Skip to main content
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο13 Ιουνίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας: Η ΕΕ εντείνει τον αγώνα κατά της μικροβιακής αντοχής

eu health hera

Η Επιτροπή χαιρετίζει το γεγονός ότι το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε σήμερα την πρόταση της Επιτροπής για την ενίσχυση των δράσεων της ΕΕ για την καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής.

Η σύσταση για τη μικροβιακή αντοχή, η οποία ανακοινώθηκε μαζί με την αναθεώρηση της φαρμακευτικής νομοθεσίας από την Επιτροπή στις 26 Απριλίου, συμβάλλει στην καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής στους τομείς της υγείας του ανθρώπου, των ζώων και του περιβάλλοντος, σύμφωνα με την προσέγγιση «Μία υγεία».

Η σύσταση επικεντρώνεται στην πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων, την επιτήρηση και την παρακολούθηση, την καινοτομία, τη διαθεσιμότητα και τη συνετή χρήση αποτελεσματικών αντιμικροβιακών ουσιών, και τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και παγκοσμίως.

Με ορίζοντα το 2030 έχει τεθεί μια σειρά στόχων της ΕΕ, οι οποίοι αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC):

  • μείωση της συνολικής κατανάλωσης αντιβιοτικών από τον άνθρωπο κατά 20 %,
  • τουλάχιστον το 65 % της συνολικής κατανάλωσης αντιβιοτικών στον άνθρωπο θα πρέπει να είναι αποτελεσματική (χρήση του κατάλληλου αντιβιοτικού),
  • μείωση των λοιμώξεων από τρία σημαντικά ανθεκτικά βακτήρια, η οποία θα αφορά κυρίως τα νοσοκομεία.

Αυτοί οι συνιστώμενοι στόχοι σε επίπεδο ΕΕ, οι οποίοι μεταφέρονται και σε εθνικό επίπεδο, θα βοηθήσουν την ΕΕ στην καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές ιδιαιτερότητες χωρίς να υποβαθμίζεται η υγεία και η ασφάλεια των ασθενών. Θα επιτρέψουν επίσης την καλύτερη παρακολούθηση των λοιμώξεων και της κατανάλωσης αντιβιοτικών κατά τα επόμενα έτη και την καλύτερη προσαρμογή της χάραξης πολιτικής.

Η σύσταση αυτή επιβεβαιώνει τον ηγετικό ρόλο που έχει αναλάβει διεθνώς η ΕΕ στον τομέα της μικροβιακής αντοχής και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν τη μικροβιακή αντοχή στη συμφωνία για τις πανδημίες, που βρίσκεται επί του παρόντος υπό διαπραγμάτευση. Ζητά επίσης τη διατήρηση της μικροβιακής αντοχής ψηλά στο θεματολόγιο της G7 και της G20.

Ιστορικό

Οι αντιμικροβιακές ουσίες είναι φάρμακα ζωτικής σημασίας. Ωστόσο, με την πάροδο των ετών, η αλόγιστη και η κακή χρήση τους έχουν οδηγήσει σε αύξηση της μικροβιακής αντοχής (ΜΑ), γεγονός που σημαίνει ότι οι αντιμικροβιακές ουσίες χάνουν την αποτελεσματικότητά τους και η θεραπεία των λοιμώξεων καθίσταται δυσκολότερη, αν όχι αδύνατη. Για τον λόγο αυτόν, η Επιτροπή συμπεριέλαβε στη δέσμη του Απριλίου για τα φαρμακευτικά προϊόντα μια πρόταση σύστασης του Συμβουλίου με συμπληρωματικά μέτρα. Πράγματι, η αναθεώρηση της φαρμακευτικής νομοθεσίας της ΕΕ αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, και στην τόνωση της ανάπτυξης νέων καινοτόμων αντιμικροβιακών ουσιών, στη διασφάλιση της συνετής χρήσης τους και στη μείωση των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες

Σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τη μικροβιακή αντοχή

Ερωτήσεις και απαντήσεις για τη μικροβιακή αντοχή (europa.eu)

Ενημερωτικό δελτίο για την αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής

Δράση της ΕΕ για τη μικροβιακή αντοχή

Δηλώσεις

Η σημερινή ημέρα είναι μια καλή ημέρα για την υγεία — όχι μόνο για την ανθρώπινη υγεία, αλλά και για την υγεία των ζώων και για ένα υγιές περιβάλλον! Χάρη στις ταχείες εργασίες της σουηδικής Προεδρίας και των υπουργών Υγείας, εκδόθηκε μια σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τη μικροβιακή αντοχή. Ο αγώνας μας κατά της μικροβιακής αντοχής θα είναι μακρύς, αλλά αυτή η σύσταση αποτελεί σημαντικό ορόσημο.

κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, αντιπρόεδρος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας - 13/06/2023

 

Χαιρετίζω την έγκριση, από το Συμβούλιο, μέσα σε χρόνο ρεκόρ, της πρότασής μας για την ανάληψη ισχυρότερης δράσης κατά της μικροβιακής αντοχής. Αυτό καταδεικνύει σαφώς την αποφασιστικότητά μας να καταπολεμήσουμε επειγόντως τη μικροβιακή αντοχή σε επίπεδο ΕΕ, κάτι που είναι ζωτικής σημασίας για μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας που προστατεύει τους πολίτες της. Έχουμε πλέον σαφείς στόχους για την αντιμετώπιση μιας σοβαρής απειλής για την υγεία, η οποία κοστίζει τη ζωή 35 000 ατόμων κάθε χρόνο στην ΕΕ. Θέλω να ευχαριστήσω τη σουηδική Προεδρία για τις προσπάθειές της και την προσοχή της σε αυτό το σημαντικό ζήτημα.

κ. Στέλλα Κυριακίδου, επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων - 13/06/2023

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
13 Ιουνίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα