Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο3 Ιουνίου 2024Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Έρευνα του Ευρωβαρόμετρου δείχνει ότι η κοινή γνώμη τάσσεται υπέρ ενός πιο ενεργού ρόλου της ΕΕ στη διαχείριση κρίσεων

BAROMETER

Μια νέα έρευνα του Έκτακτου Ευρωβαρόμετρου που δημοσιεύτηκε σήμερα αποκαλύπτει ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες επιθυμούν η ΕΕ να έχει ισχυρότερο ρόλο στην αντιμετώπιση μελλοντικών διασυνοριακών κρίσεων. Η μεγάλη πλειονότητα όσων απάντησαν υποστηρίζει έναν πιο ενεργό ρόλο της ΕΕ στη διαχείριση κρίσεων, στο πλαίσιο μιας συνδυασμένης προσπάθειας με τις εθνικές αρχές. Προκύπτει σαφώς η βούληση της κοινής γνώμης να καταστεί η ΕΕ ισχυρότερη και ανθεκτικότερη στις μελλοντικές προκλήσεις όσον αφορά την προστασία των Ευρωπαίων πολιτών.

Η πλειονότητα των ερωτηθέντων (54%) πιστεύει ότι η ΕΕ σήμερα είναι καλύτερα προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει σημαντικές κρίσεις απ’ ό,τι πριν από πέντε χρόνια. Το 87% γνωρίζει ότι η ΕΕ συμμετέχει στη διαχείριση κρίσεων.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, υπάρχει εμπιστοσύνη στην ικανότητα της ΕΕ να ανταποκρίνεται στις μελλοντικές προκλήσεις, ενώ γίνεται και μια έκκληση για ισχυρότερο ρόλο της ΕΕ στη διαχείριση κρίσεων. Πιο συγκεκριμένα, η έκκληση αφορά την ανάληψη από την ΕΕ ενεργότερου ρόλου στην έγκαιρη παροχή πληροφοριών και συμβουλών στους πολίτες σε περίπτωση σοβαρής κρίσης. Πάνω από το 80% όσων απάντησαν συμφωνούν (συμφωνούν απόλυτα ή μάλλον συμφωνούν) ότι η ΕΕ θα πρέπει να συμμετέχει περισσότερο στην προετοιμασία για μελλοντικές κρίσεις μέσω δράσεων όπως η ενημέρωση του κοινού, η διοργάνωση ασκήσεων ετοιμότητας και η διεξαγωγή προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων.

Τα πλήρη αποτελέσματα της έρευνας είναι διαθέσιμα εδώ.

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
3 Ιουνίου 2024
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα