Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο12 Οκτωβρίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Έκθεση επισημαίνει την ενεργό συνεργασία της Επιτροπής με τα εθνικά κοινοβούλια για την τήρηση της επικουρικότητας και της αναλογικότητας

The Berlaymont Building and European Flags

Σήμερα η Επιτροπή δημοσίευσε την ετήσια έκθεση του 2022 για τις σχέσεις της με τα εθνικά κοινοβούλια και την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Σύμφωνα με την έκθεση, ο αντίκτυπος του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας αποτέλεσε τακτικό θέμα πολιτικού διαλόγου μεταξύ της Επιτροπής και των εθνικών κοινοβουλίων. Ταυτόχρονα, τα εθνικά κοινοβούλια συνέχισαν να παρακολουθούν στενά τις πολιτικές προτεραιότητες της Επιτροπής. Εξέτασαν ιδίως την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, καθώς και την προαγωγή της ευρωπαϊκής δημοκρατίας, π.χ. γνωμοδοτώντας σχετικά με πρωτοβουλίες της Επιτροπής. 
 

Το 2022, 22 εθνικά κοινοβούλια απέστειλαν στην Επιτροπή 355 γνώμες, αριθμός σταθερός σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά. Σε 32 γνώμες, τα εθνικά κοινοβούλια έκριναν ότι νομοθετική πρόταση της Επιτροπής παραβίαζε γενικά την αρχή της επικουρικότητας, αν και σε λίγες μόνο περιπτώσεις αναφέρθηκαν συγκεκριμένες, ειδικές ανησυχίες.
 

Τα μέλη της Επιτροπής πραγματοποίησαν 147 συνεδριάσεις με τα εθνικά κοινοβούλια, περισσότερες από ό,τι σε καθένα από τα τρία προηγούμενα έτη. Η έκθεση επισημαίνει επίσης ότι τα μέλη των εθνικών κοινοβουλίων συνεισέφεραν σε δύο ομάδες εργασίας που συστάθηκαν από τη γαλλική Προεδρία του Συμβουλίου, εξετάζοντας τον ρόλο τους στον κύκλο χάραξης πολιτικής της ΕΕ και τον τρόπο βελτίωσης του σεβασμού των ευρωπαϊκών αξιών, του κράτους δικαίου, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της δημοκρατίας σε όλη την ΕΕ. Διατύπωσαν ορισμένες σχετικές προτάσεις, μεταξύ άλλων για αύξηση των ανταλλαγών απόψεων με την Επιτροπή κατά τα πρώτα στάδια του κύκλου χάραξης πολιτικής.
 

Η έκθεση υπογραμμίζει επίσης την προθυμία της Επιτροπής να ενισχύσει τον διάλογο με τα εθνικά κοινοβούλια μέσω των καθιερωμένων διαύλων επικοινωνίας και συνεργασίας, ώστε να διευκολυνθεί η σημαντική συμβολή και ανατροφοδότησή τους.
 

Οι προηγούμενες εκδόσεις της ετήσιας έκθεσης είναι διαθέσιμες εδώ.

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
12 Οκτωβρίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα