Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο28 Ιουλίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας: Η HERA υπογράφει σύμβαση κοινής προμήθειας για το εμβόλιο κατά της πανδημικής γρίπης

Logo Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διά μέσου της Αρχής Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης, υπέγραψε σύμβαση-πλαίσιο κοινής προμήθειας του εμβολίου Adjupanrix κατά της πανδημικής γρίπης με τη φαρμακευτική εταιρεία GSK. Τα 12 κράτη μέλη και οι άλλες χώρες που συμμετέχουν στη σύμβαση κοινής προμήθειας μπορούν να αγοράσουν, αν χρειαστεί, έως 85.000.000 δόσεις εμβολίου σε περίπτωση πανδημίας γρίπης.

Η κ. Στέλλα Κυριακίδου, Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, δήλωσε: «Η ετοιμότητα είναι καίριας σημασίας για μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας. Η νόσος COVID-19 δεν άφησε καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Σήμερα εξασφαλίζουμε έως και 85 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων κατά της πανδημίας γρίπης διά μέσου της Αρχής Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης, για την προστασία των πολιτών μας σε περίπτωση που προκύψει τέτοια κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο μέλλον. Αυτή είναι η πραγματική Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας στην πράξη.» 

Η πανδημία γρίπης είναι παγκόσμια επιδημία που προκαλείται από ένα νέο στέλεχος γρίπης για το οποίο η προϋπάρχουσα ανοσία στον ανθρώπινο πληθυσμό είναι ελάχιστη έως μηδενική. Αν και είναι δύσκολο να προβλεφθεί μια πανδημία γρίπης, είναι σημαντικό να έχουμε προετοιμαστεί.
 

Ιστορικό

Η Επιτροπή έχει δεσμευτεί να οικοδομήσει μια ισχυρότερη και ενεργό Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας, προετοιμασμένη και ικανή να ανταποκρίνεται στις αναδυόμενες απειλές για την υγεία. Η πανδημία COVID-19 κατέδειξε τη σημασία του συντονισμού των ευρωπαϊκών χωρών και την προστιθέμενη αξία μιας κοινής αντιμετώπισης των διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας.

Η συμφωνία κοινής προμήθειας της ΕΕ παρέχει στις 36 συμμετέχουσες χώρες τη δυνατότητα να προμηθευτούν από κοινού ιατρικά αντίμετρα είτε ως εναλλακτική λύση είτε για να συμπληρώσουν την προμήθεια σε εθνικό επίπεδο.

Στόχος του μηχανισμού κοινών προμηθειών είναι να εξασφαλιστεί πιο ισότιμη πρόσβαση σε συγκεκριμένα ιατρικά αντίμετρα και να βελτιωθεί η ασφάλεια του εφοδιασμού, σε συνδυασμό με πιο ισορροπημένες τιμές για τις συμμετέχουσες χώρες της ΕΕ.

Προκειμένου να είναι επαρκώς προετοιμασμένα για την εκδήλωση σοβαρής διασυνοριακής απειλής κατά της υγείας, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, μαζί με τις χώρες που συμμετέχουν στη συμφωνία κοινής προμήθειας για την προμήθεια ιατρικών αντιμέτρων, μπορούν να συμμετέχουν σε διαδικασία κοινής προμήθειας με σκοπό την αγορά εμβολίων, αντιιικών φαρμάκων και ιατρικών αντιμέτρων για σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας. Η HERA εξακολουθεί να συνεργάζεται στενά με τις συμμετέχουσες χώρες για τον προσδιορισμό και την υλοποίηση προτεραιοτήτων, όπως τα εμβόλια ή τα θεραπευτικά μέσα, για την από κοινού προμήθεια.
 

Περισσότερες πληροφορίες

Εξασφάλιση της διαθεσιμότητας προμηθειών και εξοπλισμού

Κοινή προμήθεια ιατρικών αντιμέτρων

 

Press Release in English

 

 

 

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
28 Ιουλίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα