόψεις της Επιτροπής.

Επόμενα βήματα

 

Μετά τη σημερινή καταχώριση, οι διοργανώτριες και οι διοργανωτές έχουν προθεσμία έξι μηνών για να ξεκινήσουν τη συλλογή υπογραφών. Αν μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών συγκεντρώσει σε διάστημα ενός έτους ένα εκατομμύριο δηλώσεις υποστήριξης από τουλάχιστον επτά διαφορετικά κράτη μέλη, η Επιτροπή υποχρεούται να λάβει θέση. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει είτε να δώσει συνέχεια στο αίτημα είτε όχι και θα πρέπει να αιτιολογήσει το σκεπτικό της.

Ιστορικό

 

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών θεσπίστηκε με τη Συνθήκη της Λισαβόνας ως μέσο με το οποίο οι πολίτες μπορούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση της ατζέντας της ΕΕ. Άρχισε να εφαρμόζεται επίσημα τον Απρίλιο του 2012. Αφού καταχωριστεί επίσημα, μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών δίνει τη δυνατότητα σε ένα εκατομμύριο πολίτες από τουλάχιστον επτά κράτη μέλη να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για νομική πράξη σε τομείς της αρμοδιότητάς της. Οι προϋποθέσεις παραδεκτού είναι οι εξής: 1) η προτεινόμενη δράση δεν βρίσκεται καταφανώς εκτός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής δυνάμει των οποίων μπορεί να υποβάλει πρόταση για την έκδοση νομικής πράξης, 2) δεν είναι κατάφωρα καταχρηστική, επιπόλαιη ή κακόβουλη και 3) δεν αντίκειται με προφανή τρόπο στις αξίες της Ένωσης.

Από την έναρξη του θεσμού της ΕΠΠ, η Επιτροπή έχει λάβει 120 αιτήσεις για τη δρομολόγηση Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών, εκ των οποίων οι 97 ήταν παραδεκτές και, ως εκ τούτου, πληρούσαν τα κριτήρια καταχώρισης. Με τη σημερινή απόφαση καταχωρίζεται η πρώτη πρωτοβουλία εφέτος.

Για περισσότερες πληροφορίες

 

Άρθρο 4: να μπει τέλος στα βασανιστήρια και την απάνθρωπη μεταχείριση στα σύνορα της Ευρώπης».

ΕΠΠ που βρίσκονται στο στάδιο της συγκέντρωσης υπογραφών

Φόρουμ της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών

Εκστρατεία #EUTakeTheInitiative

 

pdf σε εκτυπώσιμη μορφή

ΕΠΠ «Να μπει τέλος στα βασανιστήρια και την απάνθρωπη μεταχείριση στα σύνορα της ΕΕ»

ελληνικά (37.411 kB - PDF)

Τηλεφόρτωση (37.411 kB - PDF)

 

Αρμόδιοι επικοινωνίας με τα ΜΜΕ

  • Christian WIGAND Τηλέφωνο: +32 2 296 22 53, Ηλεκτρονική διεύθυνση: christian [dot] wigandatec [dot] europa [dot] eu (christian[dot]wigand[at]ec[dot]europa[dot]eu)
  • Cristina TORRES CASTILLO Τηλέφωνο: +32 2 29 90679, Ηλεκτρονική Διεύθυνση Cristina [dot] TORRES-CASTILLOatec [dot] europa [dot] eu (Cristina[dot]TORRES-CASTILLO[at]ec[dot]europa[dot]eu)

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
13 Ιανουαρίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα