Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο11 Ιουνίου 2021Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Εταιρικές σχέσεις προσέλκυσης ταλέντων: Νέα πρωτοβουλία της Επιτροπής για αμοιβαία επωφελείς εταιρικές σχέσεις με τρίτες χώρες όσον αφορά τη μετανάστευση

logo_of_the_european_commission_el.svg_0.png
© EU
Σήμερα, η Επιτροπή παρουσίασε τις «εταιρικές σχέσεις προσέλκυσης ταλέντου», μια σημαντική πρωτοβουλία στο πλαίσιο του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, η οποία θα συμβάλει στην αντιμετώπιση της έλλειψης δεξιοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ενισχύσει τις αμοιβαία επωφελείς εταιρικές σχέσεις με τρίτες χώρες στο θέμα της μετανάστευσης.

Για να αντιστοιχιστούν οι δεξιότητες των εργαζομένων από τρίτες χώρες με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας της ΕΕ, οι εταιρικές σχέσεις για την προσέλκυση ταλέντων θα πρέπει να καταστούν ουσιαστικό στοιχείο των σχέσεων της ΕΕ με τις χώρες εταίρους για την από κοινού διαχείριση της μετανάστευσης. Σε διάσκεψη που διοργάνωσε σήμερα η Επιτροπή, εκπρόσωποι των κρατών μελών, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των κοινωνικών και οικονομικών εταίρων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών της ΕΕ συζήτησαν σχετικά με τον σχεδιασμό και την αξιοποίηση των εταιρικών σχέσεων για την προσέλκυση ταλέντων.

Ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, Αντιπρόεδρος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας, δήλωσε σχετικά: «Η νόμιμη μετανάστευση, εφόσον αποτελέσει αντικείμενο σωστής διαχείρισης, μπορεί να ωφελήσει σημαντικά την κοινωνία και την οικονομία μας –ιδίως καθώς εξερχόμαστε από την πανδημία του κορονοϊού. Πρέπει να αναβαθμίσουμε τις δεξιότητες του υπάρχοντος εργατικού δυναμικού μας, όμως και η μετανάστευση εργατικού δυναμικού μπορεί να συμβάλει στην κάλυψη του χάσματος δεξιοτήτων και να ενισχύσει τη δυνατότητα της ΕΕ να καινοτομεί. Οι εταιρικές σχέσεις προσέλκυσης ταλέντων ωφελούν τριπλά όλα τα εμπλεκόμενα μέρη – τα κράτη μέλη, τις χώρες εταίρους και τους ίδιους τους μετανάστες».

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο σχετικό δελτίο Τύπου.

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
11 Ιουνίου 2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα