Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο3 Αυγούστου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Erasmus+: επιλογή 159 σχεδίων για τον εκσυγχρονισμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε παγκόσμιο επίπεδο

erasmys++

Η Επιτροπή επέλεξε σήμερα 159 έργα για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της δράσης του προγράμματος Erasmus+ για την ανάπτυξη ικανοτήτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η οποία στηρίζει τον εκσυγχρονισμό και την ποιότητα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε τρίτες χώρες ανά τον κόσμο. Όλα αυτά τα σχέδια ανταποκρίνονται στον γενικό στόχο της στήριξης της διεθνούς συνεργασίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, της βελτίωσης των εκπαιδευτικών συστημάτων και της ενίσχυσης της ανάπτυξης και της ευημερίας σε παγκόσμια κλίμακα. 

Μέσω των σχεδίων που επιλέχθηκαν φέτος, 2.500 ενδιαφερόμενα μέρη του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από σχεδόν 130 χώρες της ΕΕ και από ολόκληρο τον κόσμο θα συνεργαστούν για τον εκσυγχρονισμό και τη διεθνοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο συνολικός προϋπολογισμός για το 2023, ύψους 115,3 εκατομμυρίων ευρώ, θα προωθήσει, για παράδειγμα, την επαγγελματοποίηση των μαθηματικών στην Κεντρική Αφρική, πανεπιστημιακές σπουδές σε θέματα εξισωτισμού και στο δίκαιο της ισότητας για ευάλωτες ομάδες στη Λατινική Αμερική, προγράμματα σπουδών για μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία στη Νότια Μεσόγειο και κύκλους μαθημάτων με αντικείμενο τη μετασχηματιστική αλλαγή στην εκπαίδευση στον τομέα της υγείας στη Νοτιοανατολική Ασία. Τα σχέδια σε άλλες περιοχές επικεντρώνονται στις επιχειρηματικές δεξιότητες των γυναικών στην Κεντρική Ασία, στην ετοιμότητα για την ψηφιακή εκπαίδευση στα Δυτικά Βαλκάνια, στην ανάπτυξη γραφείων διεθνών σχέσεων στα πανεπιστήμια της Μέσης Ανατολής και σε προγράμματα σπουδών επισιτιστικής και διατροφικής ανθεκτικότητας στη Δυτική Αφρική.

Φέτος, η ΕΕ διέθεσε επίσης 5 εκατομμύρια ευρώ ως πρόσθετη στήριξη για ένα μεγάλης κλίμακας σχέδιο Erasmus+ στα πανεπιστήμια της Ουκρανίας με σκοπό την ενίσχυση του ψηφιακού περιβάλλοντος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα. Το τετραετές σχέδιο με την ονομασία «DigiUni» θα αναπτύξει μια ψηφιακή πλατφόρμα υψηλών επιδόσεων για τα πανεπιστήμια της Ουκρανίας, η οποία θα ωφελήσει ιδιαίτερα τους φοιτητές που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα ή έχουν εκτοπιστεί στο εσωτερικό της. Το σχέδιο θα διασφαλίσει την εκπαιδευτική συνέχεια για τους φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι σε ουκρανικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ουκρανική γλώσσα και παρακολουθούν το ουκρανικό πρόγραμμα σπουδών. Ειδικότερα, η πλατφόρμα DigiPlatform θα προσφέρει ένα μέσο ψηφιακής μάθησης για την ανάπτυξη κατάρτισης με αντικείμενο τεχνικές διαδικτυακής διδασκαλίας και την προσαρμογή του μαθησιακού περιεχομένου ώστε να παρέχεται με διαδικτυακά ή εικονικά μέσα.  Στο σχέδιο, το οποίο συντονίζεται από το Εθνικό Πανεπιστήμιο του Κιέβου «Ταράς Σεβτσένκο», θα συμμετάσχουν ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ενδιαφερόμενα μέρη από έξι κράτη μέλη της ΕΕ (Βέλγιο, Τσεχία, Γαλλία, Γερμανία, Πολωνία και Ισπανία) και 15 ακόμη Ουκρανοί εταίροι, μεταξύ των οποίων εννέα εθνικά πανεπιστήμια, τα Υπουργεία Εκπαίδευσης και Ψηφιακού Μετασχηματισμού, ο Εθνικός Οργανισμός για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και τρεις ενώσεις που εκπροσωπούν τον τομέα της πληροφορικής και τους φοιτητές.

Στο πλαίσιο της στήριξης του προγράμματος προς την Ανατολική Γειτονία, πανεπιστήμια και αρχές της Ουκρανίας συμμετέχουν σε άλλα 19 έργα ανάπτυξης ικανοτήτων, εκ των οποίων ορισμένα εξετάζουν τον ρόλο των πανεπιστημίων στην ανασυγκρότηση, καθώς και προτάσεις αναδιάρθρωσης των προγραμμάτων σπουδών με επίκεντρο την ειρήνη και την πολυμερή προσέγγιση ως διαθεματικά στοιχεία των σπουδών ή την ανάπτυξη δεξιοτήτων στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης.

Οι συμφωνίες επιχορήγησης θα υπογραφούν έως τον Νοέμβριο του 2023, ώστε να είναι δυνατόν να ξεκινήσουν οι δραστηριότητες των σχεδίων πριν από το τέλος του έτους.

Ιστορικό

Το Erasmus+, το οποίο δημιουργήθηκε πριν από 36 χρόνια, είναι ένα από τα πιο εμβληματικά προγράμματα της ΕΕ και, μέχρι στιγμής, έχουν συμμετάσχει σε αυτό σχεδόν 13 εκατομμύρια άτομα. Έχει εκτιμώμενο συνολικό προϋπολογισμό ύψους 26,2 δισεκατομμυρίων ευρώ και κατά την περίοδο 2021-2027 δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική ένταξη, στην πράσινη και στην ψηφιακή μετάβαση, καθώς και στην προώθηση της συμμετοχής των νέων στον δημοκρατικό βίο.

Η δράση του Erasmus+ για την ανάπτυξη ικανοτήτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σύνολο δράσεων για την προώθηση ανταλλαγών φοιτητών και προσωπικού και τη στήριξη της συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης μεταξύ της Ευρώπης και του υπόλοιπου κόσμου. Αυτές οι διεθνείς δράσεις βασίζονται σε εταιρικές σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και ενδιαφερόμενων μερών τόσο από τις 27 χώρες της ΕΕ και 6 συνδεδεμένες χώρες όσο και από άλλες περιοχές του κόσμου (μη συνδεδεμένες τρίτες χώρες). Οι έξι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα Erasmus+ χώρες είναι η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, η Νορβηγία, η Βόρεια Μακεδονία, η Σερβία και η Τουρκία.

Οι δράσεις είναι σχεδιασμένες ώστε να ωφελήσουν αυτές τις τρίτες χώρες, χρησιμοποιώντας τη συνεργασία στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ως δίαυλο για την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της Ευρώπης και των χωρών αυτών ανά τον κόσμο. Στους κόλπους των συμπράξεων αναπτύσσονται από κοινού νέο περιεχόμενο και τεχνικές διδασκαλίας, παρέχεται κατάρτιση προσωπικού και βελτιώνεται η ποιότητα των συστημάτων και της διοίκησης των πανεπιστημίων. Τα σχέδια —στα οποία πρέπει να συμμετέχουν οι εθνικές εκπαιδευτικές αρχές— μπορούν επίσης να λειτουργήσουν προπαρασκευαστικά για νέες προσεγγίσεις και μεταρρυθμίσεις σε επίπεδο πολιτικών. Δεν παρέχουν οφέλη μόνο στον τομέα της εκπαίδευσης: αναπτύσσουν επίσης δεξιότητες και πρακτικές σε βασικούς τομείς για την οικονομία και την κοινωνία, όπως η πράσινη μεταποίηση, η ενεργειακή διαχείριση, η επιστήμη των τροφίμων, η επιχειρηματικότητα και πολλοί άλλοι.

Το πρόγραμμα Erasmus+ διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό ύψους 613 εκατομμυρίων ευρώ για την ανάπτυξη ικανοτήτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά την περίοδο 2021-2027. Θα πραγματοποιηθούν τέσσερις ακόμη ετήσιες επιλογές, ενώ η επόμενη πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα δημοσιευτεί τον Νοέμβριο του 2023.

Περισσότερες πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σημερινά αποτελέσματα

Ανάπτυξη ικανοτήτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Ανάπτυξη ικανοτήτων για σχέδια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που επιλέχθηκαν το 2022

Ουκρανικό Εθνικό Γραφείο Erasmus+

Δηλώσεις

Η ανάπτυξη ικανοτήτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση πέραν των συνόρων μας αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό σκέλος του προγράμματος Erasmus+. Όλοι αποκομίζουμε οφέλη από τις ανταλλαγές και τη συνεργασία με τους εταίρους μας ανά τον κόσμο. Για άλλη μια φορά αισθάνομαι ιδιαίτερη ικανοποίηση για το ότι το Erasmus+ μπορεί να κάνει τη διαφορά για τους νέους της Ουκρανίας και το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας. Επιθυμία μας είναι να αξιοποιήσουμε τη μακρά και ισχυρή παράδοση συνεργασίας μας με την Ουκρανία στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, επενδύοντας στο ψηφιακό της μέλλον. Είμαι πεπεισμένος ότι το σχέδιο DigiUni θα κάνει πραγματικά τη διαφορά για τους Ουκρανούς φοιτητές.

 

κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, αντιπρόεδρος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας - 03/08/2023

 

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
3 Αυγούστου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα