Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο26 Ιουλίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου: Δεύτερο στάδιο διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους σχετικά με την οδηγία για τα ευρωπαϊκά συμβούλια εργαζομένων

The Berlaymont Building and European Flags

Σήμερα, η Επιτροπή ξεκινά το δεύτερο στάδιο διαβούλευσης με τους Ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους σχετικά με την πιθανή αναθεώρηση της οδηγίας για τα ευρωπαϊκά συμβούλια εργαζομένων. Το δεύτερο στάδιο της διαβούλευσης έρχεται σε συνέχεια του πρώτου σταδίου που ξεκίνησε τον Απρίλιο, στο πλαίσιο του οποίου η Επιτροπή έλαβε απαντήσεις από 11 κοινωνικούς εταίρους απ’ ολόκληρη την ΕΕ.

Αφού εξέτασε τις απαντήσεις αυτές, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω μέτρα σε επίπεδο ΕΕ με σκοπό τη βελτίωση της οδηγίας για τα ευρωπαϊκά συμβούλια εργαζομένων. Η Επιτροπή διαβουλεύεται τώρα με τους κοινωνικούς εταίρους σχετικά με το πιθανό περιεχόμενο αυτών των μέτρων.

Τα ευρωπαϊκά συμβούλια εργαζομένων προωθούν την κοινή αντίληψη των διακρατικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, καθώς και τη συμμετοχή των εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων. Η ισχύουσα οδηγία προβλέπει μια διαδικασία για τη σύσταση οργάνων ενημέρωσης και διαβούλευσης με τη συμμετοχή εκπροσώπων της διοίκησης και των εργαζομένων σε εταιρείες που απασχολούν περισσότερους από 1.000 εργαζομένους και δραστηριοποιούνται σε τουλάχιστον δύο κράτη μέλη.

Η διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους αποτελεί συνέχεια ενός αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αναθεώρηση της οδηγίας σύμφωνα με το άρθρο 225 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Σύμφωνα και με τις πολιτικές κατευθύνσεις της Προέδρου φον ντερ Λάιεν, η Επιτροπή δεσμεύτηκε να δώσει συνέχεια στα ψηφίσματα αυτά με νομοθετική πρόταση, με πλήρη σεβασμό των αρχών της αναλογικότητας, της επικουρικότητας και της βελτίωσης της νομοθεσίας. Το δεύτερο στάδιο της διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους θα διαρκέσει 10 εβδομάδες. Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ.

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
26 Ιουλίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα