Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο20 Δεκεμβρίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Επιτυχής ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τη σύνδεση της Νέας Ζηλανδίας με το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη»

Logo Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Επιτροπή και η κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας ολοκλήρωσαν τις διαπραγματεύσεις για τη σύνδεση της Νέας Ζηλανδίας με το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη». Η συμφωνία σύνδεσης αναμένεται να υπογραφεί το 2023, εν αναμονή της ολοκλήρωσης όλων των αναγκαίων επικυρώσεων και από τις δύο πλευρές. Κατά συνέπεια, από τις αρχές του 2023 οι ερευνητές και τα ιδρύματα της Νέας Ζηλανδίας αναμένεται ότι θα μπορούν να συμμετέχουν στον πυλώνα ΙΙ του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», ο οποίος αποτελεί το σημαντικότερο και μεγαλύτερο σκέλος συνεργασίας, το οποίο εστιάζει κυρίως σε κοινές παγκόσμιες προκλήσεις όπως το κλίμα, η ενέργεια, η κινητικότητα, οι ψηφιακές τεχνολογίες, η βιομηχανία, το διάστημα και η υγεία. Οι ερευνητές και τα ιδρύματα της Νέας Ζηλανδίας θα συμμετέχουν επί ίσοις όροις με τους συμμετέχοντες από τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Η κ. Μαρίγια  Γκαμπριέλ, Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας δήλωσε σχετικά: «Με το πρόγραμμα “Ορίζων Ευρώπη” επαναπροσδιορίσαμε την προσέγγισή μας προς τη διεθνή συνεργασία έρευνας και καινοτομίας, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τους δεσμούς μας με χώρες εκτός της γεωγραφικής εγγύτητας της ΕΕ, οι οποίες έχουν ισχυρές επιστημονικές και ερευνητικές επιδόσεις. Η Νέα Ζηλανδία είναι αξιόπιστος εταίρος της ΕΕ εδώ και πολλά χρόνια, καθώς διαθέτει μια στέρεη επιστημονική βάση, ενώ πάνω από τους μισούς ερευνητές στη Νέα Ζηλανδία συνεργάζονται ενεργά με Ευρωπαίους εταίρους. Η μελλοντική σύνδεση της χώρας με το πρόγραμμα “Ορίζων Ευρώπη”  θα εμβαθύνει τη σχέση μας, θα προωθήσει την καινοτομία και θα δώσει στους Ευρωπαίους ερευνητές και ερευνήτριες νέες δυνατότητες να επωφεληθούν από τις πλέον σύγχρονες γνώσεις και από ταλέντα παγκόσμιου επιπέδου.»  

Οι επίσημες σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Νέας Ζηλανδίας στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας ανάγονται στο 2009, με την υπογραφή της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», του προηγούμενου προγράμματος έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ, αναπτύχθηκε ιδιαίτερα έντονη συνεργασία με τη Νέα Ζηλανδία σε τομείς όπως τα τρόφιμα, η γεωργία και η βιοτεχνολογία, καθώς και οι πληροφοριακές και επικοινωνιακές τεχνολογίες.

Η Νέα Ζηλανδία έχει επίσης ισχυρούς διμερείς ερευνητικούς δεσμούς με διάφορες χώρες της ΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.
 

(Για περισσότερες πληροφορίες: Johannes Bahrke — Τηλ.: +32 295 86· Μαριέττα Γραμμένου – Τηλ.: +32 2 298 35 83)

Press Release in English

 

 

 

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
20 Δεκεμβρίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα