Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο20 Οκτωβρίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Επικαιροποίηση του στρατηγικού σχεδίου ενεργειακών τεχνολογιών για ένα καθαρό, ασφαλές και ανταγωνιστικό ενεργειακό μέλλον στην Ευρώπη

flags 2

Η αναθεώρηση του στρατηγικού σχεδίου ενεργειακών τεχνολογιών (σχέδιο SET), που εγκρίθηκε σήμερα, θα συμβάλει στην εναρμόνιση των αρχικών στρατηγικών στόχων του σχεδίου SET με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, το σχέδιο REPowerEU και το βιομηχανικό σχέδιο της Πράσινης Συμφωνίας, και ιδίως με τον κανονισμό για τη βιομηχανία μηδενικών καθαρών εκπομπών. Η αναθεώρηση θα διασφαλίσει μια συντονισμένη προσέγγιση που αποσκοπεί στην επίτευξη των στόχων απανθρακοποίησης της Ευρώπης, στη στήριξη στρατηγικών τεχνολογιών μηδενικών καθαρών εκπομπών και στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου και ανθεκτικού ενεργειακού μέλλοντος και ενός περιβάλλοντος που ευνοεί την βιομηχανική ανταγωνιστικότητα.

Το σχέδιο SET, το οποίο θεσπίστηκε το 2007, συνέβαλε καθοριστικά στη στήριξη της ανάπτυξης καθαρών, αποδοτικών και οικονομικά ανταγωνιστικών ενεργειακών τεχνολογιών μέσω του συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ ευρωπαϊκών εταιρειών, πανεπιστημίων και εθνικών κυβερνήσεων στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας για τεχνολογίες της καθαρής ενέργειας.

Το επικαιροποιημένο σχέδιο SET θα συνεχίσει να είναι απαραίτητο για την υλοποίηση της πέμπτης διάστασης της Ενεργειακής Ένωσης, δηλαδή για την έρευνα, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα, αλλά παράλληλα θα συνδεθεί άρρηκτα και με τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας (ΕΧΕ).

Με την αναθεώρηση αυτή, η Επιτροπή θα αναλάβει δράση σε διάφορους οριζόντιους τομείς, όπως η βιωσιμότητα, η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η έρευνα και η καινοτομία για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών, η ψηφιοποίηση και η πρόσβαση στην αγορά. Το τρέχον τεχνολογικό πεδίο εφαρμογής του σχεδίου SET θα επεκταθεί, ώστε να συμπεριλάβει όλες τις στρατηγικές τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Θα αναπτυχθεί επίσης ένας ειδικός άξονας εργασίας για το υδρογόνο και θα προωθηθεί η συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών πλατφορμών τεχνολογίας και καινοτομίας και ευρωπαϊκών βιομηχανικών συμμαχιών, μεταξύ άλλων της συμμαχίας για τους συσσωρευτές, της συμμαχίας για το καθαρό υδρογόνο και της συμμαχίας για τον κλάδο των ηλιακών φωτοβολταϊκών. Θα δημιουργηθεί επίσης ένας χάρτης πορείας για την καταγραφή της προόδου, που θα παρακολουθείται μέσω του συστήματος πληροφοριών του σχεδίου SET (SETIS).

Η σύμπραξη για τη μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας, μια πολυμερής και στρατηγική σύμπραξη μεταξύ εθνικών και περιφερειακών προγραμμάτων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας που συγχρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» και τις εθνικές κυβερνήσεις, θα συνεχίσει να στηρίζει την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του σχεδίου SET και θα συμβάλει καθοριστικά στην υποστήριξη του ευρύτερου πεδίου εφαρμογής του. 

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου.

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
20 Οκτωβρίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα