Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο9 Δεκεμβρίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: συμφωνία επί νέων κανόνων για την εφαρμογή του συστήματος εμπορίας εκπομπών στις αερομεταφορές

AVIATION SECTOR

Αθήνα, 09/12/2022

 

Η Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία που επετεύχθη αυτή την εβδομάδα μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσαρμογή του τομέα των αερομεταφορών στον στόχο του 55%. Η συμφωνία ρυθμίζει νομικά τη συμβολή του τομέα στον στόχο της μείωσης των καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030 («Fit for 55»). Στις 6 Δεκεμβρίου επετεύχθη η πολιτική συμφωνία σχετικά με την αναθεώρηση των κανόνων του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ΣΕΔΕ) της ΕΕ για τις αεροπορικές μεταφορές.

Οι επικαιροποιημένοι κανόνες για την εμπορία εκπομπών θα επιταχύνουν την εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» καταργώντας σταδιακά, έως το 2026, τα δωρεάν δικαιώματα του τομέα των αεροπορικών μεταφορών. Η συμφωνία αυτή αυστηροποιεί το ισχύον σύστημα, το οποίο καλύπτει τις αεροπορικές μεταφορές από το 2012. Ο κλάδος θα έχει πλέον μεγαλύτερη ευθύνη να πληρώσει για το αποτύπωμα άνθρακά του και θα υπάρχουν περισσότερα οικονομικά κίνητρα για μείωση των εκπομπών, χάρη στο μήνυμα που στέλνουν οι τιμές.

Έως τις αρχές του 2027, η τιμολόγηση του άνθρακα στην ΕΕ θα ισχύει για τις πτήσεις εντός της ΕΕ / του ΕΟΧ και για τις πτήσεις που αναχωρούν προς την Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο, διατηρώντας τον ισχύοντα μηχανισμό «παγώματος του χρόνου» για τη διεθνή εφαρμογή των κανόνων.

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος κ. Φρανς Τίμερμανς  δήλωσε σχετικά: «Η ΕΕ είναι πλήρως προσηλωμένη στους κλιματικούς στόχους της για το 2030 και το 2050 κι είμαστε αποφασισμένοι να θέσουμε όλους τους κλάδους σε πορεία προς την κλιματική ουδετερότητα. Με τη συμφωνία αυτή, θα καταστήσουμε το ΣΕΔΕ αυστηρότερο ώστε να δημιουργηθεί ισχυρότερο οικονομικό κίνητρο για μείωση των εκπομπών και, παράλληλα, θα βοηθήσουμε τους προμηθευτές καυσίμων και τους φορείς εκμετάλλευσης πτήσεων να στραφούν σε βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα. Η σημαντική μείωση των εκπομπών ρύπων των αερομεταφορών αποτελεί κρίσιμο μέρος της εξίσωσης για προσαρμογή στον στόχο του 55%».

Η συμφωνία αυτής της εβδομάδας αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την έγκριση της νομοθετικής δέσμης «Fit for 55» της Επιτροπής για την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Η πολιτική συμφωνία πρέπει τώρα να εγκριθεί επίσημα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Tim McPhie — Τηλ.: +32 229 58602· Ana Crespo Parrondo – Τηλ.: +32 229 81325)

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
9 Δεκεμβρίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα