Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο17 Νοεμβρίου 2021Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Έναρξη του φόρουμ για τα χωριά νεοφυών επιχειρήσεων: υλοποίηση του οράματος για τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ

logo_of_the_european_commission_el.svg_0.png
© EU
 

Χθες, η Επιτροπή εγκαινίασε το φόρουμ για τα χωριά νεοφυών επιχειρήσεων, με στόχο τη συλλογή πληροφοριών αναφορικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές επιχειρήσεις και τις δυνατότητες που τους προσφέρονται στο μέλλον. Στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου οράματος της ΕΕ για τις αγροτικές περιοχές, που παρουσιάστηκε τον Ιούνιο του 2021, και του σχεδίου δράσης της Επιτροπής για τις αγροτικές περιοχές, το ετήσιο φόρουμ για τα χωριά νεοφυών επιχειρήσεων συμβάλλει στην τόνωση της έρευνας και της καινοτομίας στις αγροτικές κοινότητες και ευνοεί την ανάπτυξη μιας πιο καινοτόμου επιχειρηματικότητας, που θα προσελκύσει περισσότερους νέους και ταλαντούχους ανθρώπους.

Σκοπός του φόρουμ είναι να αποτελέσει έναν ανοικτό χώρο όπου τοπικοί, περιφερειακοί, εθνικοί και ευρωπαϊκοί θεσμοί και ενδιαφερόμενοι φορείς θα μπορούν να συναντώνται, να συζητούν και να διαμορφώνουν δράσεις για καινοτομία με γνώμονα τις νεοφυείς επιχειρήσεις στις αγροτικές περιοχές. Το φόρουμ για την αγροτική καινοτομία θα συνδέσει τους φορείς αγροτικής καινοτομίας σε ολόκληρη την ΕΕ και θα ενισχύσει την ανάπτυξη των αγροτικών οικοσυστημάτων καινοτομίας. Το φόρουμ για τα χωριά νεοφυών επιχειρήσεων επιδιώκει να παράσχει γνώσεις σχετικά με τις καινοτόμες αγροτικές νεοφυείς επιχειρήσεις, τα είδη των καινοτομιών τις οποίες αξιοποιούν, τα υφιστάμενα κενά στις υπηρεσίες που αυτές αναμένουν από τα οικοσυστήματα καινοτομίας και τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι υπηρεσίες θα μπορούσαν να ενισχυθούν στο μέλλον.

Η εναρκτήρια εκδήλωση αναμένεται επίσης να συμβάλει στην ενημέρωση των επιχειρηματιών και των φορέων αγροτικής καινοτομίας σχετικά με τις υφιστάμενες ευκαιρίες από τις οποίες μπορούν να επωφεληθούν, για παράδειγμα, στο πλαίσιο των προγραμμάτων της ΕΕ για την αγροτική ανάπτυξη και την πολιτική συνοχής. Θα παράσχει επίσης μια κοινή κατανόηση της έννοιας των χωριών νεοφυών επιχειρήσεων, του τρόπου με τον οποίο αυτά συνδέονται με την έννοια των έξυπνων χωριών, και θα προετοιμάσει το έδαφος για περαιτέρω εκδόσεις κατά τα επόμενα έτη.

Οι ευρύτεροι στόχοι του φόρουμ για τα χωριά νεοφυών επιχειρήσεων είναι οι εξής:

  • στήριξη της περαιτέρω ανάπτυξης των αγροτικών οικοσυστημάτων καινοτομίας·
  • προσδιορισμός και ανάλυση των παραγόντων ενεργοποίησης της καινοτομίας στις αγροτικές περιοχές·
  • σύνδεση των φορέων αγροτικής καινοτομίας σε ολόκληρη την ΕΕ, με έμφαση στις νεοφυείς επιχειρήσεις· και
  • παροχή κοινής κατανόησης της έννοιας των χωριών νεοφυών επιχειρήσεων και προβολή του δεσμού τους με την έννοια των έξυπνων χωριών.

Μέλη της Επιτροπής προέβησαν στις ακόλουθες δηλώσεις:

Η κ. Ντούμπραβκα Σούιτσα, Αντιπρόεδρος για θέματα Δημοκρατίας και Δημογραφίας, δήλωσε τα εξής: «Η σημερινή έναρξη λειτουργίας του φόρουμ για τα χωριά νεοφυών επιχειρήσεων αποτελεί μια νέα αρχή για τις αγροτικές περιοχές. Αντικατοπτρίζει τη σημασία που αποδίδει η Επιτροπή στη στήριξη των αγροτικών περιοχών, δεδομένου ότι στις αγροτικές περιοχές η δημογραφική μετάβαση είναι περισσότερο ορατή. Μέσω του φόρουμ για τα χωριά νεοφυών επιχειρήσεων επιθυμούμε να ενθαρρύνουμε την παραμονή σε αυτά των ικανότερων και λαμπρότερων στοιχείων της Ευρώπης και την συμβολή τους στην οικοδόμηση ευημερίας, καθώς μακροπρόθεσμα, οι νεοφυείς επιχειρήσεις τους θα εξελιχθούν σε πραγματικές κινητήριες δυνάμεις της οικονομίας μας, αξιοποιώντας παράλληλα το φυσικό δυναμικό των αγροτικών περιοχών της Ευρώπης.»

Η κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, δήλωσε:  «Ο χαρακτήρας και οι πηγές της καινοτομίας μεταβάλλονται. Η καινοτομία προέρχεται όλο και περισσότερο από πηγές άλλες, εκτός της έρευνας, π.χ. από κοινωνικούς επιχειρηματίες, από τελικούς χρήστες, από πολίτες, από νέους, ή από συνεργατικά πρότυπα. Η σύνδεση όλων των παραγόντων, οπουδήποτε και αν βρίσκονται— συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών περιοχών— έχει μεγαλύτερη σημασία από ποτέ άλλοτε. Ας εκμεταλλευτούμε λοιπόν την ευκαιρία που αποτελεί το φόρουμ για τα χωριά νεοφυών επιχειρήσεων, για να ξεκινήσουμε μαζί τη δημιουργία του κοινού μας μέλλοντος. Ας συγχρονίσουμε τις προσπάθειές μας σε όλα τα εδαφικά επίπεδα και τους τομείς πολιτικής ώστε να ενδυναμώσουμε τις αγροτικές νεοφυείς επιχειρήσεις μας, σήμερα και τα επόμενα χρόνια.»

Ο κ. Γιάνους Βοϊτσεχόφσκι, Επίτροπος Γεωργίας, δήλωσε: «Σήμερα, οι αγροτικές περιοχές προσφέρουν πληθώρα ευκαιριών προς αξιοποίηση, όπως ορίζεται στο μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές. Η προώθηση της αγροτικής καινοτομίας αναμένεται να συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, προς όφελος των αγροτικών κοινοτήτων, των γεωργών μας και της κοινωνίας στο σύνολό της. Το φόρουμ για τα χωριά νεοφυών επιχειρήσεων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, καθώς συνδέει τις νεοφυείς επιχειρήσεις, τους αγροτικούς φορείς και τις δημόσιες αρχές με στόχο την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών. Προσβλέπω τόσο στις φετινές συζητήσεις όσο και στις μελλοντικές εκδόσεις.»

Η κ. Ελίζα Φερέιρα, Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων, δήλωσε: «Η πολιτική συνοχής διαδραματίζει καίριο ρόλο στην οικοδόμηση του αγροτικού οικοσυστήματος καινοτομίας, μέσω επενδύσεων σε ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, επενδύσεων σε ευρυζωνικά δίκτυα και παροχής βοήθειας στις αγροτικές επιχειρήσεις ώστε να καινοτομούν, να αποκομίσουν στο έπακρο τα οφέλη της ψηφιοποίησης και να αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματα των αγροτικών και απομακρυσμένων περιοχών στο πλαίσιο των στρατηγικών έξυπνης ειδίκευσής τους. Οι επενδύσεις αυτές ενισχύουν επίσης τον ρόλο των αγροτικών περιοχών στη μετάβαση προς μια πράσινη και βιώσιμη Ευρώπη.»

Περισσότερες πληροφορίες

Έξυπνα χωριά Αγροτική καινοτομία (EPRI)

Μακρόπνοο όραμα για τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ

Στήριξη των αγροτικών περιοχών και κοινοτήτων μέσω της Πολιτικής Συνοχής | Στοιχεία | Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (europa.eu)

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
17 Νοεμβρίου 2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα