Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο16 Δεκεμβρίου 2020Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Erasmus+ και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης: επενδύοντας στις μελλοντικές γενιές της Ευρώπης

logo_of_the_european_commission_el.svg_0.png
© EU
Σήμερα η Επιτροπή δημοσίευσε την ετήσια έκθεση του Erasmus+ για το 2019, η οποία καταδεικνύει ότι το πρόγραμμα έχει επιτύχει πλήρως τους στόχους του για το έτος, με εξαιρετικά επίπεδα υλοποίησης και αποδοτική χρήση των κονδυλίων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για το πρόγραμμα Erasmus+ αυξάνεται κάθε χρόνο. Το 2019 ανήλθε σε 3,37 δισ. ευρώ —κατά 547 εκατ. ευρώ αυξημένος σε σύγκριση με το 2018, δηλαδή κατά 20 %. Με τον εν λόγω προϋπολογισμό, το Erasmus+ στήριξε σχεδόν 940.000 μαθησιακές δραστηριότητες στο εξωτερικό και χρηματοδότησε περίπου 25.000 έργα και 111.000 οργανώσεις.

Η κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, δήλωσε: «Το Erasmus αποτελεί ένα επιτυχημένο ευρωπαϊκό εγχείρημα που αποδεικνύει την προστιθέμενη αξία του για περισσότερες από τρεις δεκαετίες. Το πρόγραμμα είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για την αντιμετώπιση πολλών κοινωνικών προκλήσεων ενώπιον των οποίων βρίσκεται η Ευρώπη. Στο μέλλον θα έχουμε ένα μεγαλύτερο, δυναμικότερο, καλύτερο πρόγραμμα Erasmus+, το οποίο θα στηρίξει επίσης τις προσπάθειές μας για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης έως το 2025.»

Το 2019 το πρόγραμμα χρηματοδότησε την κινητικότητα περίπου 505.000 φοιτητών και προσωπικού τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επιπλέον, συνέχισε να στηρίζει την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση εκπαιδευομένων και προσωπικού —το 2019 πάνω από 192.000 άτομα πέρασαν μια περίοδο σπουδών στο εξωτερικό. Οι πρώτες 17 συμμαχίες ευρωπαϊκών πανεπιστημίων ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 2019 με προϋπολογισμό σχεδόν 85 εκατ. ευρώ. Το αθλητικό σκέλος του προγράμματος, με προϋπολογισμό 49,3 εκατ. ευρώ, χρηματοδότησε 260 έργα.

Σήμερα η Επιτροπή δημοσίευσε επίσης την πρώτη έκθεση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Οκτώβριο του 2018. Πρόκειται για το πρώτο πρόγραμμα της ΕΕ που έχει σχεδιαστεί ειδικά για τη στήριξη της συμμετοχής των νέων σε δραστηριότητες αλληλεγγύης. Κατά τους πρώτους 15 μήνες λειτουργίας του, το Σώμα παρείχε στήριξη σε 3.750 έργα, προσφέροντας σε περισσότερους από 27.000 νέους την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ατομικό ή ομαδικό εθελοντισμό, πρακτική άσκηση ή εργασία.

Ιστορικό

Το Erasmus+ και τα προγενέστερα προγράμματα αυτού συγκαταλέγονται μεταξύ των πλέον απτών επιτευγμάτων της ΕΕ. Για πάνω από 30 χρόνια, προσφέρουν στους νέους την ευκαιρία να ανακαλύψουν μια διαφορετική πραγματικότητα στην Ευρώπη και, ταυτόχρονα, να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Το πρόγραμμα συνεχίζει να επεκτείνεται, φτάνοντας σε νέες περιφέρειες και προσεγγίζοντας νέα ακροατήρια. Το πρόγραμμα είναι επίσης ανοικτό σε χώρες εταίρους απ' όλο τον κόσμο.

Στις 11 Δεκεμβρίου τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus+ για τη νέα περίοδο προγραμματισμού 2021-2027. Το νέο πρόγραμμα δεν θα είναι μόνο πιο συμπεριληπτικό και καινοτόμο, αλλά και πιο ψηφιακό και πιο πράσινο. Θα διαδραματίσει καίριο ρόλο στη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης έως το 2025 και θα κινητοποιήσει τους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού για ταχεία ανάκαμψη και μελλοντική ανάπτυξη. Θα προσφέρει πολλές νέες ευκαιρίες στους εκπαιδευομένους της Ευρώπης. Με την αυξημένη προσβασιμότητα και τις πιο ευέλικτες μορφές κινητικότητας, θα δώσει ευκαιρίες σε μια πιο διαφοροποιημένη ομάδα εκπαιδευομένων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν λιγότερες ευκαιρίες και των μαθητών, οι οποίοι δεν συμπεριλαμβάνονται τώρα στη δράση κινητικότητας. Θα παράσχει ευκαιρίες συνεργασίας, προωθώντας την καινοτομία στον σχεδιασμό προγραμμάτων σπουδών και τις πρακτικές μάθησης και διδασκαλίας, και θα προωθήσει τόσο τις πράσινες όσο και τις ψηφιακές δεξιότητες. Θα στηρίξει επίσης νέες εμβληματικές πρωτοβουλίες, όπως τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, τις Ακαδημίες Εκπαιδευτικών Erasmus, τα Κέντρα Επαγγελματικής Αριστείας και το DiscoverEU.

Μετά από ένα προπαρασκευαστικό στάδιο το 2017 και στις αρχές του 2018, το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2018 ως πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ, με επιχειρησιακό προϋπολογισμό ύψους 375.6 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2018-2020. Βασίζεται σε προηγούμενες πρωτοβουλίες της ΕΕ στον τομέα της αλληλεγγύης και στόχος του είναι να προσφέρει μια μοναδική πύλη για τους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλληλεγγύης και τους νέους που επιθυμούν να συνεισφέρουν στην κοινωνία σε τομείς που έχουν τη μεγαλύτερη αξία γι' αυτούς.

Με βάση την επιτυχία της πρωτοβουλίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε, κατά την περίοδο 2021-2027, το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης να συνεχίσει τις δραστηριότητές του και να τις επεκτείνει στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας στην ΕΕ με συνολικό προϋπολογισμό 1,009 δισ. ευρώ για την εν λόγω περίοδο. Αυτό επιβεβαιώθηκε στην πολιτική συμφωνία για το νέο πρόγραμμα, στην οποία κατέληξαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη στις 11 Δεκεμβρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ερωτήσεις και απαντήσεις για το Erasmus+

Ετήσια έκθεση του Erasmus+, συμπεριλαμβανομένων ειδικών ανά χώρα ενημερωτικών δελτίων

Έκθεση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης

Ερωτήσεις και απαντήσεις για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (σύντομα θα είναι διαθέσιμες στα ελληνικά)

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
16 Δεκεμβρίου 2020
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα