Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο30 Σεπτεμβρίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Εκπαίδευση: Προϋπολογισμός ρεκόρ ύψους 384 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του Erasmus+ για τη στήριξη των συμμαχιών ευρωπαϊκών πανεπιστημίων

european universities

Σήμερα, η Επιτροπή ανακοινώνει μια τέταρτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Erasmus+ για τη στήριξη της περαιτέρω ανάπτυξης της πρωτοβουλίας «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια». Με συνολικό προϋπολογισμό ρεκόρ ύψους 384 εκατ. ευρώ, η πρόσκληση υποβολής προτάσεων του Erasmus+ 2023 για τα «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια» θα είναι ανοικτή έως τις 31 Ιανουαρίου 2023. Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2023, όπως και η αντίστοιχη του 2022, προσφέρει βιώσιμη χρηματοδότηση για την ενίσχυση της βαθιάς θεσμικής διακρατικής συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως αυτά που έχουν επιλεγεί στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Erasmus+ 2020 για τα «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια», ενώ προσφέρει επίσης ευκαιρίες για τη δημιουργία εντελώς νέων συμμαχιών. Επιπλέον, θα απονεμηθεί Σφραγίδα Αριστείας ως σήμα ποιότητας σε προτάσεις, οι οποίες έχουν αξιολογηθεί και βαθμολογηθεί ως υψηλής ποιότητας αλλά δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της τρέχουσας πρόσκλησης του Erasmus+, προκειμένου να διευκολυνθεί η αναζήτηση εναλλακτικής χρηματοδότησης.

Ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, Αντιπρόεδρος αρμόδιος για τον Ευρωπαϊκό Τρόπο Ζωής μας, δήλωσε σχετικά: «Τα “Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια”, με τις ευρωπαϊκές διακρατικές πανεπιστημιουπόλεις τους, είναι αυτά που καθιστούν την ΕΕ πραγματικότητα για τις νέες γενιές. Είμαι βέβαιος ότι οι συμμαχίες που θα επιλεγούν μέσω αυτής της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Erasmus+ θα συνεχίσουν να αποτελούν πηγή δημιουργικής και εποικοδομητικής έμπνευσης για τον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και θα συνεχίσουν να χαράσσουν νέους ορίζοντες προς όφελος των φοιτητών, του προσωπικού και των κοινοτήτων τους.»

Η κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, πρόσθεσε τα εξής: «Με τα “Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια”, θέλουμε να καλλιεργήσουμε μια νοοτροπία συνεργασίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε ολόκληρη την ΕΕ, η οποία θα συμβάλει στη δημιουργία ενός βιώσιμου, ανθεκτικού και συμπεριληπτικού μέλλοντος για τη νέα γενιά μας. Θεωρώ ότι τα “Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια” αποτελούν σημαντικό μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης, επιχειρηματικότητας και ποιοτικών θέσεων εργασίας στις περιφέρειές μας, ενώ με την τρέχουσα πρόσκληση του Erasmus+ μπορούμε να δώσουμε περαιτέρω ισχυρή ώθηση στα ανοικτά και συνδεδεμένα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, όπου η κινητικότητα και οι εμπειρίες συνεργασίας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος κάθε προγράμματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.»

Όπως και το 2022, τα επιμέρους ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν εκ νέου τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε υφιστάμενες συμμαχίες. Το 2023 τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων θα μπορούν να γίνουν πλήρεις εταίροι, γεγονός που αποτελεί καινοτομία στη φετινή πρόσκληση. Μετά τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων του Erasmus+ για το 2019, το 2020 και το 2022, οι υφιστάμενες 44 συμμαχίες «Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων» συγκεντρώνουν 340 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σ’ ολόκληρη την Ευρώπη, τα οποία φέρνουν σε επαφή μια νέα γενιά Ευρωπαίων που έχουν τη δυνατότητα να συνεργάζονται και να δουλεύουν σε διαφορετικές γλώσσες και σε διασυνοριακό, διατομεακό και διεπιστημονικό επίπεδο. Η Επιτροπή πρότεινε την πρωτοβουλία «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια» στο πλαίσιο ενός συνολικού οράματος για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης έως το 2025. Η ευρωπαϊκή στρατηγική για τα πανεπιστήμια φιλοδοξεί έως τα μέσα του 2024 να στηρίξει 60 «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια», στα οποία συμμετέχουν περισσότερα από 500 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για τον σκοπό αυτό, στο πλαίσιο του Erasmus+ προβλέπεται προϋπολογισμός ρεκόρ ύψους 1,1 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού 2021-2027 για τη στήριξη των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων. 

(Για περισσότερες πληροφορίες: Sonya Gospodinova — Τηλ.: + 32 229 66953· Federica Miccoli — Τηλ.: + 32 229 58300)

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
30 Σεπτεμβρίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα